viernes, 2 de diciembre de 2016

BELARTZA-2 GELDITU BIDEOAK/VIDEOS BELARTZA-2 GELDITU

https://www.youtube.com/watch?v=6ymX0ann55Q


BELARTZA-2:  MENDI MARTXA- MARCHA AL LUGAR

https://www.youtube.com/watch?v=jBeY0E84Hyc


BELARTZA-2: AÑORGAKO AUZO MANIFESTUA- MANIFIESTO DEL BARRIO DE AÑORGA

https://www.youtube.com/watch?v=o5JXzVnvw4I

viernes, 25 de noviembre de 2016

MARCHA PROTESTA 27/11 - PROTESTA MARTXA 11/27
Igande, azaroak 27 an BELARTZA-2ren aurkako lehenengo protesa martxa  hartu zuen leku Añorgako auzo bertatik udaletxera BELARTZA-2 GELDITU PLATAFORMA eratuberriak deituta. Alderdi Ederren manifestu bat irakurri zen udaletxeari Belartza-2 ko poligonoko proiektua gelditu dezan eskatuz.
Añorgako ikastolako umeek Belartza Gaineko basoko animaliz jantzita paperez egindako harri isurketa sinboliko bat egin zuten udaletxeak legez kanpo baimendu duen 150.000 m3 gorako betelan ilegala salatzeko antzezpen batean.El domingo 27 tuvo lugar la primera marcha protesta contra Belartza-2 desde el propio barrio de Añorga hasta elayuntamiento convocada por la recién creada PLATAFORMA BELARTZA-2 GELDITU .  En Alderdi Eder se dio lectura a un manifiesto donde la Plataforma solicitó al ayuntamiento que detenga el proyecto de este macropolígono innecesario.
Los niños y niñas de la ikastola de Añorga, vestidos de los animales que pueblan el bosque de Belartza Alto, hicieron una representación simbólica de un vertido de rocas  de papel en denuncia de el vertido ilegal de rocas autorizado por el ayuntamiento de 150.000m3.BELARTZA-2 GELDITU PLATAFORMAREN aurkezpenaAñorgako bizilagunak et Naturkonen bildutako Gipuzkoako elkarte naturazale eta kontserbazionistak ezbeharrezko polígono baten  eraikuntza galerazteko (Belartza-2)  xede berakin   BELARTZA 2 GELDITU aterkipean  biltzen gara. Herri mugimendu honek ingurugiroaren eta hiri eredu sustaingarri baten  defentsan  biltzen gaitu

Belartza-2 makroproiektua 2000 urteen  hasieran jaio zen  aro oparotan  pelotazo urbanistiko bat izateko asmoz. Denborak bermatu du  210.00m2 ko  Belartza-2 makroproiektu  honen eraikuntzaren ezbehartasuna, burbuila betean kontzebituta  gaur egungo errealitatearekin bat ez datozen  hazkunde  espekatatibapean.

Udaletxea eta sustatzaileek hiri langintzan ez existitu ez aurreikusten  diren beharrak justifikatuz, Belartza-2 ren eraikuntzarekin mehatsu egiten dute,  espekulazio urbanistiko soila  oinarri  duela amarru batean.

Belartza-2 ren eraikuntza basoen eta bertan bizi den fauna eta floraren desagerpena dakar;  korridore ekologikoen behin betiko galera suposatzen du, errekastoen estalpea eta Donostiako  paisai paregabeko  baserriz zipriztindutako gotorleku natural den  landazabal gune baten artifizializazioa. Belartza – 2 ren eraikuntzak  landa eustiapen familiarren desagerpena ondorio du;  Donostiako  eraztun berdearen zatiketa eta etengabeko  desagerpena.

Belartza-2 eraikitzea  hiriaren polarizazioa suposatzen du eta donostiar empresa ttiki nahiz komerzio ttikiaren aurkako mehatsua azalera handiko epresen eta multinazionalen ezarpena sustatuz, hiriari eta bertako jendeari, lehen mailako sektoreari eta gure ondare inmaterialari, gure nortasunria, gure kulturari eta gure bizimoduari bizakarra ematen dion globalizazio  kontsumo baten eredurantz.

Belartza-2 poligonoaren eraikuntzarako ahalegina egiten duten ieres ekonomiko pribatuen aurrean,  hiritar bezala  interés orokorra legitimoki  defendazeko  xede bakarraz, gure errepresentante politikoek  proiektu zaharkitu hau aparkatzea eskatzen dugu.
Poligonoa  hedatzeko jaio zeneko berezko epeak agortuta  ez dago kalte-ordain eskubiderik, beraz orain Donostiako udaletxearen eskuetan da donostiar guzien ondarearen babesaren zaintzea bideratzeko aukera.
Horretarako zonaldea Unanue Natural Gunearen barruan integratzea eskatzen dugu, urbanistikoki nahiz ingurumen arloan babestuta dagoen landa parkean bere balio natural eta paisajistikoak direla eta. Landa parke  eder honek  proiektaturiko zonaldea inguratzen du eta bi guneek  balio natural eta bereziak partekatzen dituzte, behin gainean  eta justifikaziorik gabe marra banatzaile bat Belartza-2 eraikitzeko marraztu zelarik.

Erabaki  politiko soil batek plan orokoraren aldaketa puntual baten bitartez etorkizunerako altxor natural honen babesa bideratuko luke, egungo eta etorkizuneko belaunaldien  ondare.


Azken xede honekin, gaur gure hiritar eskaerareren  zabaltze eta Change.org  sinadura bilketa  kanpaina  berri  bat hasiko dugu eta lehengo deialdi bezala Añorgako auzotik udaletxera joano den  protesta martxa bati ekingo diogu azaroak 27 igandean.


Presentacion PLATAFORMA BELARTZA-2 GELDITUBajo el paraguas de la Plataforma BELARTZA 2 GELDITU y con el objetivo común de evitar la construcción de un innecesario polígono (Belartza-2), vecinos del barrio de Añorga y los distintos grupos ecologistas y conservacionistas de Guipúzcoa, agrupados en Naturkon nos unimos en este movimiento ciudadano en defensa del medio ambiente y de un modelo de ciudad sostenible.

El macroproyecto del polígono Belartza -2, nacido a principios de los años 2000, preveía ser un nuevo pelotazo urbanístico en los años de vacas gordas. El tiempo ha avalado la innecesaria construcción de este proyecto de 210.000m2, concebido en plena burbuja bajo expectativas de crecimiento disacordes con la realidad socioeconómica actual.

El Ayuntamiento y los promotores, justificando necesidades no existentes y previstas en el planeamiento aprobado amenazan con la construcción de Belartza-2, en una maniobra que evidencia la nueva mera especulación urbanística como trasfondo.

La construcción de Belartza -2 implica la desaparición de bosques llevándose la flora y fauna protegida contenida en ellos; supone destruir irreparablemente corredores ecológicos; implica sepultar arroyos y artificializar una zona de campiña, un paisaje único, un reducto natural donostiarra salpicado de caseríos con explotaciones rurales familiares. La construcción de Belartza-2 supone la fragmentación y progresiva desaparición del anillo verde en Donostia. Plantear construir Belartza-2 supone la polarización de la ciudad y la amenaza para la pequeña empresa donostiarra y el pequeño comercio; supone la implantación de grandes superficies y multinacionales; un modelo de consumo globalizado que da la espalda a la ciudad y sus gentes, al sector primario y a nuestro patrimonio inmaterial, nuestra identidad, nuestra cultura y  nuestra forma de vida.

Sin otro objetivo que la legítima defensa del interés general, como ciudadanos frente a los intereses económicos privados que pujan por la construcción del macropolígono Belartza-2,  solicitamos que  nuestros  representantes políticos aparquen este proyecto caduco. Tras haber extinguido los plazos propios de desarrollo del polígono cuando se concibió, no existe derecho indemnizatorio alguno, por lo que es ahora cuando está en manos del Ayuntamiento de Donostia velar por la preservación del patrimonio de todos los donostiarras.

Para ello proponemos la integración de la zona dentro del Ámbito Natural Unanue, el parque rural urbanística y ambientalmente protegido por sus valores naturales y paisajísticos. Este bello parque rural rodea el área proyectada, compartiendo ambas zonas las mismos valores naturales y singulares sobre los que un día se dibujó injustificadamente una línea divisoria para construir Belartza-2. Una mera decisión política, mediante una tan recurrida modificación puntual del Plan General, permitiría preservar el futuro de esta joya natural, patrimonio presente y de futuras generaciones.


Con ese fin empezamos hoy una nueva campaña de recogida de firmas en Change.org y la divulgación de nuestra petición ciudadana, que tendrá como primera convocatoria una marcha de protesta desde el barrio de Añorga hasta el Ayuntamiento este domingo 27 de noviembre.


jueves, 24 de noviembre de 2016

Convocatoria Presentación/Aurkezpen Deialdia PLATAFORMA BELARTZA 2 GELDITU


BELARTZA 2 GELDITU PLATAFORMA
Aurkezpena

Presentación


Naturkon Taldeak  eta Añorgako bizilagunek prentsaurrekoa eskainiko dute bihar ostirala, hilak 25, Donostiako Udaletxean, goizeko 10:30etan, BELARTZA 2 GELDITU plataforma aurkezteko.

Naturkon Taldea y vecinos de Añorga ofrecerán una rueda de prensa mañana viernes, día 25, en el Ayuntamiento de Donostia, a las 10:30 de la mañana, para presentar la plataforma BELARTZA 2 GELDITU.
Ekitaldia elebitan izango da
El acto será bilingüe

GAIA:
Belartza 2 Gelditu Plataformaren aurkezpena

Belartza 2 Gelditu herritar mugimendua 2016ko maiatzen abiatu zen Belartza-2 poligono berriaren berehalako eraikuntzaren aurkako sinadura jasotze kanpaina batekin. Makroproiektua orain dela hamarkada bat planteatu eta garatu zen errealitate sozioekonomikoa zeharo ezberdina zen unean. Poligonoaren eraikuntzak ingurumen balore handiko ingurune natural baten eta landa lurren txikizioa suposatuko luke, Donostiako eraztun berdea hautsiko lukeelarik.

Belartza-2ko sustatzaileek ingurumen gainean inpaktu larria eragin dute beheko harrobian eginiko obren ondorioz. Legez kontrako jarduerak eta irregulartasun administratiboak etengabeak izan dira Udala maiz beste alde batera begira gelditu delarik, azkenean hura ere agerian geratuz. Belartza-2 geratzeko gatazkan, behin eta berriz emandako irregulartasun eta ilegalitate horiek salatu ditugu, Epaitegira eramanez, une honetan bide penalean nahiz administratiboan daudelarik. Era berean Ararteko eta beste udalaz gaindiko erakundeen aurrean ere salatu ditugu.

Naturkonen izenean bilduriko Gipuzkoako talde ekologista eta naturazaleak, eta Añorgako bizilagunok BELARTZA2 GELDITU PLATAFORMA eratzea erabaki dugu. Helburua:   beharrezkoa ez den poligonoa gelditzea, eremu horren kontserbazioa eta babesa aldi berean bultzatuz.

Prentsaurrekoan zioak eta helburuak azalduko ditugu, aurrekari guztien xehetasunak argituko ditugu eta gatazkaren egungo egoeraren berri emango dugu.Harremanetarako:

TEMA:
Presentación de la Plataforma Belartza 2 Gelditu
El movimiento ciudadano Belartza 2 Gelditu se inició en mayo de 2016 con una campaña de recogida de firmas para evitar la inminente construcción del polígono Belartza-2 en Donostia, macroproyecto planteado y desarrollado hace una década en base a expectativas y una realidad socioeconómica no acorde con la actualidad. La construcción del polígono supondría la devastación de un ámbito natural y rural de alto valor medioambiental, con la destrucción del anillo verde de Donostia.

Durante nuestra lucha contra el desarrollo de Belartza-2 los promotores han incurrido en continuas irregularidades, ante la pasividad del Ayuntamiento, que se ha visto envuelto en este escándalo de reiterada vulneración de la ley, tal y como se ha denunciado en numerosas ocasiones, estando incluso en proceso de instrucción judicial tanto en la vía penal como en lo Contencioso Administrativo. Asimismo se ha denunciado  el caso ante el Ararteko y el resto de instituciones supramunicipales.

Las asociaciones ecologistas y naturalistas de Gipuzkoa, unidas por la conservación de la Naturaleza en Naturkon, y los vecinos de Añorga constituimos ahora la PLATAFORMA BELARTZA2 GELDITU con el único objetivo de evitar el innecesario desarrollo de este polígono, que sólo obedece a intereses especulativos privados y consideramos contrario a un modelo de ciudad sostenible, promoviendo la conservación y protección de ese entorno.

En esta rueda de prensa daremos cuenta de sus objetivos así como de los antecedentes y estado actual de nuestra lucha.


Contacto:

miércoles, 23 de noviembre de 2016

DONOSTIAKO UDALAREN AURKAKO AUZIA

Haritzalde Naturzaleen Elkarteak, Belartza-Goikoaren landazabalean Belartza-Harrobian Mercadonako obra egitetik ateratako material pilaketa baimentzeagatik, Donostiako Udalari administrazioaren aurkako auzi-elegitea ezarri dio Epaitegian. Errekurtsoa tramitean onartua izan da dagoeneko eta, Auzitegian inoiz bukatu beharko ez zukeena, hilabete batzuren epean gure aldeko ebazpena egon dadin espero dugu. Izan ere, hainbatetan salatu dugun moduan, obren eremutik kanpo, ingurune naturalean, harri isurketa erraldoi hori baimentzerik ez zegoelako ustean baikaude. Haritzalderen izenean aurkeztu den auzi-elegitea Naturkonek biltzen dituen Gipuzkoako mugimendu ekologista eta naturzaleak eta Añorgako bizilagunak ordezkatzen egin da, Belartza-2 poligonoaren aurka batera ari garen guztion izenean alegia. Ez genuen puntu honetara ailegatu nahi, baina Udal Errejistroan egindako salaketa askoren bide amaiera dugu hau, Belartza- Canteran egiten ari den Mercadona eremuan jatorria duen 120.000m3 tona harri-isurketa ilegalarekin hasi zena. Material horiek ondoko landazabalan, ingurune naturalean, isuri ziren exekuzioan ez dagoen lur eremu batean (Belartza Goikoa), ingurumenaren gaineko kalte nabarmenak eraginez; honen alorrean egindako salaketa publikoak bide penalean dihardute, ingurumenaren aurkako balizko delitua ikertzen ari delarik, instrukziofasean egonik .

 GERTAKARIAK. 

Udalaren aurrean hilabete batez baimenik gabeko arroka isurketa salatzen aritu ostean, Donostiako Udalak jarduera ilegal horiek gelditzeko eten-agindurik eman gabe, maiatzaren 16ean premiazko obra-baimena luzatu zien, guk ilegaltzat jotzen duguna, Udaletxean bertan ezarritako errekurtsoan azaldu genuenez. Akatsa onartzetik urruti eta gure idatzia baztertuta, babes legal bila Auzitegira jotzea baino ez zaigu gelditu, horrek dakarkigun gastuarekin.

Uda ostean, obraren beste fase batean, sustatzaileek hilabete oso batez materiala isurtzen jarraitu zuten Udalak baimen berririk eman ez zielarik, berak aurrez ezarritako baldintzak hautsiz. Eta oraingoan ere Udalak ez zuen obra eten, eta ez die isunik ezarri, ezta bestelazko neurririk hartu. Berriro ere hainbeste nabaritasun aurrean babesgabe sentitzen gara. Badirudi Udalak interes ekonomiko pribatuak lehenesten dituela interes orokorraren gainetik, kasu honetan ingurumenaren babesaren gainetik, Legea nahi eran erabiliz (ala saihestuz). Horregatik guztiagatik, Mercadonako sustatzaileek eragindako jarduera ilegalen ondorioz sorturiko kalteak, Donostiako Udalaren bitartez legeztatzen saiatu direnak, lehengoratzea exijitzen dugu, gune naturalean isuritako azken arrokaraino bertatik ateraz eta landazabala berreskuratuz. Donostia, 2016ko azaroaren 22an.Uda ostean, obraren beste fase batean, sustatzaileek hilabete oso batez materiala isurtzen
jarraitu zuten Udalak baimen berririk eman ez zielarik, berak aurrez ezarritako baldintzak hautsiz.
Eta oraingoan ere Udalak ez zuen obra eten, eta ez die isunik ezarri, ezta bestelazko neurririk hartu.
Berriro ere hainbeste nabaritasun aurrean babesgabe sentitzen gara. Badirudi Udalak
interes ekonomiko pribatuak lehenesten dituela interes orokorraren gainetik, kasu honetan
ingurumenaren babesaren gainetik, Legea nahi eran erabiliz (ala saihestuz).
Horregatik guztiagatik, Mercadonako sustatzaileek eragindako jarduera ilegalen ondorioz
sorturiko kalteak, Donostiako Udalaren bitartez legeztatzen saiatu direnak, lehengoratzea exijitzen
dugu, gune naturalean isuritako azken arrokaraino bertatik ateraz eta landazabala berreskuratuz.
Donostia, 2016ko azaroaren 22an

Uda ostean, obraren beste fase batean, sustatzaileek hilabete oso batez materiala isurtzen
jarraitu zuten Udalak baimen berririk eman ez zielarik, berak aurrez ezarritako baldintzak hautsiz.
Eta oraingoan ere Udalak ez zuen obra eten, eta ez die isunik ezarri, ezta bestelazko neurririk hartu.
Berriro ere hainbeste nabaritasun aurrean babesgabe sentitzen gara. Badirudi Udalak
interes ekonomiko pribatuak lehenesten dituela interes orokorraren gainetik, kasu honetan
ingurumenaren babesaren gainetik, Legea nahi eran erabiliz (ala saihestuz).
Horregatik guztiagatik, Mercadonako sustatzaileek eragindako jarduera ilegalen ondorioz
sorturiko kalteak, Donostiako Udalaren bitartez legeztatzen saiatu direnak, lehengoratzea exijitzen
dugu, gune naturalean isuritako azken arrokaraino bertatik ateraz eta landazabala berreskuratuz.
Donostia, 2016ko azaroaren 22an

CONTENCIOSO CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

La Asociación Naturalista Haritzalde ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el Juzgado contra la decisión del Ayuntamiento de Donostia por la que se autorizaba el depósito de materiales, provenientes de la obra de Belartza-Cantera, en los prados de Belartza Alto. Dicho recurso ha sido admitido a trámite, por lo que esperamos que este litigio, que a nuestro entender nunca debía haber llegado a los tribunales, quede resuelto en el plazo de unos meses. Y es que, como hemos denunciado en reiteradas ocasiones, consideramos que no se podía autorizar ese vertido en los términos en que se hizo, en un ámbito diferente al de las propias obras de las que provenían los materiales. Esta denuncia ha sido presentada por Haritzalde, pero la hemos realizado representando al movimiento ecologista y naturalista de Gipuzkoa, agrupado en Naturkon, y a los vecinos de Añorga, ya que nos une la firme oposición a la construcción del polígono Belartza-2. No queríamos llegar a este punto, pero es el resultado de un largo camino de denuncias ante el Ayuntamiento, que comenzaron con el vertido ilegal de más de 120.000m3 de rocas provenientes de la obra de Mercadona en Belartza-Cantera. Esos materiales fueron depositados en un entorno natural, dentro de otro ámbito (Belartza Alto) que no se halla en ejecución, provocando graves afecciones medioambientales, cuyas reiteradas denuncias públicas han acabado también en la vía penal, estando el caso en proceso de instrucción por la posible comisión de un delito medioambiental.

 HECHOS. Tras más de un mes denunciando el citado vertido de rocas ilegal, carente de permiso alguno, el 16 de mayo el Ayuntamiento de Donostia, sin llegar ordenar paralizar las actuaciones ilegales, emitió con trámite urgente una licencia de obra que recurrimos ante el propio Ayuntamiento por considerarla ilegal. Sin embargo, lejos de reconocer el error, se rechaza nuestro escrito abocándonos como última posibilidad a buscar amparo ante la Justicia, en la vía Contencioso-Administrativa, con el consiguiente desembolso económico.

Tras el verano, coincidiendo con otra fase de la obra, durante un mes entero se continuó vertiendo material, sin emitir nueva licencia, incumpliendo los propios condicionantes impuestos por el Ayuntamiento en el permiso inicial…y sin que nuevamente hubiera suspensión de dichas actuaciones, apertura de expediente o consecuencia alguna. Una vez más nos sentimos desamparados ante tanta evidencia. Y es que parece que el Ayuntamiento prioriza absolutamente los intereses económicos privados sobre el interés general, en este caso, la protección del medio ambiente, aplicando (o no) la Ley de una manera totalmente arbitraria. Por todo ello, exigimos que hasta la última roca depositada ilegalmente sea retirada del área y gestionada a un vertedero legal, restaurando y devolviendo el entorno natural a las condiciones previas a las actuaciones ilegales de los promotores de Mercadona, que han sido intentadas legalizar fuera del marco de la ley por el Ayuntamiento de Donostia.


                                                    Donostia, 2016ko azaroaren 22an.


jueves, 20 de octubre de 2016

DONOSTIAKO UDALAK MERCADONA EGITEKO OBRAK BERRIRO ERE BAIMENDU DITU ILEGALKI

Belartza2Gelditu Plataformak (Naturkon eta Añorgako bizilagunak osatuta) honako prentsa oharra bidali du (2016/10/19)

DONOSTIAKO UDALAK MERCADONA EGITEKO OBRAK BERRIRO ERE BAIMENDU DITU ILEGALKI

            Naturkonen izenpean bildutako Gipuzkoako naturzale eta ekologista elkarteok eta Añorgako bizilagunok, <Añ- 13.2 Cantera> Mercadona izenez ezagututako proiektuko sustatzaileak Donostiako Udalaren konplizitate eta permisibitatearekin ilegalki aurrera ematen ari diren jarduerak aspalditik salatzen gatoz. Lanek Belartzako ingurune naturalaren gainean inpaktu bortitza eragin dute.    
            Atzo, urriak 18, Udalak presa handiz altxatu zuen Mercadonako obra gainean ezarrita zuen etena. Lanak geldiarazten ziren bigarren aldia zen eta dena  hilabeteetan zehar salatzen gatozen irregulartasun eta ilegaltasunak zirela medio. Etenaldia Udaltzaingoaren zigiliuaren beharra izatera ere iritsi da, Valeraiano Urrutikoetxea S.A. (VUSA) enpresak egunetan Udalaren ordena urratzen aritu baitzen.
            Oso larria da Hirigintzako Zinegotziak, Enrique Ramos, esandakoa entzutea: ‘sustatzaile batzuk adarra jotzen dabiltza’, baino are larriagoa da Udala, legea betetzen  dela ziurtattu eta bermatu beharko lukeen hori, behin eta berriro  ilegaltasun eta irregulartasunetan erortzea.
Beste ilegaltasun bat Hirigintzaren izanean
            Udalak pabilioi industrial baten eraikuntza pribatiboa, aurretik ezinbestekoa den urbanizazioaren errezepzioa egin gabe duela, baimendu du, lan-etena altxatuz. Era berean, udaberrian empresa hori ahaleginez bi hilabete baino gehiagoz dinamitaz eta makina hondeatzaileaz lan egiten aritu zen parte-hartze publikorik izan ez zuen obran. Edota 100.000 metro kubiko harri lizentziarik gabe bota zituen. Azken irregulartasun hau jarduera katalogaezina osatzen duen zerrenda luzeari gehitu behar zaio, guztiz erdeinagarria dena XXI. mendeko Udal demokratiko batengan.
            Bestalde, Udalak Belartza Goian egiten ari diren harri isurketa ilegala, hamaika salaketa bere gain dituenak eta bere egunean gerora emandako lizentziak babesten ez duena, eten gabe jarraitzen du. Hau da, ez dago egungo eraikuntza obrarekin erlazioa duen baimenik eta gainera aurreko lizentziaren balditzapen guztiak urratzen ari ndira... eta hau guztia ondoriorik gabe, gure inpotentzia eta harridurarako.
            Bi jarduera hauek obren berehalako etena exijitzen dute.
            Enrique Ramos Hirigintzako Zinegotziaren adierazpenak ez datoz bat egiarekin,  asteetan salatutakoaren aurrean neurriak hartu direnean, oso berandu egin da, atzerapen handiz, zigor espedienteen irekierari muzin egin dio, preskribatu ez diren  ilegaltasunetan, epaitegian instrukzioan dauden jardueren inguruko kontrol eza egon da, eta isuna jarri denean, arintasun susmagarriz ezarri du. Hortaz, hori guztia kontuan harturik, Udala zein aldetara posizionatzen da? Zinegotziak zer defendatzen du? Interes pribatuen alde ari dira, argi eta garbi.
            Fiskaltzari eskatzen diogu gertaeren eta egintzen azterketa, hau da dilijentziak ireki ditzan, salatutako ilegaltasun horiek guztiak Udal agintari politiko edota funtzionario batzuren prebarikazio delitu baten osagarri izan daitezkeen argitzeko. Izan nahi al du Eneko Goia alkatea hainbeste irregulartasun eta ilegaltasunen ixileko konplizea?Donostia, 2016ko urriak 19