viernes, 13 de abril de 2018

BELARTZA AUZITEGI NAGUSIRA DARAMAGU


Belartza  EAEko Justizia Auzitegi Nagusira

Belartza 2 Gelditu plataformatik, Belartza goikoan Belartzako Harrobian jatorria zuten material pilaketa eta isurketa egiteko Enrique Ramos zinegotziak emandako baimenaren inguruan gure izenean Haritzalde Naturzaleen Elkarteak sartutako Administrazioarekiko Auziaren kontrako epaiaren aurrean,  aditzera eman nahi dugua Haritzaldek EAEko Justizia Auzitegi Nagusian errekurtsoa sartzeko asmoa duela.

Auziaren ebazpenean irakurri daiteke literalki: << la existencia de serias dudas jurídicas, en atención a las distintas posiciones y versiones o hechos alegados por las partes, que generaban seria incertidumbre sobre a quien asiste la razón, sea desde motivaciones de justicia intrínseca y de activo en el proceso, sea por lo defendible jurídicamente de cualquiera de las soluciones impetradas>>. Beraz Epaileak berak aitortzen duenez, gaia ez zen garbia eta bai eztabaidagarria.

Hortaz, ez dugu ulertzen zalantzazkoa bazen zergatik ez dituen Haritzalderen abokatuek argudiaturikoa aintzat hartzen. Epaian ez dira aipatzen aurkezturiko arrazoibide eta elegiteen erreferentziak, ezta aurkezturiko jurisprudentzia. Epailearen ebazpenak, gure ustez, ez dauka oinarri sendorik eta ez dago sakonean arrazoitua, zuzenbide eta hirigintza mailan inkoherentzia nabarmenak ikusten ditugularik. Era berean, nekez ulertzen da zergatik epaia denboran hainbeste luzatu den, batez ere aurkeztu genuen auzi luze eta zabalaren gainetik pasatzen denean. Beraz eta ondorioz, epaiaren aurkako elegitea jarriko dugu Auzitegi Nagusian justizia egingo delakoan.

Donostiako Udalak berak, salatutakoak, Epaileak epaian esaten duenaren kontrakoa aitortzen du, harri isurketa berehala kentzeko eta zonaldea lehengoratzeko duela gutxi luzaturiko aginduan bertan paisaian erakindako inpaktuak eta kalteak onartzen baititu. Horregatik enpresa sustatzaileari zigor espedientea ireki dio dagoeneko isuna bat ezarriz. Horrela Udalak <considera que no existe justificación o motivación suficiente que haya intención de iniciar los trámites de una nueva ordenación, ya que puede que no se terminen aprobando>. Udalak literalki dio: <los daños a los intereses públicos son claros al mantener mas allá del tiempo un depósito que degrada el paisaje>. Errealitatea ordea, beste bide interesatu batetik dijoa. Horrela, administrazio ingenieritza erabiliz, Udalak ez badu saihesten, sustatzaileek epeak luzatzeko asmoa dute azken epaiak atera aurretik haien proiektua, oraindik onartuta ez dagoena, gauzatuta nahi baitute. Isuritako materialak Belartza 2an erabili nahi dituzte eta trikimailu guztiak erabiliko dituzte hiriak behar ez duen makropoligonoa eraikitzeko. Udalaren esku dago.

Edozein kasutan, argitu beharra dago auzia Udalak emandako baimenaren ingurukoa zela, hau da erabaki administratibo baten aurkako elegitea zen, besterik ez. Epaitegi horretan ez dira aztertu ingurumen gaineko inpaktuak ezta bestelako balizko delituak, hori ez baita Epailearen eskumena ezta ardura auzi honetan. Delitu ekologikoa egon den eta objektiboak diren kalteak norainokoak izan diren, ekintzen ondorioak eta nahitatasuna zein erantzuleak aztertzeko eta epaitzeko ahalmen osoa Penaleko Epaitegiak du eta bertan argituko da. Salaketa jarri genuen eta ikertzen ari da. Hurrengo astean auzian pertsonatzeko eta salaketa zabaltzeko asmoa dugu.

Belartza 2 Gelditu plataforman EAEko Justizia Auzitegi Nagusian epaiaren aurka jartzeko asmoa dugun errekurtsoaren aurrean baikor gaude. Ez dugu zalantzan jartzen Auzitegi horren independentzia eta ziur gaude zuzenbideko azterketa sakona eta egokia eginez gure alde egingo dutela jurisprudentzia ezarriz.

jueves, 12 de abril de 2018

LLEVAMOS BELARTZA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIALLEVAMOS BELARTZA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Desde la Plataforma Belartza 2 Gelditu anunciamos que, por mediación de Haritzalde Naturzaleen Elkartea, tenemos la intención de recurrir al TSJPV la sentencia desestimatoria  contra la demanda interpuesta en el  Contencioso Administrativo nº 2 con motivo de la licencia provisional emitida por el concejal D. Enrique Ramos para permitir el vertido provisional de materiales provenientes de Belartza Cantera en la zona natural de Belartza Alto.

La sentencia aprecia << la existencia de serias dudas jurídicas, en atención a las distintas posiciones y versiones o hechos alegados por las partes, que generaban seria incertidumbre sobre a quien asiste la razón, sea desde motivaciones de justicia intrínseca y de activo en el proceso, sea por lo defendible jurídicamente de cualquiera de las soluciones impetradas>>

Tras analizar la misma, ésta NO hace estudio de las amplias alegaciones  presentadas, NI menciona la jurisprudencia aportada que la avala, presentando a nuestro juicio grandes incoherencias jurídicas y urbanísticas que consideramos fácilmente desmontables.

La sentencia, que nos parece además estar insuficientemente motivada, ha llegado sospechosamente tarde, habiéndose dilatado los tiempos de manera injustificada, máxime cuando la misma a penas hace un análisis de la extensa demanda presentada.

El propio demandado, el Ayuntamiento de Donostia, en fechas recientes contradice lo  dictado por el Juez en el sentido que ha ordenado la retirada inmediata del vertido por haber caducado la licencia y por los impactos paisajísticos entre otros que reconoce. Ha incluso expedientado a la empresa promotora y la ha multado. Así, el Ayuntamiento <considera que no existe justificación o motivación suficiente que haya intención de iniciar los trámites de una nueva ordenación > para permitir que el vertido quede en el lugar <ya que puede que no se terminen aprobando>. El Consistorio ha ordenado la retirada del vertido y su restitución del entorno al estado original añadiendo que <los daños a los intereses públicos son claros al mantener mas allá del tiempo un depósito que degrada el paisaje>. La obviedad de dictamen administrativo tras agotarse el plazo provisional dado por el Concejal pasa ahora a un claro proceso de ''ingeniería administrativa'' que permitirá a los promotores, si el Ayuntamiento no interviene, alargar los plazos tras presentar un recurso judicial contra ella. Su intención no es otra que  usarlas en el macropolígono comercial que intentan aprobar y que las incluye necesariamente en el balance de tierras para crear el mismo.


En cualquier caso, conviene aclarar que tanto la demanda como la sentencia sólo atañen a la legalidad o no de la autorización de vertido en Belartza alto, no a los posibles impactos ambientales derivados de las obras de Belartza Cantera y a los producidos por el vertido, los cuales son totalmente objetivos. Otra cosa muy distinta será valorar y juzgar el alcance, gravedad e intencionalidad de los mismos, cuya responsabilidad recae en el Juzgado de lo Penal donde se interpuso la correspondiente denuncia, en la que la semana que viene pretendemos personarnos, ampliando la denuncia existente.

En la Plataforma Belartza 2 Gelditu y Haritzalde Naturzaleen Elkartea, como abanderada de la causa, somos optimistas ante el recurso en el Tribunal Superior, órgano que se caracteriza por el análisis y pronunciamient técnico de los casos y por su  independencia procesal, que consideramos no sólo nos dará la razón sino que creará jurisprudencia con la sentencia.