martes, 17 de julio de 2018

LEGEBILTZARRAK ESKATUTAKOAREKIN BAT EGITEA ESKATZEN DIO PLATAFORMA BERRIAK DONOSTIAKO UDALETXEARI

LEGEBILTZARRAK ESKATUTAKOAREKIN BAT EGITEA ESKATZEN DIO PLATAFORMA BERRIAK DONOSTIAKO UDALETXEARI
AZALERA HANDIKO MERKATALGUNE BERRIEN IREKIERAREN AURKAKO PLATAFORMAk prentsaurrekoa eman du gaur Donosiako Udaletxean.

Plataforma osatzen duten taldeek,

EKA-OCUV Kontsumitzaile Elkartea, Euskaldenda,  Dendartean, UGT, CCOO, ELA, LAB,  Belartza 2 Gelditu plataforma  Añorgako bizilagunak eta NATURKON Gipuzkoako talde ekologisten elkarteekin, Bidasoako Lagunak, Haritzalde eta Eguzkik


Eusko Legebiltzarrean ekainaren 14ean  adostutakoarekin bat egitea eskatu diote Donostiako  Udaletxeari.

Azalera Handiko Merkatalgune Berrien Irekieraren Aurkako Plataforma
gaur Donostiako Udaletxean emandako prentsaurrekoan

Euskal Autonomi Erkidegoko Legebiltzarrak aurreko ekainaren 14ean honako hau eskatu zien udaletxeei:

1- Ez ditzaztela  hirien Hiria Antolatzeko Plangintza Orokorra Aldaketarik Onartu
2- Ez ditzaztela  zoru errekalifikazioak  eman
3- Ez dezatela inongo neurririk  hartu azalera handiko merkatalgune berriak IREKI EDO ZABALTZEKO

Legebiltzarrak esandakoarekin bat eginez, Plataformak Donostiako Udaletxeari eskatu dio: ez dezala Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorra Aldaketarik tramitatu, ezta merkataritza gune berrientzat eta handitzearentzat lizentziak eman ere.Hiriko antolamenduko plangintza orokorrean edozein aldaketa egin ahal izateko, ingurumenaren gaineko eraginen ebaluaketa ez ezik, plangintza berriaren inpaktu sozioekonomikoa aztertzen duten azterketa berrituak beharrezkoa eskatu du Plataformak.


Merkataritza gune handiak gizartearen interes orokorraren aurka doaz, eta ez da beharrezkoa gehiago egitea, berauek, ingurugiroan eragin negatibo zuzena dutelako, errepide berrien eraikuntza dakartelako, kotxearen erabilera handiago batekin batera, eta baita bizi garen herriak itzaltzen dituztelako, gure gizartearen kohesioa eta
aniztasunarekin bukatuz.

Planifikatuta dauden merkataritza gune berriek (Zaldunborda-Hondarribi , Garbera, Belartza 2, Illunbe, Teresategi-Errekalde,Urbil,Ilunbe Biurrarena,etabar) egun dagoena bikoiztuz (206,000 m2 eraikita eta 204,000 m2ko aurreikuspena) merkatari txikien eta handien arteko oreka apurtzen dute, lana prekarizatu eta suntsitzen dute, gure herrietako ekonomia suntsitzen dute eta eskaintzan aniztasuna sortzen duten denda txikien itxiera dakarte. 

Gaur, Donostiako udalean ordezkaritza duten taldeei dei egin diegu Plataformatik, Garbera, ilunbe, Teresategi Errekalde eta  eta Belartza-2ren handitzearekin zentzudun jokatu dezaten plangintza hauek GELDITUZ. 


Gipuzkoako merkatariek, euren erabakia hausnartu dezaten eskatzen diegu, gaiak gizartean eta sektorean dituen eraginak aintzat hartuta. Honen harira, kontutan izateko, Garberaren handitzearen harira, inkestek eman zituzten emaitzek, non Donostiarrek 10 etik, 2,14ko balorazio batekin baloratu zuten Garbera handitzearen proiektua.


Udal Gobernuari eskatzen diogu, herritarren hitza entzun dezala eta Parlamentuak, gizarteak eta eragileek eskatzen dutena, eta ondorioz Garbera eta Belartza 2ko anpliazioaren inguruan arduraz joka dezala, moratoria bat ezarriz, nora joan nahi dugunaren inguruan hausnartzeko.


AZALERA HANDIKO MERKATALGUNE GEHIAGORIK EZ!!!!

LA NUEVA PLATAFORMA EXIGE AL AYUNTAMIENTO CUMPLIR CON LA DECISIÓN DEL PARLAMENTO


LA NUEVA PLATAFORMA EXIGE AL AYUNTAMIENTO CUMPLIR CON LA DECISIÓN DEL PARLAMENTO


La PLATAFORMA CONTRA LA NUEVA APERTURA DE GRANDES EQUIPAMIENTOS COMERCIALES, integrada por:

Asociación de Consumidores EKA-OCUV, La Confederación de Comercio Euskaldenda, La Agrupación de Comercio de  Gipuzkoa Dendartean, UGT, CCOO, ELA, LAB, a Plataforma Belartza 2 Gelditu conformada por vecinos de Añorga  y la agrupación de grupos ecologistas de Gipuzkoa NATURKON, Bidasoako Lagunak, Haritzalde y Eguzki.


ha realizado una rueda de prensa hoy en el Ayuntamiento de Donostia donde ha  exigido al gobierno municipal,  QUE CUMPLA CON LA DECISIÓN DEL PARLAMENTO VASCO, que insta a los ayuntamientos a :

1- No modifiquen sus Planes Generales de Ordenación Urbana.
2- No concedan recalificaciones.
3- No adopten ninguna otra medida  que posibilite  ABRIR O AMPLIAR grandes equipamientos comerciales.

en tanto no entre el vigor el Plan Territorial Sectorial de creación pública de  suelo para actividades  económicas y la ordenación de grandes establecimientos comerciales y la Modificación de la Ley Comercial, ante el "limbo" actual.


Rueda de prensa de la Plataforma Contra la Apertura de Nuevos Grandes Equipamientos Comerciales
Hoy 17/07/2018 en el ayuntamiento de Donostia
Así, ante los medio convocados la plataforma ha exigido al ayuntamiento de Donostia que, acorde por lo aprobado en nuestro Parlamento no se hagan más Modificaciones del  Plan General y que deje de dar licencias de ampliación y/o nuevas implantaciones de grandes Establecimientos Comerciales.

La Plataforma exige  que antes de la redacción de los Planes Generales Municipales, sus Modificaciones,
antes de la elaboración de los Planes Especiales y Parciales, además de los Estudios de Impacto Ambiental se elaboren ESTUDIOS ACTUALIZADOS DE IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO.

Los colectivos  integrantes  entendemos de manera unánime  que los Centros Comerciales van contra el Interés General de la Sociedad y que es necesario no ocupar nuevos suelos para proteger los espacios naturales y el medio rural y evitar la construcción de nuevas carreteras y evitando así el incremento de los desplazamientos forzados en automóvil y la desertización de las zonas urbanas donde vivimos para que estas no pierdan ni vida ni valor y se mantenga la cohesión social y la diversidad cultural de nuestra sociedad.

La intención de  proliferación de Planes Urbanísticos en beneficio de estos Grandes Establecimientos Comerciales( Zaldunborda-Hondarribi , Garbera, Belartza 2, Illunbe, Teresategi- Errekalde,Urbil, BIurrarena,etc) rompen el equilibrio entre los grandes establecimientos y el comercio local ,destruyen y precarizan el empleo, disminuyen los flujos financieros de nuestros pueblos ,haciendo cerrar a muchos comercios que generan diversidad en la oferta y dan proximidad al consumidor , posibilitando así una economía de cercanía .

Hoy la plataforma ha hecho  un llamamiento en especial a todos los grupos con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Donosti para que actúen con responsabilidad no den vía libre a la ampliación de Garbera el próximo jueves 19 de julio.Lo pedimos en nombre del comercio guipuzcoano y en nombre del sentido común, porque la situación es absolutamente de alarma para el sector y el territorio.

Hacer constar que la propia Oficina de Estrategia de este Ayuntamiento publicó hace un año una encuesta
en la que el Proyecto para ampliar Garbera recibía entre los donostiarras una puntuación de 2,14 sobre 10,
siendo el proyecto peor valorado de la encuesta, siendo por tanto todo el comercio gipuzcoano y la propia
ciudadanía donostiarra quienes lo rechazamos.

Dese la Plataforma Contra la Nueva Apertura de Grandes Equipamientos Comerciales damos la voz de alarma para que el Ayuntamiento de Donostia no apruebe esta escandalosa recalificación urbanística en Garbera, Belartza 2, Errekalde Teresategi e Ilunbe   y se actúe con responsabilidad, se escuche a la ciudadanía ya los grupos y organizaciones sociales y al propio Parlamento Vasco y apliquen una moratoria que permita hacer una reflexión sobre donde queremos ir.

Si se quiere apoyar de verdad al comercio guipuzcoano detengan esta loca carrera por implantar grandes
centros comerciales, empezando aquí en Donosti, por la ampliación de Garbera.


¡¡¡¡NO MAS GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES EN LA CIUDAD!!!