martes, 19 de febrero de 2019

EHUNDAKA ALEGAZIO ERREGISTRATZEN DIRA BELARTZA 2KO HITZARMEN URBANISTIKOAREN AURKA

EHUNDAKA ALEGAZIO ERREGISTRATZEN DIRA BELARTZA 2KO HITZARMEN URBANISTIKOAREN AURKA


Ehunka alegazio  erregistratu dira Donostiako udaletxean  BELARTZA 2-ko Hitzarmen Urbanistikoaren aurka, non multinazional eta frankiziaz eratutako makroparke bat eraiki nahi dute egun gune natural bat izaten diharduen lekuan.


Donostiako Udaleko EAJ-PSOE tandemak,   Barakaldoko <Megapark> edo Iruñako  <La Morea> parkea eraikitzen saiatzen ari da hala nola Donostiako Añorgako auzoan.

Udal hauteskundeak badatoz eta bi partiduek geheiengo duen prentsa horrekin  isiltasun mantua itundu dute makroproiektu honen  sortzea. Honen bitartez, udaletxeak 7  milioi euro sartuko lituzke poltsikora "pelotazo" bide kontsakratuaz, zoruen jabeek udaletxeari eman beharko lioketen  lur zatia monetarizatuz.

Makrojarduera urbanizatzaile  hau, ingurumen, paisai eta landalur  aldean balore handia duen zonaldean eraman nahi dute aurrera; hala jasotzen dute argitasunez udalaren gaineko erakundeek ezarpenek.
Proiektua medio, hariztiak asfaltuz egindako aparkaleku zabal eta masiboek ordezkatuko lituzkete bertan eszarri nahi dituzten  maultinazionalak eta frankiziak lekua izateko. Hauek, paisaian dominatzailea den mendi bizkar batean kokatuko liratekete, ondoko ingurune guztia urbanistikoki blindatuta badago berezkoa duen blaorea dela eta.

Proiektua ilegalki eraman zen aurrera bere sorpenean, Ingurumen Gaineko inungo  Ebaluaketarik gabe, eta urteak pasa ahala, denboraz  auzitegian egin ez zen salaketa ezean,  poligono industrial bat egiteko planeamendua  finkatu zuten. Egun, inungo justifikazio bitartez, kadukatuta eta ilegala zen  hori, magia bitartez, poligono komertziala bezala berpiztu nahi dute jabeek udalaren laguntzaz.

Eusko Legebiltzarrak euskal udalei azalera handiko saltoki gehiago ez ireki ez eraikitzea eskatu die.
Legalki agerian geratu den hutsunea konpontzen saiatzen dihardunten bitartean, aurrez azalarea handiko gune komertzial hauek mugatzen zituen legea berridatziz, eromen hau eteteko ahalegina egiten da Gasteiztik.
Goi  goitik datozen determinazio hauek  eraikuntza eredu hauek hain kaltegarri dituzten ondorioak dute oinarri, izan ere, frogatu beharrik ezbaitago  talka handiak eragiten dituztela ingurumen, mugikortasun, hurbikeko denda txikien biziraupenean eta gure herrien  egitura funtzionalean

EAJ-PSOEko udal zinegotziek publikoki Eusko Jaurlaritzak 2018ko ekainean emandako erabakia betetzea esaten dute publikoki aho betez, baino ekintzek kontrakoa azaleatzen dute: konplize duten  isiltasun  mantupean eta publizitaterik gabe, gabon festetan argi berdea eman zioten BELARTZA 2 egiteko hitzarmen urbanistikoari, jakinaren gainean eta maltzurkeriaz.

Ehundaka pertsonek aurkeztutako alegazioak onartuta izan daitezen espero dugu, Hitzarmena bertan behera utziz , lurraren jabeen eta promotoreen faborean bakarrik den delirio urbanistiko hau geldituz.
Salatu beharra dago, pertsona fisiko ea juridiko hauek  udalarekin makina bat illegaltasun eta desobedientzia espediente dituztela irekita aurrez  egin dituzten jarduera irregular eta iruzurrak direla eta.Nola da posible udalak  hitzarmen bat sinatzea hirigintza zinegotziak berak emandako ordenak  egun ez bete  ez obeditzen dituzten horiekin?

Uste al duzu, zu hiritar gixa, etxe bat egiteko lizentzia jasoko zenukeela aurrez dozenaka ilegaltasun  eta ez obeditze espediente bazenitu udala berarekin leku berean egindako eta amaitu gabeko jarduerak medio?


SE REGISTRAN CIENTOS DE ALEGACIONES CONTRA EL CONVENIO URBANÍSTICO DE BELARTZA 2SE REGISTRAN CIENTOS DE ALEGACIONES CONTRA EL CONVENIO URBANÍSTICO DE BELARTZA 2


Cientos de alegaciones han sido registradas en el Ayuntamiento de Donostia contra el Convenio urbanístico de BELARTZA 2, para crear un gran parque comercial de multinacionales y franquiciados en el paraje natural de Añorga.

El Ayuntamiento de Donostia bajo el tandem PNV-PSOE están tratando de llevar a cabo la aprobación inicial contra viento y marea de este macro parque al estilo <Megapark> de Barakaldo o <La Morea> de Pamplona en suelo donostiarra.

Se avecinan las elecciones municipales y ambos partidos están tratando de ocultar bajo un manto de silencio pactado con la prensa mayoritaria la gestación de este macroproyecto, con el cual el ayuntamiento se embolsaría 7 millones de euros a través de la consagrada vía del 'pelotazo urbanístico', monetarizando la parte de suelo que los propietarios deben ceder al municipio.

La macroactuación urbanizadora se pretende desarrollar en una zona natural de elvado valor ecológico,ambiental, paisajístico y rural,  recogido así por múltiples determinaciones de instituciones supramunicipales. Así, los bosquetes de roble son destrozados y sustituidos por bastas superficies de aparcamiento para dar cabida a los múltiples pabellones de multinacionales y franquicias que se levantarían en una loma dominante en el paisaje, cuyo entorno inmediato está urbanisticamente blindado por su reconocido valor.

El proyecto, que se fraguó de manera ilegal en su origen  sin ninguna evaluación de impacto ambiental preceptiva, fue consolidado con el paso de los años ante la falta de una denuncia a tiempo ante los tribunales. El caduco e ilegal planeamiento para hacer un polígono industrial quiere ser convertido 'por arte de magia' en un macro parque de multinacionales con la ayuda del ayuntamiento.

En este momento, en el que desde el Parlamento Vasco se ha instado a los ayuntamientos vascos a no crear ni aumentar los grandes equipamientos comerciales en el territorio ante  el 'vacío legal coyuntural' que se está intentando atajar volviendo a redactar la normativa que limitaba la proliferación de los mismos. Estas determinaciones de altas instancias vienen avaladas por el nefasto efecto que tienen estos macro modelos urbanísticos comerciales, sobre el medio ambiente, contaminación y movilidad, estructura funcional de los pueblos y ciudades y muy especialmente sobre el pequeño comercio, que no puede sostener tal competencia.

Los concejales municipales del PNV y PSOE públicamente prometen acatar dicha orden del Parlamento de junio de 2018, pero los hechos demuestran que bajo un manto de silencio cómplice y sin publicidad, tramitan la aprobación del convenio para construir el macropolígono con premeditación y alevosía, en plenas fechas navideñas.

Deseamos y esperamos que las alegaciones de cientos de personas sean estimadas no aprobando dicho Convenio y deteniendo este delirio urbanístico en único favor de los propietarios y promotores de BELARTZA 2, incursos actualmente en sendos expedientes de ilegalidad y desobediencia con el propio ayuntamiento tras sus numerosas actuaciones fraudulentas e irregulares previas.


¿Cómo es posible que el Ayuntamiento suscriba un convenio con aquellos que desobedecen y no  acatan las resoluciones dictadas por el propio concejal junto con el firman el convenio?

¿Crees que te darían a ti, ciudadano, una licencia sin condiciones  para construirte una casa si previamente tuvieras decenas de expedientes de ilegalidad y desobediencia e insubordinación a la autoridad municipal  abiertos para ese mismo lugar?