lunes, 23 de octubre de 2017

BELARTZA-2 EZ DATOR BAKARKA


       BELARTZA-2 EZ DATOR BAKARKA


Udaletxeak Añorgarako dituen berehalako proiektuak
Hilabete hauen tartean eta prentsaren bitartez jakin ahal izan dugu BELARTZA-2makropoligonoa ez dela  politikariek Añorga auzorako duten planeamendu bakarra.

Udara honen luzaroan leunki-leunki  loturarik  gabeko proiektuak balira bezala publiko egin dira azalera komerzial handiko ezarpena  bideratzeko dauden planak Añorgako auzoan. Gaineko   plano bakar batean batzen baditugu   udaletxeak sustatzaile pribatuekin hiriaren zonalde honetarako  negoziatzen duen  hirigintza jarduera ederraren ikuspegi globala hartu dezakegu.

Ez da dudarik Añorga  Donostiako polo edo ertze komertzial handi bat bilakatu nahi dutena autobidea, N-1 eta beste inguruko udalherrien artean estrategikoki kokaturik dagoelako.

Multzoan, Añorgako zonalde honetan ''Barakaldoko Megapark'' denaren antzekoa egin nahi dute, prentsan iragarriak izan diren multinazional komertzial askoren ezarpenarekin.

Krisialdi honetan higiezin burbuilaren etena geroztikan eta proiektu publiko handi nahiz infraestruktura garapenerako funtsik ezdagoela, dirua zorroa beteta daukaten gutxi horien bitartez dator: krisialdian  hazkuntzarako aukera ikusi duten multinazional handien eskuetatik . Oferta pribatu hauetan, diru gosez eta   makal dabiltzan heuren  jarduerak gizentzeko filoia aurkitu dute sustatzaile, eraikigile eta lagun politikoek, makro enpresa hauek  bere negozioa  azkar eta leku estrategikoan eraiki dadin   dirua aurrez  mahai gainean  jartzen baitute.

Hala, Donostian bertan bakarrik momentu honetan udaletxeko agintariak ahalegin guztiz aprobatu nahiean dabiltza:
-Garberako zabalketa komertziala 
-Illunbe komertzialgune handi batera izateko eraldaketa
-Oasa Savoisienne komertzialgune handi batera izateko eraldaketa, industriala berez den partzala batean.
-Komertzialgune handi bat  Errakalde-Teresategin, industrialgunea den leku honetan Lasarteko udaletxearekin batera.
- BELARTZA-2 makropoligono komertziala belartza goikoa naturgune aberatsean, 2000 urteen hasieran  poligono industriala bezala diseinatu zen horretan eta garatu gabe geratu zena  demanda ezagatik planeamendua kadukatuz.


NEURRIRA EGINDAKO HIRIGINTZA

Antolamendu estrategia guzti hauek  batera udal gobernuak orkestaturik ari dira ematen, ez dakigu zein da proiektu hauek presaz aprobatzera bultzatu nahi dien 'interesa', baino agerian uzten du  ez dela Interes Orokorra, egun  komertzial zoru gehiagoren  eskaririk ez baitago Donstialdean. Hirigintzak eta Lurraldearen Antolamenduak biztanlegoaren masaren beharrei erantzuna eman behar die, ez irabazi-gose den oferta pribatuari, Jakin baitakigi zeinengora egiten duten estamentutan heuren tentakuluak 
Udaletxea gobernatzen duten taldeen  eraiki eta eraiki egiteko itsukeriari  kezkaz begiratzen diogu, horretarako edozen instrumentu urbanistiko nahiz legala erabiltzeko prest daudela justifikaezina dena justifikatzeko. Azalera handiko multinazional komertzialen mesedean plegatuta, guztiz anakronikoa den hiri eredua sustatu nahi dute,  eredu zaharkituta, pobrea, nortasun gabekoa eta gauza askoren artean  Donostiako kalitatezko komerzio txikiari kalte handia egiten diona. Beste eraginen artean  mugikortasuna eragiten du bakarkako transportea azalera handiko jarduera hauetara hiriaren kanpoaldera erakarriz, kutsadura sortzen eta zentzugabeko trafiko jarioa sortaraziz kostu txikiko eskariak erakarrita diren erosleen artean, komerzio ttikiak haien ondoan ezer gutxi egin dezakelarik. Eta eskeintza hauek zeren truke? Lan behin-behinekotasuna, esplotazioa, kostu txikiko produkzioa, kutxadura eta atzean..adiskidekeria, korrupzioa, sare politikoa..ondo ezaguna den istorioa.

 ANTOLAMENDU EREDU ARKAIKOA

Añorga goi mailako landa auzoa da, baserriz, nekazal eta abeltzain jardueraz zipriztindukoa, gure herriaren nortasuna gordetzen duen auzoa, gure paisaia, bizimodu, kultura  eta ondare inmaterialaren lekuko, babestu beharreko flora eta fauna anitzen  gordeleku naturala  gaur  asfaltu, pabilioi, zabaldegi artifizial eta biltegi komertzial handi eta trafiko masiboz josi nahi dutena.  2000. urteetako Espainian  ugaritu zen   irudi pobre eta lustregabeko hori Euskal Herritik kanpora eta hegoalderantz jeistean hain ezagungarria egiten dena..Hiri inguruetako auzoak komertzial poligonoak irentsita..
Urruti oso Europatik datozen  Hirigintza, Garapen eta Mugikortasun Iraunkorren aldeko zuzentzaileetatik..zeinek horniduradun erabilerak, leku berdeak  eta habitaten babesa dute helburu.

Añorga  ez da  Mc Donalds, ez Mercadona. Ez da Leroy Merlin..ezta bestelako multinazionalak
Añorga  bere auzotarrek Donostiar guztiek bezala zergak ordaintzen dituzten  eta udaletxeak abandonatu duen auzoa da, ez udal hornidura, ez anbulategia, ez liburutegia, ez kulturetxea, ez polikiroldegia, ez ikastetxea duen auzoa..baino bai  ekimen pribatuek eskeintza egiten duen pastel zaporetsu  ederra. Krisialdiari etekina ateratzen dioten   banpiroen banketea.

 Belartza- 2 Gelditu Plataformatik  Belartza-2, Oassa eta  Errekalde-Teresategi proiektuen aurka posizionatzen gara, laister beraien aurkako ekintza berriak  iragarriko ditugularik. adi egon.


BELARTZA 2 GELDITU.  NATURA BABESTU.


BELARTZA 2 NO VIENE SOLO       BELARTZA-2   NO VIENE SOLO


Proyectos que el ayuntamiento pretende aprobar en Añorga de manera inminente             


En el transcurso de estos meses y a través de la prensa hemos sabido que el macro polígono de BELARTZA-2 no es el único planeamiento que los políticos tienen en mente para el Barrio de Añorga.
De manera sutilmente inconexa  este verano se han hecho públicos los planes para la implantación de amplias superficies comerciales  y que unificadas sobre un plano nos da una visión global de la suculenta actuación urbanizadora que el ayuntamiento negocia con promotores privados concentrada en esta zona de la ciudad.
No existe dudas de que quieren convertir Añorga en un gran polo comercial de Donostia al hallarse estratégicamente situado cerca del cinturón viario de la autopista y N-1 y en un radio de acción de varias poblaciones cercanas. En su conjunto, se desea hacer de esta zona de Añorga algo parecido a un megapark Barakaldo,con múltiples multinacionales comerciales cuyos nombres ya han sido publicados en prensa.

En esta época de crisis  tras el parón de la  burbuja inmobiliaria y la ausencia de fondos para  el desarrollo grandes proyectos públicos e infraestructuras, el dinero viene de aquellos pocos que lo tienen: las grandes empresas multinacionales que han visto en la crisis una oportunidad para crecer e implantarse. Los promotores, constructores  y amigos políticos, ávidos de ingresos, encuentran el filón para poder perpetuar sus  ahora renqueantes actividades en esta oferta privada en la que estas macro empresas ponen el dinero sobre la mesa a aquel que permita la  construcción de su negocio en un lugar estratégico y a la mayor celeridad posible.

Así pues y solamente en Donostia  en este mismo momento se trata de aprobar contra viento y marea:
-La ampliación  comercial de Garbera
-La readecuación y venta de Illunbe como gran centro comercial
-Oasa Savoisienne como un gran centro comercial, en lo que es una parcela industrial
-Una gran zona comercial en Rekalde-Teresategi, en lo que es un ámbito industrial junto con el     ayuntamiento de Lasarte.
-Un macro polígono comercial en el entorno  natural de BELARTZA-2 en lo que se diseño como un polígono industrial a principio  de los años 2000 y que no se desarrolló  por falta de demanda quedando caduco su planeamiento.


URBANISMO A LA CARTA

Todas estas estrategias de ordenación se están dando de manera conjunta y orquestadas por el actual gobierno municipal, desconocemos cuál es el 'interés' que empuja a querer aprobar con celeridad y urgencia todos estos planeamientos más allá de los plazos electorales, pero se evidencia que no es desde luego el Interés General ya que  en la actualidad no existe demanda de suelo comercial. El urbanismo  y la ordenación territorial ha de obedecer a las necesidades de la masa poblacional, no a la lucrativa oferta privada cuyos largos tentáculos se extienden hasta altos estamentos.
Observamos que desde los grupos que gobiernan en el  ayuntamiento existe una obcecación en construir y construir usando para ello cuantos instrumentos urbanísticos y legales puedan para justificar lo injustificable, plegándose a grandes y medianas superficies comerciales de multinacionales, a favor de un modelo de ciudad  totalmente anacrónico y desfasado, pobre, carente de identidad y que entre otras muchas cosas, empobrece y daña al pequeño comercio de calidad de Donostia, promueve la movilidad y el transporte de los ciudadanos hacia grandes superficies ubicadas en la periferia contaminando y generando absurdos flujos de tráfico de compradores atraídos por las ofertas de bajo coste de las grandes multinacionales con las que el pequeño comercio no puede competir. Grandes ofertas ¿en detrimento de que?Precariedad laboral, explotación y bajo coste en producción, contaminación..y detrás..amiguismo, corrupción y entramados políticos...una historia bien conocida.

MODELO  ARCAICO DE ORDENACION

Añorga es un barrio eminentemente rural, salpicado de baserris, explotaciones agrícolas y ganaderas, que preserva aun la identidad de nuestro pueblo, un patrimonio inmaterial de nuestro paisaje, cultura y forma de vida, un reducto de flora y fauna silvestre en el extremo occidental de Donosti que necesita ser preservado y que ahora quieren transformar en asfalto y pabellones,inmensas explanadas con grandes  almacenes comerciales y  trafico masivo. Esa imagen deslustrada pobre innecesaria que proliferó en la España de los 2000 y que uno reconoce al salir de Euskal Herria y bajar hacia el sur.. Barrios periféricos de grandes urbes engullidos  por polígonos comerciales...lejos muy lejos de las directrices y recomendaciones europeas de urbanismo, desarrollo y movilidad sostenible.. que priman los usos dotacionales, espacios verdes y preservación de hábitats como puntas de lanza de sus políticas.

Añorga no es Mc Donalds, ni Mercadona. No es Leroy Merlin..ni el resto de multinacionales.
Añorga es un barrio cuyos vecinos pagan impuestos como todos los donostiarras, pero  que el ayuntamiento ha abandonado sin dotaciones municipales, ni ambulatorio, ni biblioteca, ni casa de cultura, ni polideportivo, ni instituto..para el cual  reserva un suculento pastel de iniciativas privadas El festÍn de los  vampiros de la crisis.

Desde la Plataforma Belartza- 2 Gelditu nos posicionamos en contra de la totalidad de los proyectos Belartza-2, Oassa y Errekalde-Teresategi anunciando nuevas acciones contra los mismos en breve.BELARTZA 2 GELDITU.  NATURA BABESTU.