viernes, 26 de junio de 2020

BELARTZA GOIKOAN BETEARAZPEN SUBSIDIARIOA

Hona hemen HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEAK  gaur argitaraturiko prentsa oharra:HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEAK poz handiz hartu du atzo Donostiako Udalbatzak mozio bitartez aprobatutako Donostiako Gebernuari zuzendutako eskaria, non Belartza Goikoa gunean betearazpen subsidiarioari ekin eta kaltetutako zonaldearen lehengoratzea gauzatzeko tramitazioa has dezan eskatu den. 

Jarrera politiko aldaketa urtebete beranduago badator ere, elkarteak Udalari 2016 urtetik eskatzen daramanarekin bat dator, orain ingurumen lehengoratzea jaso behar duen zonalde naturalean VUSA enpresaren isurketa ilegalaen salaketa hasi zuenetik hain zuzen ere. 

2016. urteko udaberrian, Belartza Goikoan gaur Mercadona eta Mc Donalds kokatzen diren harrobiko indusketako 120.000 m3 gorako harri eta hondakin pilaketa ilegala egin zen, lizentziarik gabekoa. Bizilagun, natur talde eta talde ekologisten salaketen gainetik, Donostiako Udalak 4 hekatereako isurketa legeztatzeko obra baimena eman zuen. Baimena horren ilegaliteatearen jakitun, HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEAK auzitegietara jo behar izan zuen, Udal babesik gabe. 2019ko ekainaren 26an ateratako 219/2019 epaiaren bidez EAEko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman zigun, betelana eta Udalak emandako baimena legez kontrakoa zirela ebatziz. Donostiako Udalak epaia eta edukinaren jakinaren gainean egon da data hartatik, non VUSAri (Valeriano Urrutikoetxea S. A.) obra ilegalaren ardura leporatzen zaion eta Donostiako Udalari obra baimena ilegalaren ardura ezartzen zaion. 

Baldintzarik gabe bete beharreko mandatu judiziala ez zen bete, Auzitegi Nagusiak zonaldearen berreskuperapena gauzatzeko 2 hilabeteko luzaezinezko epea ezarri bazuen ere 2019 urtean. Aitzakiarik gabe judizialki ezarritako epean ez betetzeak ez du zerikusirik Donostiako Udalak eta VUSAk haien artean lizentzia ilegalaren edukia bete ez izanagatik duten lehiarekin. Betearazpen subsidiariora exekuzio ordena betetzen ez duen arduraduna ordezkatzen duen baliabide hertsatzailea da, behartutakoa Donostiako udala izanik kasu honetan HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEAk, erabaki politiko honen jarraipenean, betearazpen subsidiarioa berehala aktibatu dadin exijitzen du, Udalak horretarako dituen ustekabeko gastuetarako dituen aurrekontuak erabiliz. 

Elkartetik, Udalak kaltetutako gunea berreskuratzeko Lehengoratze Proiektua berehala eta atzerapenik gabe enkargatu dezala eskatzen du, epaiak jasotakoa betez, hau da, lekua makroisurketa ilegalaren aurreko egoera naturalera itzularaziz. 

Bertatik sortuko diren gastuak enpresa arau-hausleari egokitzea duela edota lurren enbargura ere jo daitekela jakitun izanda, Haritzaldek zonaldearen birklasifikazioa aldarrikatzen du, industriagunea izatetik landa eremua izatera itzuliz. Era berean eremua ,Belartza Goikoa, balio ekologiko eta naturalak direla eta, ondoan dagoen babes urbanisitikoa duen Unanue Landa Parkean barnera dadin eskatzen dio Udalari. 


                                                                                                           Donostian, 2020ko ekainak 26


EJECUCION SUBSIDIARIA EN BELARTZA ALTO

Adjuntamos la nota de prensa publicada hoy por la asociación naturalista Haritzalde Naturzaleen Elkartea:

La Asociación Naturalista HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEA se congratula de que ayer, 25 de junio, el Pleno Municipal aprobara la moción por la cual se insta al Gobierno Municipal a que acuerde sin dilaciones el procedimiento de ejecución subsidiaria en la zona ilegalmente degradada de Belartza Alto, con restitución a su estado anterior. 

El posicionamiento político, aunque más de un año tarde tras la sentencia, viene a uno con lo que esta Asociación lleva reclamando desde el año 2016, tras denunciar los vertidos ilegales de la empresa VUSA en un entorno natural, que debe ahora ser medioambientalmente restaurado. 

En la primavera de 2016 en el ámbito de Belartza Alto se depositaron más de 120.000 m3 de rocas y residuos procedentes de la antigua cantera que ahora acoge el hipermercado Mercadona y Mc Donalds de manera irregular, sin licencia alguna. Tras las denuncias de ecologistas y vecinos, el Ayuntamiento de Donostia emitió una licencia de obra para legalizar las 4 hectáreas de vertido.

 A sabiendas de la ilegalidad de dicho título administrativo, HARITZALDE, sin amparo municipal, tuvo que recurrir a los tribunales, cuestión que fue reconocida en el fallo de la sentencia 219/2019 del TSJPV el 26 de junio de 2019. 

El Ayuntamiento de Donostia es conocedor del fallo y su contenido desde dicha fecha, donde se establece a VUSA (Valeriano Urrutikoetxea S. A.) como responsable de la obra clandestina y la administración municipal como responsable de la licencia ilegal. El mandato judicial en cambio, que había de haberse cumplido sin condiciones, no ha sido ejecutado pese a habérsele dado un plazo improrrogable de 2 meses para la restitución de la zona ya en el año 2019. Este plazo inexcusablemente incumplido del título judicial ejecutivo, nada tiene que ver con el procedimiento administrativo que Ayuntamiento y VUSA mantienen tras incumplir la empresa los términos de la licencia ilegalmente otorgada por el Ayuntamiento. 

La ejecución subsidiaria es el instrumento coercitivo que sustituye al responsable que desatiende la orden de ejecución, siendo en este caso el obligado el Ayuntamiento.

 La asociación naturalista HARITZALDE desea que tras esta decisión política, el procedimiento de ejecución subsidiaria se active de manera inmediata con las partidas presupuestarias de remanentes para imprevistos. Desde la Asociación se espera que se proceda con carácter urgente a la redacción del proyecto para la restauración y regeneración medioambiental de la zona afectada, que según establece la sentencia, debe devolverse al estado anterior al macrovertido ilegal. 

A sabiendas de que los gastos devenidos pueden repercutirse a la empresa infractora o procediendo al embargo de dichos terrenos, HARITZALDE vuelve a solicitar al ayuntamiento la reclasificación de la zona de industrial a rural y su inclusión en el Parque Rural Unanue adyacente, suelo rural protegido por su alto valor ecológico y paisajístico. 

                                                                                                        Donostia, a 26 de junio de 2020