lunes, 18 de diciembre de 2017

MARCHA INFORMATIVA / MARTXA INFORMATIBOA

El próximo sábado 23 se realizará una marcha  informativa a lo largo del barrio de Añorga  explicando los diferentes proyectos  urbanísticos que el ayuntamiento  quiere implantar  en el barrio (polígono comercial Belartza 2, centro comercial Oasa Savosienne, zona comercial Rekalde Teresategi) y sus consecuencias y afecciones para el medio ambiente, habitantes y vecinos. La marcha, que partirá de la ikastola Amasorrain, finalizará su  trayecto en los dos primeros proyectos uranísticos del conjunto para el barrio ya ejecutados: Mercadona y Mc Donalds.

Hurrengo larunbata 23an martxa informatibo bati ekingo diogu Añorgako auzotik zehar, udaletxea bertan  ezarri nahi dituen proiektu urbanistiko ezberdinak ( Belartza 2 poligono komertziala, Oasa Savosienne merkatal zentroa, Errekalde Teresategi komertzial gunea) eta bere ondorioak,bai ingurumenarekiko bai biztanle eta auzotarrentzako  azalduko ditugu .
Amasorrain ikastolatik irteten den ibilaldia, auzorako besteekin batera proiektaturiko eta iada eraikitako Mercadona eta Mc Donaldsean izango du amaiera.

jueves, 9 de noviembre de 2017

BELARTZA EUSKO LEGEBILTZARREAN

Belartza Goi eta Belartza Cantera-ko  ilegalitateen  ezabaida eszenatoki lokala gainditu eta Eusko Legebiltzarera iristen dira  ELKARREKIN PODEMOS talde politikoaren bitartez


2017ko azaroaren 3an   D. José Ramón Becerra Carollo, Elkarrekin Podemos taldeko parlmentariak, Ingurumen, Lurralde Antolaketa  eta Etxebizitza sailburua galdetzen du Belartza Goiko parajean egindako harri metaketa ilegalaren inguruan


                                   José Ramón Becerra Jauna, froga dokumentalak aurkezten


<<En febrero de 2016, en las obras del centro comercial Mercadona de Donosti, la empresa constructora, sin ningún tipo de permiso extrae 23.000 metros cúbicos de tierras contaminadas y las deposita en un paraje natural llamado Belartza, también en el término municipal de San Sebastián, cerca del parque rural Unanue.  Este vertido se hace, además,  en un hábitat de interés comunitario.La empresa constructora incumple todas las normas en materia de gestión de residuos, de vertidos, de rellenos también, la incumple el Ayuntamiento de San Sebastián. Y mi pregunta es qué va a hacer usted que va a hacer su Departamento para restaurar la legalidad, para hacer que se cumpla le ley, para sancionar a los responsables de todo esto y para conseguir que este espacio natural vuelva a estar como estaba antes de esta ilegalidad?>>
                 
                          -------------------------------------------------------------------------------

 VALERIANO URRUTIKOETXEA -VUSA  enpresa  Belartza Goian egindako harri metaketa ilegalen ardunaduna dela salatzen jarraitzen dugu;  mendi pista ilegalen irekieraren arduraduna, zuhaitz mozketaren arduraduna, betelanarean azpian Irubideko errekastoaren zapaltzearen arduraduna.  Jatorriz kutsatuta zetozen lur hauek baimendu eta txertatutako hondakindegi  batera ez eramanaren ardunadun dira. Harri kutxatu hauek metaketa lekuan bertan baimenik gabe txikitu eta  balioztatu  izanaren arduradun dira.

Material  kutsatu hau  diskrezionalki  ondo datorkien une eta lekuetara bideratu dute irabazi-jarduera ezin hobean. Debaldeko biltokia noiz nahi eta non nahi lur kutxatuak obretan saltzeko.

Lurrak, dakigula hainbat lekuta erabili dira. Honen adibide:

Mercadonako obran bertan Donostian, nahiz eta bereziki galerazita izan
Arbaizeneako luxuzko etxebizitza promozioan, Donostian
- Astigarragako udalherrian, biadukto azpian
- Orioko udalherriaren partzela pribatu batean

Kasua auzitegietan  dirau delitu ekologikoa bezala eta Donostiako udaletxearen aurkako administrazioaren aurkako auzitegian ere, ilegala deritzogun ebazpena emanagatik ingurumenaren aurkako txikizio hau baimenduz  VUSA enpresaren aberastasuna mesedetzeagatik bakarrik

Ez Donostiako udaletxeak ez Eusko Jaurlaritzak ez dituzte jarduera ilealak  ez gelditu ez zigortu. Zergatik?
Astigarraga: Belartza cantera jatorri duten lur kutsatuak metatu diren lau puntuetariko bat, non kartel batean jartzen dute beldurrik gabe eta dudarik egon ez dadin, EZER gertatuko etzaienaren lasaitasun osoz
.Ikusi bideoa:
BELARTZA 2 EN EL PARLAMENTO VASCO

El debate de las ilegalidades de Belartza Alto  y Belartza CAntera trascienden la escena local y llega al Parlamento Vasco de la mano de  ELKARREKIN PODEMOS.


El 3 de noviembre de 2017  D. José Ramón Becerra Carollo, parlamentario del grupo Elkarrekin Podemos, pregunta  al consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda sobre el relleno ilegal de tierras realizado en el paraje de Belartza Alto.


                                   D. José Ramón Becerra, aportando pruebas documentales de los hechos


<<En febrero de 2016, en las obras del centro comercial Mercadona de Donosti, la empresa constructora, sin ningún tipo de permiso extrae 23.000 metros cúbicos de tierras contaminadas y las deposita en un paraje natural llamado Belartza, también en el término municipal de San Sebastián, cerca del parque rural Unanue.  Este vertido se hace, además,  en un hábitat de interés comunitario.La empresa constructora incumple todas las normas en materia de gestión de residuos, de vertidos, de rellenos también, la incumple el Ayuntamiento de San Sebastián. Y mi pregunta es qué va a hacer usted que va a hacer su Departamento para restaurar la legalidad, para hacer que se cumpla le ley, para sancionar a los responsables de todo esto y para conseguir que este espacio natural vuelva a estar como estaba antes de esta ilegalidad?>>
                   
                          -------------------------------------------------------------------------------

Seguimos denunciando que la empresa VALERIANO URRUTIKOETXEA -VUSA es responsable no sólo del vertido ilegal  de rocas extraidas en Belartza Cantera en la zona verde de Belartza alto de extensión igual a cuatro estadios de Anoeta; es responsable de la apertura de pistas ilegal, tala de arbolado y sepultamiento del arroyo de cauce permanente Irubide bajo el relleno. Es responsable de que esas tierras,  suelos contaminados en el lugar de excavación (ver post anteriores),  no hayan sido  gestionadas a vertedero autorizado.  Es responsable de la revalorización ilegal a cielo abierto de los materiales  contaminados vertidos, para su lucrativo uso a discreción y sacarle rédito económico al menos en los siguientes lugares:

- En la propia obra de Mercadona de Donostia, donde específicamente NO se podía.
- En la urbanización de viviendas de lujo de Arbaizenea, Donostia
- En el municipio de Astigarraga bajo el viaducto
- En una parcela privada en el municipio de Orio

Un negocio redondo: Extraer tierras contaminadas, no gestionarlas a vertedero autorizado con el consiguiente ahorro de costes, almacenarlas ilegalmente en una zona natural con el beneplácito del ayuntamiento de Donostia y poder venderlas  y transportarlas a  demanda a diferentes obras.


El caso sigue en tribunales por delito ecológico y en contencioso administrativo contra el ayuntamiento de Donostia por emitir una licencia de obra que consideramos ilegal, permitiendo este atropello contra el medio ambiente con el  fin único de favorecer el beneficio económico de la empresa VUSA.

Ni ayuntamiento de Donostia ni Gobierno Vasco han suspendido ni castigado  las actuaciones irregulares ¿por qué?
.
Astigarraga: una de las al menos  cuatro zonas en las que se ha vertido tierras contaminadas con origen en Belartza Cantera, sin haber sido llevadas a vertedero autorizado y en la que colocan un cartel que lo aclara por si existieran dudas, garantes de que ninguna administración va a hacer NADA
.


Mira el video:


lunes, 23 de octubre de 2017

BELARTZA-2 EZ DATOR BAKARKA


       BELARTZA-2 EZ DATOR BAKARKA


Udaletxeak Añorgarako dituen berehalako proiektuak
Hilabete hauen tartean eta prentsaren bitartez jakin ahal izan dugu BELARTZA-2makropoligonoa ez dela  politikariek Añorga auzorako duten planeamendu bakarra.

Udara honen luzaroan leunki-leunki  loturarik  gabeko proiektuak balira bezala publiko egin dira azalera komerzial handiko ezarpena  bideratzeko dauden planak Añorgako auzoan. Gaineko   plano bakar batean batzen baditugu   udaletxeak sustatzaile pribatuekin hiriaren zonalde honetarako  negoziatzen duen  hirigintza jarduera ederraren ikuspegi globala hartu dezakegu.

Ez da dudarik Añorga  Donostiako polo edo ertze komertzial handi bat bilakatu nahi dutena autobidea, N-1 eta beste inguruko udalherrien artean estrategikoki kokaturik dagoelako.

Multzoan, Añorgako zonalde honetan ''Barakaldoko Megapark'' denaren antzekoa egin nahi dute, prentsan iragarriak izan diren multinazional komertzial askoren ezarpenarekin.

Krisialdi honetan higiezin burbuilaren etena geroztikan eta proiektu publiko handi nahiz infraestruktura garapenerako funtsik ezdagoela, dirua zorroa beteta daukaten gutxi horien bitartez dator: krisialdian  hazkuntzarako aukera ikusi duten multinazional handien eskuetatik . Oferta pribatu hauetan, diru gosez eta   makal dabiltzan heuren  jarduerak gizentzeko filoia aurkitu dute sustatzaile, eraikigile eta lagun politikoek, makro enpresa hauek  bere negozioa  azkar eta leku estrategikoan eraiki dadin   dirua aurrez  mahai gainean  jartzen baitute.

Hala, Donostian bertan bakarrik momentu honetan udaletxeko agintariak ahalegin guztiz aprobatu nahiean dabiltza:
-Garberako zabalketa komertziala 
-Illunbe komertzialgune handi batera izateko eraldaketa
-Oasa Savoisienne komertzialgune handi batera izateko eraldaketa, industriala berez den partzala batean.
-Komertzialgune handi bat  Errakalde-Teresategin, industrialgunea den leku honetan Lasarteko udaletxearekin batera.
- BELARTZA-2 makropoligono komertziala belartza goikoa naturgune aberatsean, 2000 urteen hasieran  poligono industriala bezala diseinatu zen horretan eta garatu gabe geratu zena  demanda ezagatik planeamendua kadukatuz.


NEURRIRA EGINDAKO HIRIGINTZA

Antolamendu estrategia guzti hauek  batera udal gobernuak orkestaturik ari dira ematen, ez dakigu zein da proiektu hauek presaz aprobatzera bultzatu nahi dien 'interesa', baino agerian uzten du  ez dela Interes Orokorra, egun  komertzial zoru gehiagoren  eskaririk ez baitago Donstialdean. Hirigintzak eta Lurraldearen Antolamenduak biztanlegoaren masaren beharrei erantzuna eman behar die, ez irabazi-gose den oferta pribatuari, Jakin baitakigi zeinengora egiten duten estamentutan heuren tentakuluak 
Udaletxea gobernatzen duten taldeen  eraiki eta eraiki egiteko itsukeriari  kezkaz begiratzen diogu, horretarako edozen instrumentu urbanistiko nahiz legala erabiltzeko prest daudela justifikaezina dena justifikatzeko. Azalera handiko multinazional komertzialen mesedean plegatuta, guztiz anakronikoa den hiri eredua sustatu nahi dute,  eredu zaharkituta, pobrea, nortasun gabekoa eta gauza askoren artean  Donostiako kalitatezko komerzio txikiari kalte handia egiten diona. Beste eraginen artean  mugikortasuna eragiten du bakarkako transportea azalera handiko jarduera hauetara hiriaren kanpoaldera erakarriz, kutsadura sortzen eta zentzugabeko trafiko jarioa sortaraziz kostu txikiko eskariak erakarrita diren erosleen artean, komerzio ttikiak haien ondoan ezer gutxi egin dezakelarik. Eta eskeintza hauek zeren truke? Lan behin-behinekotasuna, esplotazioa, kostu txikiko produkzioa, kutxadura eta atzean..adiskidekeria, korrupzioa, sare politikoa..ondo ezaguna den istorioa.

 ANTOLAMENDU EREDU ARKAIKOA

Añorga goi mailako landa auzoa da, baserriz, nekazal eta abeltzain jardueraz zipriztindukoa, gure herriaren nortasuna gordetzen duen auzoa, gure paisaia, bizimodu, kultura  eta ondare inmaterialaren lekuko, babestu beharreko flora eta fauna anitzen  gordeleku naturala  gaur  asfaltu, pabilioi, zabaldegi artifizial eta biltegi komertzial handi eta trafiko masiboz josi nahi dutena.  2000. urteetako Espainian  ugaritu zen   irudi pobre eta lustregabeko hori Euskal Herritik kanpora eta hegoalderantz jeistean hain ezagungarria egiten dena..Hiri inguruetako auzoak komertzial poligonoak irentsita..
Urruti oso Europatik datozen  Hirigintza, Garapen eta Mugikortasun Iraunkorren aldeko zuzentzaileetatik..zeinek horniduradun erabilerak, leku berdeak  eta habitaten babesa dute helburu.

Añorga  ez da  Mc Donalds, ez Mercadona. Ez da Leroy Merlin..ezta bestelako multinazionalak
Añorga  bere auzotarrek Donostiar guztiek bezala zergak ordaintzen dituzten  eta udaletxeak abandonatu duen auzoa da, ez udal hornidura, ez anbulategia, ez liburutegia, ez kulturetxea, ez polikiroldegia, ez ikastetxea duen auzoa..baino bai  ekimen pribatuek eskeintza egiten duen pastel zaporetsu  ederra. Krisialdiari etekina ateratzen dioten   banpiroen banketea.

 Belartza- 2 Gelditu Plataformatik  Belartza-2, Oassa eta  Errekalde-Teresategi proiektuen aurka posizionatzen gara, laister beraien aurkako ekintza berriak  iragarriko ditugularik. adi egon.


BELARTZA 2 GELDITU.  NATURA BABESTU.


BELARTZA 2 NO VIENE SOLO       BELARTZA-2   NO VIENE SOLO


Proyectos que el ayuntamiento pretende aprobar en Añorga de manera inminente             


En el transcurso de estos meses y a través de la prensa hemos sabido que el macro polígono de BELARTZA-2 no es el único planeamiento que los políticos tienen en mente para el Barrio de Añorga.
De manera sutilmente inconexa  este verano se han hecho públicos los planes para la implantación de amplias superficies comerciales  y que unificadas sobre un plano nos da una visión global de la suculenta actuación urbanizadora que el ayuntamiento negocia con promotores privados concentrada en esta zona de la ciudad.
No existe dudas de que quieren convertir Añorga en un gran polo comercial de Donostia al hallarse estratégicamente situado cerca del cinturón viario de la autopista y N-1 y en un radio de acción de varias poblaciones cercanas. En su conjunto, se desea hacer de esta zona de Añorga algo parecido a un megapark Barakaldo,con múltiples multinacionales comerciales cuyos nombres ya han sido publicados en prensa.

En esta época de crisis  tras el parón de la  burbuja inmobiliaria y la ausencia de fondos para  el desarrollo grandes proyectos públicos e infraestructuras, el dinero viene de aquellos pocos que lo tienen: las grandes empresas multinacionales que han visto en la crisis una oportunidad para crecer e implantarse. Los promotores, constructores  y amigos políticos, ávidos de ingresos, encuentran el filón para poder perpetuar sus  ahora renqueantes actividades en esta oferta privada en la que estas macro empresas ponen el dinero sobre la mesa a aquel que permita la  construcción de su negocio en un lugar estratégico y a la mayor celeridad posible.

Así pues y solamente en Donostia  en este mismo momento se trata de aprobar contra viento y marea:
-La ampliación  comercial de Garbera
-La readecuación y venta de Illunbe como gran centro comercial
-Oasa Savoisienne como un gran centro comercial, en lo que es una parcela industrial
-Una gran zona comercial en Rekalde-Teresategi, en lo que es un ámbito industrial junto con el     ayuntamiento de Lasarte.
-Un macro polígono comercial en el entorno  natural de BELARTZA-2 en lo que se diseño como un polígono industrial a principio  de los años 2000 y que no se desarrolló  por falta de demanda quedando caduco su planeamiento.


URBANISMO A LA CARTA

Todas estas estrategias de ordenación se están dando de manera conjunta y orquestadas por el actual gobierno municipal, desconocemos cuál es el 'interés' que empuja a querer aprobar con celeridad y urgencia todos estos planeamientos más allá de los plazos electorales, pero se evidencia que no es desde luego el Interés General ya que  en la actualidad no existe demanda de suelo comercial. El urbanismo  y la ordenación territorial ha de obedecer a las necesidades de la masa poblacional, no a la lucrativa oferta privada cuyos largos tentáculos se extienden hasta altos estamentos.
Observamos que desde los grupos que gobiernan en el  ayuntamiento existe una obcecación en construir y construir usando para ello cuantos instrumentos urbanísticos y legales puedan para justificar lo injustificable, plegándose a grandes y medianas superficies comerciales de multinacionales, a favor de un modelo de ciudad  totalmente anacrónico y desfasado, pobre, carente de identidad y que entre otras muchas cosas, empobrece y daña al pequeño comercio de calidad de Donostia, promueve la movilidad y el transporte de los ciudadanos hacia grandes superficies ubicadas en la periferia contaminando y generando absurdos flujos de tráfico de compradores atraídos por las ofertas de bajo coste de las grandes multinacionales con las que el pequeño comercio no puede competir. Grandes ofertas ¿en detrimento de que?Precariedad laboral, explotación y bajo coste en producción, contaminación..y detrás..amiguismo, corrupción y entramados políticos...una historia bien conocida.

MODELO  ARCAICO DE ORDENACION

Añorga es un barrio eminentemente rural, salpicado de baserris, explotaciones agrícolas y ganaderas, que preserva aun la identidad de nuestro pueblo, un patrimonio inmaterial de nuestro paisaje, cultura y forma de vida, un reducto de flora y fauna silvestre en el extremo occidental de Donosti que necesita ser preservado y que ahora quieren transformar en asfalto y pabellones,inmensas explanadas con grandes  almacenes comerciales y  trafico masivo. Esa imagen deslustrada pobre innecesaria que proliferó en la España de los 2000 y que uno reconoce al salir de Euskal Herria y bajar hacia el sur.. Barrios periféricos de grandes urbes engullidos  por polígonos comerciales...lejos muy lejos de las directrices y recomendaciones europeas de urbanismo, desarrollo y movilidad sostenible.. que priman los usos dotacionales, espacios verdes y preservación de hábitats como puntas de lanza de sus políticas.

Añorga no es Mc Donalds, ni Mercadona. No es Leroy Merlin..ni el resto de multinacionales.
Añorga es un barrio cuyos vecinos pagan impuestos como todos los donostiarras, pero  que el ayuntamiento ha abandonado sin dotaciones municipales, ni ambulatorio, ni biblioteca, ni casa de cultura, ni polideportivo, ni instituto..para el cual  reserva un suculento pastel de iniciativas privadas El festÍn de los  vampiros de la crisis.

Desde la Plataforma Belartza- 2 Gelditu nos posicionamos en contra de la totalidad de los proyectos Belartza-2, Oassa y Errekalde-Teresategi anunciando nuevas acciones contra los mismos en breve.BELARTZA 2 GELDITU.  NATURA BABESTU.

martes, 21 de febrero de 2017

VERTIDO DE BELARTZA Y SUELOS CONTAMINADOS


La plataforma BELARTZA-2 GELDITU  ha emitido el siguiente comunicado de prensa
Donostia, 17/02/2017

VERTIDO DE BELARTZA Y SUELOS CONTAMINADOSA lo largo de estos meses desde la PLATAFORMA BELARTZA-2GELDITU hemos denunciado la ilegalidad del relleno de tierras procedentes de la excavación que acogerá Mercadona en un entorno natural de Belartza Alto.
El vertido de tierras que empezó en abril de 2016 superando los 5 metros de altura de media en una superficie de 23.000m2, se inició de manera ilegal, sin licencia ni autorización, con un grave impacto medioambiental y paisajístico en un área junto al Parque Rural Unanue, protegido por sus especiales valores naturales.

El Ayuntamiento de Donostia que no concedió licencia para realizar el relleno ni suspendió la ejecución del mismo tras comprobarse que se hallaba realizando ilegalmente, no llevó a cabo acciones de vigilancia e inspección de lo que se estaba realizando en la zona a pesar de los numerosos avisos recibidos por parte de los vecinos y asociaciones ecologistas.
Una vez denunciados públicamente los hechos al ignorarse las reiteradas acciones solicitadas en la administración local, en 24 horas el ayuntamiento de Donostia emitió un informe autorizándolo el 13 de mayo, mediando un solo día desde que el funcionario responsable recibió el documento en el cual había de basar dicho informe técnico: un solo día para el análisis teórico del proyecto, compararlo con lo que establece la legislación y estudiar los condicionantes ambientales para autorizarlo. El concejal enrique Ramos aprobó la licencia 3 días después sin modificaciones añadidas. Todo ello sin la firma ni supervisión de ningún técnico de medio ambiente.

Como resultado de estas actuaciones que permitieron continuar a la empresa sin suspensión alguna con sus trabajos de vertido, los hechos fueron denunciados por vía judicial por la Plataforma Belartza-2 Gelditu, estando en fase de instrucción por posible delito contra el medio ambiente y en el Juzgado Contencioso Administrativo a través de la demanda interpuesta por la asociación naturalista Haritzalde.
Un mero análisis de la escueta documentación presentada por la empresa para solicitar un relleno que abarca más de 5 campos de fútbol de superficie basta para evidenciar la falta de rigor del ayuntamiento para conceder la licencia, omitiendo aspectos, planos, condiciones y justificaciones técnicas exigidos por la ley cuya ausencia no fue impedimento para autorizar el vertido.

Pero más allá del destrozo paisajístico y ambiental ocasionado empresa permitido por el ayuntamiento que ni vigiló ni controló ni sancionó los incumplimientos de los condicionantes ambientales de Gobierno Vasco y URA denunciadas por la Plataforma Belartza -2 Gelditu, (deterioro de una regata y su bosque de galería, apertura de pistas ilegales, destrucción de robles y la superficie completa de un Hábitat de Interés Comunitario 6510) se le suma el aspecto de los suelos contaminados.


La parcela que acogerá Mercadona, una antigua cantera abandonada, soportó actividad potencialmente contaminante del suelo durante años. Ya desde al año de 2005 y hasta el año 2014 sucesivos informes de la Guardia Municipal alertaron a la Dirección de Medio Ambiente municipal sobre focos de contaminación con agentes químicos, inflamables y materias peligrosas en la parcela.
Desde el ayuntamiento no se comunicaron los hechos a la Viceconsejería de Medio Ambiente, continuando la actividad contaminante clandestina durante una década sin adoptarse medidas correctoras.

La ley establece obligaciones en relación con los residuos y materiales de construcción y demolición de las obras, estándose obligado a presentar un plan de gestión e informe firmado verificado por una entidad independiente acreditada por el órgano ambiental.
La detección de indicios de contaminación de un suelo cuando se lleven a cabo operaciones de excavación o movimiento de tierras obliga al responsable a informar, de forma inmediata al ayuntamiento correspondiente y al órgano ambiental del Gobierno Vasco, con el objeto de que este defina las medidas a adoptar.

VUSA s.a empezó a excavar la cantera en abril de 2016 vertiendo decenas de miles de toneladas en Belartza Alto. El estudio de gestión de residuos presentado por la empresa, sin visar por el colegio profesional correspondiente, está repleto de irregularidades y omisiones patentes que contravienen lo legalmente exigido, sin constar que el ayuntamiento exigiera la fianza para toda gestión de residuos de demolición en forma y cuantía conforme a la ley. Resulta llamativo que tras señalarse van a generar residuos potencialmente peligrosos con la excavación de las tierras, cuando la empresa constructora elabora el Plan de Gestión de Residuos este residuo peligroso no vuelve a mencionar, observándose además nuevas incoherencias en la valorización de residuos y presupuesto , contravienen lo anteriormente presentado
El 29 de abril, cuatro semanas después del inicio de de vertido de miles de toneladas sin ser las obras suspendidas, técnicos medio ambiente del Ayuntamiento de Donostia acudieron a las obras debido a la existencia de residuos potencialmente peligrosos; pese a ello las obras no se paralizaron y no fue hasta el 26 de mayo que los promotores comunicaron al órgano ambiental del Gobierno Vasco la sospecha de suelos contaminados.

Las negligencias de la empresa y el ayuntamiento, conocedores ambos de la existencia de
suelos potencialmente contaminados años antes del inicio de la urbanización, ha conllevado una extracción y depósito de decenas de miles de toneladas de suelos y tierras durante semanas y semanas sin un control técnico ni ambiental al vulnerando toda legislación, depositándose sobre un hábitat de interés comunitario, sin retirarse la capa de tierra vegetal y no fue hasta dos meses después que posiblemente lo que viene a ser una fracción es llevada a un gestor autorizado. Puede presumirse totalmente que en el relleno de Belartza Alto se hayan depositado suelos contaminados ya que todos los materiales vertidos provienen de la excavación de la cantera y el órgano competente que autorizó el vertido, el ayuntamiento, según la ley, se debería haber asegurado de que se adoptaran cuantas medidas necesarias para que los suelos no procedan de una parcela que haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo y se llevaran a un gestor autorizado. Ni ayuntamiento ni empresa actuaron conforme a la ley afectando gravemente al medio ambiente, en otro aspecto más.

Mientras el ayuntamiento no responde a estas y otras cuestiones de las cual es partícipe, las viajes judiciales abiertas siguen su camino.Donostia, 17de febrero de 2017

BELARTZAKO LUR ISURKETA ETA LURZORU KUTSATUAK


ELARTZA-2 GELDITU Plataformak honako prentsa oharra bidali du
Donostia 2017/02/17
 BELARTZAKO LUR ISURKETA ETA LURZORU KUTSATUAK


Azken hilabeteotan BELARTZA-2 GELDITU PLATAFORMAtik Mercadona saltokia izango
den guneko honeaketan ateratako lurrek eraturiko betelanaren ilegaltasuna maiz salatu
dugu.
2016. apirilaren hasieran hasi zen 5 m altuera gorako eta 23.000 m2 gorako isurketa
ilegalki, udal baimenik gabe, ingurumenaren nahiz paisaiaren gainean inpaktu handia
sortuz bere balore bereziak direla eta babestuta dagoen Unanue Landa Parkearen ondoko
lurretan.
Donostiako Udalak, isurketa egiteko baimenik ez eman ezean eta ilegalki gauzatzen ari
zena isurketa jakinda, hura eteteko ordenarik eman ez zuena;, ez zituen beharrezko
zaintze eta ikuskapen ekintzak gainean hartu nahiz eta bizilagunek eta talde naturzaleek
hainbatetan salatu.

Behin gertakariak publikoki salatutak udalaren isiltasuna ostean, Donostiako udaletxeak
24 orduetan isurketa baimentzen zuen txosten bat atera zuen ,maiatzaren 13an, egun
bakarreko tartea medio funtzionari arduradunak bere txostena oinarritu behar zuen
dokumentua jaso zuenetik: egun bakarra proiektuaren analisi teknikoa egiteko, legeak
esaten duenarekin konparatzeko eta onespena emateko ingurumen baldintzapenak
aztertzeko. Enrique Ramos zinegotziak lizentzia eman zuen hiru egun igarota aldaketarik
gehitu gabe. Guztia ingurumen teknikari baten sinadura eta ikuskapenik bakar bat gabe.
Enpresari etenik gabe bere isurketarekin jarraitzen utzi zioten jarduera hauen emaitz,
Belartza-2 Plataformak gertakariak judizialki salatutak izan ziren, ingurumenaren aurkako
daitekeen delitu bezala instrukzioan dagoena eta Administrazioaren aurkako epaitegian
Haritzalde Naturzale Elkarteak aurkeztu duen demandan.
5 futbol zelai gaineko azalera duen lur isurketa baterako enpresak aurkezutako
dokumentazio laburraren gaineko analisi batek udaletxearen zehaztasun eza agerian
uzten du legeak eskatzen dituen alderdi, xehetasun, plano, baldintzak eta justifikazio
teknikoen eskaera alde batera utzi zirelarik isurketa baimentzeko.
Baino udaletxeak ez kontrolatu ez salatu zituen Eusko Jaurtlaritzak eta URAk eza
rritako baldintzapenen hausketa eta paisai eta ingurumenaren txikizioa gauzatu
zuten gertakarien hauei lur kutxatuen alderdia gehitu behar zaie.
Mercadonari harrera egingo dion partzela, abandonaturiko harrobi bat, urteetan
lurzoruak kutsatu ditu kutsat dituen litekeeneko jarduerak jasauak jasan ditu.
2005 urtetik eta 2014 urterarte Donostiako Udaltzaingoak hainbat txosten egin zituen
udaletxeko Ingurumen Atalari zuzendurik, non bertan zeuden eragile kimiko, substantzia
sukoi eta material arriskutsuek kutsadura kofokuak zirela agertuz.

Udaletxetik ez ziren gertakariak Ingurumen Sailburuordetzaren jakinean jarri, jarduera
klandestinoa hamarkda batez jarraituz neur zuzentzaileak hartu gabe.
Legeak eskakizunak ezartzen ditu obretako konstrukzio eta demolizio hondakin eta
materialen inguruan, Hondakin Kudeaketa Plana eta ingurumen atalaiurtatzen duen
erakunde independiente baten txostena aurkeztu behar direlarik besteak beste .
Legeak dioenez, uholketa nahiz lur mugimenduak ematen diren lanetan lurzoru baten
litekeen kutsadura arrastoak aurkitzean, arduradunak bai udaletxea bai Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen Saila beharrez eta berehalako informatzea eskatzen du neurri
zuzentzaileak ezartzeko.

VUSA s.a harrobitik ateratako milaka tonelada lur 2016ko Apirilaren hasieran hasi zen.
Enpresak aurkezturiko hondakin kudeaketa ikerlanak, elkargo profesionalik gabeko
sinadura gabe, legalki eskatzen diren ezarpenak gabe etairregulartasun eta omisioz
beterik dago; deigarria egiten zaigu kutsagarriak izan daitezken hondakinak adierazi
ostean, enpresan Hondakin Kuedeaketa Planak ez dituela berriro aipatzen, egokitzen ez
diren beste datuekin eraberean, adibidez hondakin balorizazio inguruan edo
aurrekontutan, aurrez aurkeztutakoaren aldean.

Apirilaren 29an, milaka toneladako isurketa hasi zenaren lau aste igarota eta obrei etenik
ezarri ezitzaiela, udal ingurumen teknikariak obrara inguratu ziren hondakin kutxatu eta
arriskutsuen agerpenaren inguruan; hala eta guztiz ere obrak ez ziren eten eta ez zen
maiatzaren 26erarte non sustatzaileek Eusko Jaurlaritzako ingurumen atala lurzoru
kutxatuen susmoaren gainean komunikazioa egin zela.

Enpresa eta udaletxearen negligentziak, lekuko lurzoru kutsatuen existentziaren jakitun
urbanizazioa eta hasi aurretu urteetatik, milaka kutsaturiko lurren iraultze eta isurketa
ahaldu du ingurumen eta kontrolik teknikorik gabe, legea urratuz.
Natura intereses komuniatarioko lekua azpian arrapatu du lurzoru kutsatu bateko
partzela batetik ateratako lurren betelanak eta ez zen bi hilabete berandurarte
baimenutako kudeatzaile batera eraman kutsatutako hondakinen zati bat besterik ez
litekeena.


Susmatu liteke guztiz Belartza Goiko betelanean lurzoru kutsatuak isuritu direla, bertan
pilatutako materiale guztiak harrobiko uholdaketa baitute jatorri hura hasi zen lehengo
egunetik.
Legeak dioenez isurketa ahaltzen duen atal aginpedunak, hau da, udaletxeak, bertan
isuritako lurrak lurzoriur kutsatuak zituen partzela batetik jatorria ez edukitzeko neurriak
hartzeko baieztatu beharra zuen, baimendutako kudeatzaile batera eramanez. Ez
udaletxeak ez enpresak ez zuten legez jokatu beste arlo bat gehiagoz ingurumenari kaltea
eraginez.

Udaletxeak galdera honi eta besteei erantzuten ez den bitartean, epaitegian irekitako
bideak bere ibilbidea jarraitzan dute.
Donostia, ko otsailaren 17an.