jueves, 27 de diciembre de 2018

OLENTZERO DEL AYUNTAMIENTO PARA DONOSTIA


El 26 de diciembre el  tandem municipal PNV-PSOE  ha dado luz verde  para construir el macro polígono comercial  BELARTZA 2 en Donostia. Con una superficie como  24 estadios de Anoeta y proyectado sobre una  masa boscosa catalogada y suelo de campiña usado por los pocos caseríos con explotación agropecuaria estratégica que quedan en la ciudad, éste constituye la actuación urbanística más atroz, polémica  e injustificable planeada bajo la sombra en un momento de  moratoria para la construcción de estas mega superfices tranformando suelo natural  de alto valor a asfalto, en más de 200.000m2 de ámbito.

 Debido al efecto negativo que tienen estos modelos de grandes pabellones comerciales aglomerados en un polígono (“La Morea” en Pamplona, “Megapark” en Barakaldo) tanto en el medio ambiente como sobre el pequeño comercio, desde el Parlamento Vasco  se aprobó  instar  a los ayuntamientos  no  dar luz verde  ni ejecutar estos modelos comerciales mientras se trabaja en una normativa que limite su construcción.

El ayuntamiento con premeditación y alevosía aprueba este convenio en fechas navideñas y festivas,  rompiendo  su compromiso a acatar esta moratoria a las grandes superficies comerciales con un nuevo pelotazo urbanístico que le garantizará financiación a cambio  de destrozar el medio ambiente y poner contra las cuerdas al pequeño comercio. Un olentzero a lo grande para la ciudad, pero mejor aún para los intereses privados a los que obedece sin pudor.

Justifican  nuevas tendencias comerciales ,dinamización del comercio y defender la cuota de mercado  de grandes superficies para Donostia… para hacernos creer en su benevolencia, suscriben Planes de Acción Klima 2050 de cara a la galería, mientras talan bosques  centenarios, urbanizan un entorno natural conservado y construyen el modelo urbanístico que más movilidad en vehículo privado, tráfico y contaminación produce: los macropolígonos de pabellones comerciales.

¿Necesita Donostia ser despojada de sus bosques, zonas naturales, paisajes y caseríos para construir parques comerciales masivos? ¿Es esta la ciudad que queremos?DONOSTIARAKO OLENTZEROA UDALAK EKARRI DU


EAJ-PSOE Udal Gobernuak argi berdea eman zion abenduak 26ean  BELARTZA 2 makro poligono komertziala eraikitzeari Donostian.


Anoeta bezalako  24 estadioko azalerarekin, katalogatutako  zuhaitzgune baten gainean eta Donostian geratzen diren baserri estrategikoek  bere jarduerarako erabiltzen duten lurretan proiektatu dute planeamendua.  Azalera handiko merkatalguneen eraikuntzari etenaldia  ematea gomendatu zenetik, egunera dagoen  garapen urbanistiko  zital, polemiko eta justifikaezina  da hau, 200.000m koadro zoru natural txikituz artifizializatzeko.

“La Morea” Iruñan edo  “Megapark” Barakaldon bezala poligono erraldoi batean  pabilioi komertzialak  pilatzen dituzten  eredu hauek,  ingurumenean nahiz saltoki txikietan  eragiten dituzten ondorio  negatiboak  direla, Eusko Legebiltzarrak etenaldi bat eskatu zien euskal udalei hauek ez aprobatzeko,  hauen hazkuntza mugatzeko normativa idazten den bitartean. 

Udalak, apropos eta azpikeriaz, gaboneetako jaiegunetan aprobatu egin du polígonoa aurrera eramateko  hitzarmena, azalera handiko saltokiei etenaldia obeditzeko kompromezua hautsiz. 

Pelotazo berri honetaz udalak finanziazioa bilatzearen atzetik doa, horretarako   ingurumena suntsitu eta saltoki txikiak ormaren kontra ere  jarri behar baditu  trukean. Hiriarentzako Olentzero itzela ekarri du Udalak,  baino are eta hobeagoa da lotsagabeki  mesede egiten dien interés pribatu horientzako.

Justifikaziotzat honako hauek hartu dituzte: joera komertzial berriak, komertzioaren dinamizazioa eta Donostirako  azalera handiko saltokien merkatal kuota defenditzea inungo ikerketa oinarri eta herri planeamendu ardatzak kontran. Bere borondate ona  sinistarazteko Klima 2050  Akzio Plana bezalakoak izenpetzen dituzte biztanlegoarekiko, eta bitartean, ehun urtetik gorako basoa txikitu, kontserbaturiko naturgunea urbanizatu eta  kotxe pribatuan mugikortasun eta kutsadura  gehien eragiten duen eredu urbanistikoa  aprobatzen dute: pabilioi komertzialetako makropoligoa.

Donostiako hiria bere baso, ondasun natural, paisai eta baserritaz gabetzea parke komertzial  masiboak eraikitzeko  beharrezkoa al  da? Hau al da nahi dugun hiria?
martes, 20 de noviembre de 2018

El Consejo Asesor de Planeamiento de Donostia se posiciona contra el desarrollo comercial en Recalde-TeresategiAdemás de la amenaza del macropolígono comercial Belartza 2, son más los planeamientos que preveen  e incluso ya  han llevado a acabo la ejecución de creación de grandes equipamientos comerciales en el barrio de Añorga de Donostia. Entre ellos está  el ámbito Recalde Teresategi, donde se pretende implementar una gran superficie comercial de estas características.

El Consejo Asesor de Planeamiento de Donostia  se reunió el 20 de noviembre para tratar  el Plan de Compatibilización de los municipios de Donostia/San Sebastián y Lasarte-Oria para el desarrollo de un gran equipamiento comercial en la zona de Errekalde Teresategi.

El consistorio de Lasarte, como órgano gestor de la operación urbanística,  impulsa un necesario  Plan de Compatibilización entre los dos ayuntamientos, al ser  el ámbito en el que pretenden implantar   una nueva gran superficie comercial,  una zona compartida por ambos términos municipales.
El ámbito propuesto, la ladera del monte Teresategi,  alberga un bosque que  se conserva en estado natural. Su calificación como  industrial   es un ejemplo más de aquellas reclasificaciones a suelo  urbanizable    que se  otorgaron en base a erróneas previsiones del pasado y que los ayuntamientos, pudiendo  ahora  revertir  y  mantener en su estado original –tal y como recogen las Directrices de Ordenación de Territorio-  pretenden artificializar redefiniendo el suelo industrial a comercial para atender a una DEMANDA privada.

Que la operación urbanística que atentaría de manera irreversible sobre la flora, fauna, biodiversidad y paisaje no se sustenta en una demanda de la masa poblacional ni el interés general, fueron algunos de los temas expuestos. Más allá, el Consejo Asesor de Planeamiento reconoce que la actuación urbanizadora, pese a desarrollarse mayoritariamente en suelo de Lasarte, externaliza sus efectos negativos principalmente  sobre el término de Donostia y sus habitantes. Entre ellos se destacaron  la grave afección en términos de tráfico  masivo en  contraposición con  la movilidad  sostenible, los indudables impactos ambientales y acústicos,   y el preocupante  impacto sobre el comercio local y de proximidad (ni siquiera llevado a estudio),  entre otros muchos.

La Proposición No de Ley aprobada en el Parlamento Vasco  el 14 de febrero de 2018 insta  en la actualidad  los ayuntamientos vascos  a no prevalecerse de la situación de  limbo legal creada por la revisión del PTS de Creación de suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales  (que limitaba la construcción de los mismos), emplazándolos a establecer una moratoria para este tipo de grandes superficies en tanto la norma sea nuevamente  aprobada.

Sin la justificación del interés general que legitime esta propuesta  de   gran superficie comercial de estas características, el Consejo Asesor de Planeamiento de Donostia se posicionó en contra del Plan de Compatibilización de ambos municipios para el Ámbito Recalde-Teresategi.

Donostiako Planeamendu Aholkularitza Batzorde Iraunkorra Errekalde-Teresategiko hedapen komertzialaren aurka kokatzen daAñorgan Belartza 2 ezezik azalera handiko merkatalguneak irekitzeko beste  proiektuak aurrera  ateratzen ahalegintzen ari dira, Errekalde-Teresategi eremua besteak beste.

Donostiako Planeamendu Aholkularitza Batzorde Iraunkorra azaroaren 20ean bildu zen  Donostia eta Lasarte-Oria arteko  Errekalde Teresategi eremuan  azalera handiko saltokia eraikitzeko Bateragarritasun Plana lantzeko.

Lasarteko udala, hirigintza eragiketaren  sustatzaile  bezala, beharrezko Bateragarritasun plana  bultzatzen du bi udalherrien artean, azalera handiko saltoki berri bat  ezarri nahi duten eremua bi udalek partekatzen baitute.

Proposatutako zonaldea, Teresategi mendiko  hegala da, egun egoera naturalean  kontserbatzen den basoa  bertan duena.  Industrial zoru kalifikazioa duen  eta iraganean   okerreko aurreikuspenez eraikigarri bezala klasifikatu zen hainbeste horietako bestelako adibide bat da. Gaur egun udaletxeek jatorrizko  egoera mantendu ezezik klasifikazioa  leheneratu dezakete Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak  proposatzen duten bezala.  Kasu honetan, zonalde  naturala artifizializatzeko  asmoa dute zoru industriala komerzialera aldatuz  ESKAERA pribatu bati erantzuna emateko.  

Fauna, flora, bioanitztasun eta paisaiaren aurka era itzulezinean atentatuko  lukeen eragiketa urbanistiko hau  ez dela ez  biztanleriaren masan  ez interes orokorrean oinarritzen batzordeko bileran  azaldutako gaietariko bat izan zen. Hare eta gehiago, Planeamendu Aholkularitza Batzordeak  hirigintza jarduketak, Lasarteko lurretan gehien batean  hedatzen badan ere, ondorio negatiboak  Donostiako udalehrrian eta bere biztanlegoan  kanporatzen dituela  onartzen du. Horien artean mugikortasun sustainagarriaren aurkan sortuko lukeen  trafiko masiboa azpimarratu zen,  gainetik zalantzarik gabeko sortuko lituzkeen  ingurumen eta soinu kutsadurak ere  edota  bertako  eta hurbiltasuneko komertzioan  eragingo lukeen talka kezkagarria tratatu ziren besteak beste.

Eusko Legebiltzarrak 2018ko otsailaren 14 aprobatu zuen euskal udaletxeei   premiatzea azalera handiko merkatagune berriak ireki edo handitzeko  tramitazio   eragiketetan moratoria bat egin zezaten, berau erregulatuko duen eta orain linbo legal bat utzi duen  araudia onartu arte.

Interes orokorra gailentzen duen justifikaziorik gabe Donostiako  Planeamendu Aholhu Batzordea Errekalde Teresategin azalera handiko merkatalgune bat eratzeko Bateragarritasun Planaren  aurka kokatu zen.

martes, 17 de julio de 2018

LEGEBILTZARRAK ESKATUTAKOAREKIN BAT EGITEA ESKATZEN DIO PLATAFORMA BERRIAK DONOSTIAKO UDALETXEARI

LEGEBILTZARRAK ESKATUTAKOAREKIN BAT EGITEA ESKATZEN DIO PLATAFORMA BERRIAK DONOSTIAKO UDALETXEARI
AZALERA HANDIKO MERKATALGUNE BERRIEN IREKIERAREN AURKAKO PLATAFORMAk prentsaurrekoa eman du gaur Donosiako Udaletxean.

Plataforma osatzen duten taldeek,

EKA-OCUV Kontsumitzaile Elkartea, Euskaldenda,  Dendartean, UGT, CCOO, ELA, LAB,  Belartza 2 Gelditu plataforma  Añorgako bizilagunak eta NATURKON Gipuzkoako talde ekologisten elkarteekin, Bidasoako Lagunak, Haritzalde eta Eguzkik


Eusko Legebiltzarrean ekainaren 14ean  adostutakoarekin bat egitea eskatu diote Donostiako  Udaletxeari.

Azalera Handiko Merkatalgune Berrien Irekieraren Aurkako Plataforma
gaur Donostiako Udaletxean emandako prentsaurrekoan

Euskal Autonomi Erkidegoko Legebiltzarrak aurreko ekainaren 14ean honako hau eskatu zien udaletxeei:

1- Ez ditzaztela  hirien Hiria Antolatzeko Plangintza Orokorra Aldaketarik Onartu
2- Ez ditzaztela  zoru errekalifikazioak  eman
3- Ez dezatela inongo neurririk  hartu azalera handiko merkatalgune berriak IREKI EDO ZABALTZEKO

Legebiltzarrak esandakoarekin bat eginez, Plataformak Donostiako Udaletxeari eskatu dio: ez dezala Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorra Aldaketarik tramitatu, ezta merkataritza gune berrientzat eta handitzearentzat lizentziak eman ere.Hiriko antolamenduko plangintza orokorrean edozein aldaketa egin ahal izateko, ingurumenaren gaineko eraginen ebaluaketa ez ezik, plangintza berriaren inpaktu sozioekonomikoa aztertzen duten azterketa berrituak beharrezkoa eskatu du Plataformak.


Merkataritza gune handiak gizartearen interes orokorraren aurka doaz, eta ez da beharrezkoa gehiago egitea, berauek, ingurugiroan eragin negatibo zuzena dutelako, errepide berrien eraikuntza dakartelako, kotxearen erabilera handiago batekin batera, eta baita bizi garen herriak itzaltzen dituztelako, gure gizartearen kohesioa eta
aniztasunarekin bukatuz.

Planifikatuta dauden merkataritza gune berriek (Zaldunborda-Hondarribi , Garbera, Belartza 2, Illunbe, Teresategi-Errekalde,Urbil,Ilunbe Biurrarena,etabar) egun dagoena bikoiztuz (206,000 m2 eraikita eta 204,000 m2ko aurreikuspena) merkatari txikien eta handien arteko oreka apurtzen dute, lana prekarizatu eta suntsitzen dute, gure herrietako ekonomia suntsitzen dute eta eskaintzan aniztasuna sortzen duten denda txikien itxiera dakarte. 

Gaur, Donostiako udalean ordezkaritza duten taldeei dei egin diegu Plataformatik, Garbera, ilunbe, Teresategi Errekalde eta  eta Belartza-2ren handitzearekin zentzudun jokatu dezaten plangintza hauek GELDITUZ. 


Gipuzkoako merkatariek, euren erabakia hausnartu dezaten eskatzen diegu, gaiak gizartean eta sektorean dituen eraginak aintzat hartuta. Honen harira, kontutan izateko, Garberaren handitzearen harira, inkestek eman zituzten emaitzek, non Donostiarrek 10 etik, 2,14ko balorazio batekin baloratu zuten Garbera handitzearen proiektua.


Udal Gobernuari eskatzen diogu, herritarren hitza entzun dezala eta Parlamentuak, gizarteak eta eragileek eskatzen dutena, eta ondorioz Garbera eta Belartza 2ko anpliazioaren inguruan arduraz joka dezala, moratoria bat ezarriz, nora joan nahi dugunaren inguruan hausnartzeko.


AZALERA HANDIKO MERKATALGUNE GEHIAGORIK EZ!!!!

LA NUEVA PLATAFORMA EXIGE AL AYUNTAMIENTO CUMPLIR CON LA DECISIÓN DEL PARLAMENTO


LA NUEVA PLATAFORMA EXIGE AL AYUNTAMIENTO CUMPLIR CON LA DECISIÓN DEL PARLAMENTO


La PLATAFORMA CONTRA LA NUEVA APERTURA DE GRANDES EQUIPAMIENTOS COMERCIALES, integrada por:

Asociación de Consumidores EKA-OCUV, La Confederación de Comercio Euskaldenda, La Agrupación de Comercio de  Gipuzkoa Dendartean, UGT, CCOO, ELA, LAB, a Plataforma Belartza 2 Gelditu conformada por vecinos de Añorga  y la agrupación de grupos ecologistas de Gipuzkoa NATURKON, Bidasoako Lagunak, Haritzalde y Eguzki.


ha realizado una rueda de prensa hoy en el Ayuntamiento de Donostia donde ha  exigido al gobierno municipal,  QUE CUMPLA CON LA DECISIÓN DEL PARLAMENTO VASCO, que insta a los ayuntamientos a :

1- No modifiquen sus Planes Generales de Ordenación Urbana.
2- No concedan recalificaciones.
3- No adopten ninguna otra medida  que posibilite  ABRIR O AMPLIAR grandes equipamientos comerciales.

en tanto no entre el vigor el Plan Territorial Sectorial de creación pública de  suelo para actividades  económicas y la ordenación de grandes establecimientos comerciales y la Modificación de la Ley Comercial, ante el "limbo" actual.


Rueda de prensa de la Plataforma Contra la Apertura de Nuevos Grandes Equipamientos Comerciales
Hoy 17/07/2018 en el ayuntamiento de Donostia
Así, ante los medio convocados la plataforma ha exigido al ayuntamiento de Donostia que, acorde por lo aprobado en nuestro Parlamento no se hagan más Modificaciones del  Plan General y que deje de dar licencias de ampliación y/o nuevas implantaciones de grandes Establecimientos Comerciales.

La Plataforma exige  que antes de la redacción de los Planes Generales Municipales, sus Modificaciones,
antes de la elaboración de los Planes Especiales y Parciales, además de los Estudios de Impacto Ambiental se elaboren ESTUDIOS ACTUALIZADOS DE IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO.

Los colectivos  integrantes  entendemos de manera unánime  que los Centros Comerciales van contra el Interés General de la Sociedad y que es necesario no ocupar nuevos suelos para proteger los espacios naturales y el medio rural y evitar la construcción de nuevas carreteras y evitando así el incremento de los desplazamientos forzados en automóvil y la desertización de las zonas urbanas donde vivimos para que estas no pierdan ni vida ni valor y se mantenga la cohesión social y la diversidad cultural de nuestra sociedad.

La intención de  proliferación de Planes Urbanísticos en beneficio de estos Grandes Establecimientos Comerciales( Zaldunborda-Hondarribi , Garbera, Belartza 2, Illunbe, Teresategi- Errekalde,Urbil, BIurrarena,etc) rompen el equilibrio entre los grandes establecimientos y el comercio local ,destruyen y precarizan el empleo, disminuyen los flujos financieros de nuestros pueblos ,haciendo cerrar a muchos comercios que generan diversidad en la oferta y dan proximidad al consumidor , posibilitando así una economía de cercanía .

Hoy la plataforma ha hecho  un llamamiento en especial a todos los grupos con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Donosti para que actúen con responsabilidad no den vía libre a la ampliación de Garbera el próximo jueves 19 de julio.Lo pedimos en nombre del comercio guipuzcoano y en nombre del sentido común, porque la situación es absolutamente de alarma para el sector y el territorio.

Hacer constar que la propia Oficina de Estrategia de este Ayuntamiento publicó hace un año una encuesta
en la que el Proyecto para ampliar Garbera recibía entre los donostiarras una puntuación de 2,14 sobre 10,
siendo el proyecto peor valorado de la encuesta, siendo por tanto todo el comercio gipuzcoano y la propia
ciudadanía donostiarra quienes lo rechazamos.

Dese la Plataforma Contra la Nueva Apertura de Grandes Equipamientos Comerciales damos la voz de alarma para que el Ayuntamiento de Donostia no apruebe esta escandalosa recalificación urbanística en Garbera, Belartza 2, Errekalde Teresategi e Ilunbe   y se actúe con responsabilidad, se escuche a la ciudadanía ya los grupos y organizaciones sociales y al propio Parlamento Vasco y apliquen una moratoria que permita hacer una reflexión sobre donde queremos ir.

Si se quiere apoyar de verdad al comercio guipuzcoano detengan esta loca carrera por implantar grandes
centros comerciales, empezando aquí en Donosti, por la ampliación de Garbera.


¡¡¡¡NO MAS GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES EN LA CIUDAD!!!

miércoles, 27 de junio de 2018

DONOSTIAKO UDALAK AURRERA EGITEN DU EUSKO LEGEBILTZARRAREN AURKA

DONOSTIAKO UDALAK AURRERA EGITEN DU  EUSKO  LEGEBILTZARRAREN AURKA

Donostiako Udaleko PNV PSOE tandem politikoak iragarri du aurrera jarraituko duela Belartza Goikoaren lurra Donostiako makropoligoko komertzialean bilakatzeko Plan Orokorraren aldaketarako tramitearekin.

Ernesto Gascok alkateordeak kontrakoa titularra eman badu ere, Donostiako Udalak ez du berehala onartuko Eusko Legebiltzarrak hartu duen erabakia, udaletxeei ekipamendu komertzial handien eraikitzea eteteko eskatzen diena. Eusko legebiltzarrak insitutzio publikoei eskatu die Plan Orokorrak ez aldatzeko, ez rekalifikaziorik onartzeko eta ezta beste edozein neurri hartzeko  establezimendu komertzialak handitu edo irekitzea baimenduko duena; berau erregulatuko duen araudia onartu arte.
Donostiako Udalak Belartza Goiko gune naturala “Barakaldo” edo “Morea” batetan bilakatu nahi du, frankizia eta multinazionalen pabeiloi erraldoiak aurreikusten duen makropoligono komertzialarekin. Horretarako, landa gunea zoru komertzialean bilakatzeko rekalifikatzen saiatzen ari da Hiria Antolatzeko Plan Orokorralren Aldaketaren bitartez, pasa den ekainaren 14ean Eusko Legebiltzarrak
Belartzako HAPOA ez dago onartua eta  honen moldaketan lanean ari den bakarra promotora pribatua da, Mercadona irregulartasun eta ilegalidadez josita eraiki zuena promotora bera, ingurugiroaren zainketarako neurriei muzin egin ziena. Gaur egun Donostiako Udalean  ez dago ezertxo ere onartua Belartza 2ren inguruan eta beraz, Eusko Legebiltzarrak eskatutakoari jarraitzen, Belartza 2 egiteko planeamendua  ETEN BEHARKO LUKETE.

Ernesto Gascok esan du Udalak ez duela zentru komertzial gehiago eraikiko, baina baieztapen horretatik  Garbera, Errekalde, Ilunbe, Bretxa, San Bartolome eta Belartza kanpo geratzen direla aurreratu du.  Argi dago Donostiako Udalak etenaldiaz aritzean etorkizuneko zentru komertzial imajinarioez ari dela eta ez egun  eskuartean, eta aprobatu gabe dituzten beste guztietaz. 
Azalera handiko komertizalgune  guztiekin aurrera jarraitzeko tramitazioa ez dutela etengo jakina da, eta presaka gainera, udal hauteskundeak etorri baino lehen.

Begibistan geratzen da Udalak lan handia egiten duela benetako informazioa ez argitaratzeko eta gisa honetako titularren bitartez egia distortsinatzeko, boltsikoak betetzeko hartu dituzten erabakiak ezkutatzen dituzten bitartean, hiritarron gainetik, ingurugiroaren gainetik eta Eusko Legebiltzarraren gainetik.

DONOSTIAKO UDALAK ARGI UTZI DU INTERES PRIBATUAK ETIKA, MORAL ETA LURRALDEAREN POLITIKEN GAINETIK DAUDELA. 
EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA LLEVA ADELANTE SUS PLANES CONTRA EL PARLAMENTO VASCO

EL AYUNTAMIENTO DE  DONOSTIA LLEVA SUS PLANES ADELANTE CONTRA EL PARLAMENTO VASCO

El tándem político PNV PSOE del Ayuntamiento de Donostia ha anunciado llevar a cabo la tramitación y modificación del Plan General para convertir el suelo de Belartza Alto en un suelo que acogerá un gran macropolígono comercial para la ciudad: Belartza 2.


En contra de lo que recoge el titular de las declaraciones del alcalde en funciones Ernesto Gasco,  el el Ayuntamiento de Donostia NO  asumirá  de inmediato la decisión del Parlamento Vasco que insta a los ayuntamientos a establecer una moratoria  para la construcción de grandes equipamientos comerciales. El Parlamento Vasco insta  a todas las instituciones públicas a  no modificar sus Planes Generales, no  conceder recalificaciones,  ni adoptar ninguna otra medida que  permita abrir o ampliar  grandes establecimientos comerciales en tanto la normativa que los regula vuelva a ser aprobada.


El AyuntamienTo de Donostia pretende convertir la zona natural de Belartza Alto en un "Barakaldo" o una  "Morea" con grandes pabellones de multinacionales  y franquicias comerciales, para lo cual está tratando de  recalificar el suelo a comercial mediante una Modificación del Planeamiento General de toda la ciudad (MPGOU), exactamente contraviniendo  aquello que el Parlamento Vasco estableció el pasado 14 de junio.

La MPGOU de Belartza no está aprobada ni siquiera inicialmente, siendo únicamente la parte de  los promotores privados, los mismos que construyeron Mercadona entre ilegalidades, irregularidades e incumpliendo hasta las medidas de restauración ambiental de fin de proyecto,  quienes han trabajado en su elaboración. No hay a día de hoy aprobación alguna sobre Belartza 2  en el Ayuntamiento de Donostia, por lo que atendiendo al dictamen del Parlamento Vasco, el órgano más representativo de la voluntad de la ciudadanía vasca, el ayuntamiento de Donostia DEBERÍA establecer una moratoria y suspender toda iniciativa de llevar a cabo el macropolígono comercial de Belartza 2, un ámbito urbanístico  en plena naturaleza  de 24 estadios de Anoeta de superficie que quedará totalmente devastado si PNV y PSOE de  Donostia siguen adelante con la tramitación.

El edil donostiarra manifestó que el ayuntamiento no construiría más centros comerciales, excluyendo de dicha afirmación la ampliación de Garbera, Recalde, Ilumbe, La Bretxa, San Bartolomé y Belartza 2, que son exactamente la totalidad (100%) de los proyectos de grandes superficies que el ayuntamiento se trae entre manos, los grandes pelotazos urbanísticos que acaricia con recelo y se apresura en tramitar antes de las elecciones municipales. Está claro que el Ayuntamiento de Donostia se refiere a algún centro comercial del futuro imaginario o quizás del más allá, puesto que todos los que amenazan con construirse, los piensa llevar a cabo. Para ello no escatima en medios para impedir que esta información salga a la luz, ni en utilización de titulares que distorsionen sus impopulares y lucrativas decisiones por encima de ciudadanos, vecinos, ecologistas, medio ambiente y Parlamento Vasco.


EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA DEMUESTRA ESTAR AL SERVICIO DE LOS INTERESES PRIVADOS POR ENCIMA DE TODA ÉTICA ,  MORAL y POLÍTICA TERRITORIAL.

viernes, 15 de junio de 2018

APROBADA LA MORATORIA EN EL PARLAMENTO VASCO!!!!APROBADA LA MORATORIA  EN EL PARLAMENTO VASCO!!!!Los Plataforma Contra las Implantación y Ampliación de Grandes Equipamientos Comerciales, conformada por Asociaciones de pequeño Comercio, Sindicatos,Ecologistas y de vecinos, consigue su primer hito.

Euskaldendak y  Dendartean en representación de un  aglomerado de asociaciones de pequeño comercio de todo el territorio, ha conseguido trasladar a sede parlamentaria el estado crítico del sector amenazado por las políticas que están permitiendo la implantación y ampliación indiscriminada de Grandes Equipamientos Comerciales en los municipios, especialmente de Guipúzcoa.

La oposición al completo, conformada por EH Bildu,  Elkarrekin Podemos y el PP  han conseguido aprobar (con los votos en contra de PNV y PSOE)  una enmienda para que  el nuevo Plan Territorial Sectorial (PTS)establezca limitaciones a la implantación de nuevos grandes equipamientos comerciales y a la ampliación de los existentes.


En tres meses el Gobierno Vasco deberá presentar un cronograma que diseñe la finalización, en el menor tiempo posible, del nuevo PTS.

También  de forma inmediata se
 deberá iniciar la modificación de la Ley
 de Actividad Comercial para otorgar
 rango de ley a la regulación de los 
grandes establecimientos comerciales
 para reforzar la seguridad jurídico del
 futuro PTS.
Mientras tanto, y hasta que no entre en
 vigor el nuevo PTS  se  EL 
PARLAMENTO VASCO HA ACORDADO 
 SOLICITAR UNA MORATORIA:

Es decir, RECLAMAR A TODAS 
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE NO
 MODIFIQUEN  SUS PLANES DE DE
 ORDENACION URBANA, NI 
CONCEDACAN RECALIFICACIONES Ni
ADOPTEN MEDIDAS QUE POSIBILITEN
 ABRIR O AMPLIAR GRANDES SUPERFICIES
 COMERCIALES.


Este tipo de moratoria, mientras se elabora el texto legal que  vuelva a restablecer la limitación a la construcción de Grandes Centros  Comerciales, ESTA SIENDO APLICADA EN MALLORCA  Y  SU LEGALIDAD HA SIDO AVALADA ESTE MISMO MES DE JUNIO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BALEARES.


ENEKO GOIA: ¿Y AHORA QUÉ? 
Harán caso omiso los ayuntamientos
 gobernados por PNV y PSOE al
 Parlamento Vasco?

Donostia (PNV-PSOE):
 Macro parque comercial Belartza2, 
 Zona comercial Teresategi Rekalde, 
Ampliación CC Gabera, 
Nuevo Centro Comercial en Ilumbe.

¿VA EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA
 A APLICAR LA MORATORIA?


Los municipios de Lasarte y Hondarribi, gobernados por el mismo tandem político  pretenden también aprobar a contrarreloj la construcción de grandes equipamientos comerciales destruyendo zonas naturales y suelo natural no urbanizado.

lunes, 21 de mayo de 2018

EUSKAL DENDAK, SINDICATOS,VECINOS Y ECOLOGISTAS LLAMADOS A REUNIRSE ESTE JUEVES


EUSKALDENDAK Y  DENDARTEAN  han convocado una REUNION ABIERTA EL PRÓXIMO JUEVES 24 DE MAYO  en el salón de plenos de la ONCE (C/ Etxaide nº 14,  Donosti).


Asociaciones de pequeño comercio, sindicatos, vecinos y asociaciones ecologistas están llamadas a esta cita en la que se desea unir a todos los colectivos afectados bajo  la fundación una Plataforma por un Urbanismo Comercial al Servicio del Ciudadano.

La Modificación del actual PTS de Grandes Equipamientos Comerciales de Euskadi  ha dejado durante dos años un limbo legal en el que los ayuntamientos tienen carta blanca para permitir la construcción de grandes superficies comerciales sin límite  hasta que la nueva redacción del PTS sea aprobada.

Guipúzcoa es el territorio  donde en estos momentos se están dado las mayores recalificaciones de suelo a favor de grandes empresas de la distribución comercial, con fuertes pelotazos urbanísticos mediante los cuales los ayuntamientos aprovechan para financiarse. Ejemplo de ello son los planeamientos en Donosti  (macro parque comercial de Belartza2 con 80.000m2 de suelo comercial, ampliación de Garbera con  72.250 m2, Centro Comercial   Illunbe 44.000m2 o la zona  comercial de Recalde 29.000m2  compartida con Lasarte),  Hondarribi( Zaldunborda-40.000m2), o  Lasarte (zona comercial  Michelin II  con 8700m2 además de la citada zona de Recalde).

En muchos de estos casos la construcción de estas grandes superficies comerciales se planea hacer sobre el medio natural o suelo no transformado, destruyendo hábitats e introduciendo impactos irreversiblesa nivel medio ambiental y paisajístico. El efecto pernicioso de estos modelos de grandes superficies comerciales de multinacionales y franquiciados tiene un  sobre la vida de los barrios y vecinos es sobradamente conocido, generando  movilidad masiva de vehículos hacia las periferias en las que se ubica, vaciando y provocando el cierre del pequeño comercio de la zona al  modificar los hábitos de consumo de los ciudadanos.

La fundación de la Plataforma  persigue por una parte promover y solicitar una moratoria en las recalificaciones hasta no esté aprobado definitivamente la Modificación del PTS y por la otra, dada la lentitud de los procedimientos de modificación y además de participar en esta modificación, apoyar una Modificación del artículo 13 de La ley de la Actividad Comercial de Euskadi en el sentido de una propuesta que de forma general y resumida se puede definir como “ Que el comercio cotidiano se instale donde vive la gente”.
Los convocantes planean llevar a cabo  una Manifestación en Donostia el próximo Junio solicitando la moratoria a la vez de meter en el Parlamento Vasco una solicitud de modificación de la Ley de Comercio que obligue al PTS a cumplir con las propuestas y que se abra, de verdad, el debate.ASOCIACIONES DE PEQUEÑO COMERCIO, SINDICATOS, ECOLOGISTAS, VECINOS Y CIUDADANOS ESTÁN LLAMADOS A ASISTIR A ESTA REUNIÓN.


JUEVES 24 A LAS 15H EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA ONCE (C/ Etxaide 14 Donostia)
miércoles, 16 de mayo de 2018

EL VERTIDO DE BELARTZA RECURRIDO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIANOTA DE PRENSA: 16/05/2017

EL VERTIDO DE BELARTZA RECURRIDO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA


La Plataforma Belartza 2 Gelditu por mediación de Haritzalde Naturzaleen Elkartea ha interpuesto recurso de apelación en Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Anteriormente se interpuso una demanda contra la licencia dada por el Ayuntamiento de Donostia que permitía el vertido provisional de 4Ha de residuos provenientes de la excavación y vaciado de una cantera para construir el supermercado Mercadona en el paraje natural de Belartza Alto, lleva ahora su recurso a instancias superiores con la firme convicción de que ha sido un acto contrario a la ley. 

Vecinos y naturalistas apelamos al derecho constitucional de tutela judicial efectiva con una revisión del acto administrativo municipal que permitió el vertido provisional en la zona natural, para lo que aportan amplia fundamentación jurídica contra la resolución municipal esgrimiendo en su recurso los múltiples argumentos de ilegalidad por los que debería ser revocada.

De lo que no hay duda alguna es que la irregularidad del vertido tuviera un fin interesado, consistente en el aprovechamiento del material que, en principio y según la legalidad vigente debía terminar depositado en un vertedero autorizado. Así, parte de los materiales vertidos en la zona natural y con graves indicios de hallarse contaminados, han sido lucrativamente usados con posterioridad por los promotores en obras de Arbaizenea, Astigarraga y Orio, como ya denunció el parlamentario JR Becerra en la sede del Parlamento Vasco el pasado noviembre. 

Los propios representantes legales de los promotores reconocieron en una reunión abierta en el Consistorio el pasado mes de marzo, para asombro de los ciudadanos asistentes, haber ejecutado el vertido para hacer in situ el macropolígono comercial Belartza 2. Dicho reconocimiento del fraude frente al Concejal de Urbanismo (presente), que dio la licencia para el vertido condicionada a que éste fuera retirado tras 20 meses, devolviendo la zona a su estado original, resulta inaudito. La pasividad del Concejal de urbanismo que tras incumplirse la licencia provisional por él emitida y que acaba de ser recurrida al TSJPV, que no exige ni ejecuta subsidiariamente la retirada del vertido de rocas, en este momento en situación de absoluta ilegalidad, resulta indefendible. Esta dejación del cumplimiento de la Ley no se puede soslayar del hecho de que el mismo Concejal se reúne periódicamente con esos mismos promotores que admiten el fraude, para nego- ciar la construcción de un nuevo macro parque comercial en la ciudad, Belartza2, en la zona natural donde se realizó el vertido.

 LLevamos dos años denunciando que el vertido y su autorización han formado parte de una inequívoca maniobra de hechos consumados que ha degradado intencionadamente el paisaje y los valores naturales del lugar, con el fin de consolidar la permanencia y uso de un vertido que el Ayuntamiento permitió, a condición de ser retirado en un plazo que hace meses ha expirado. Para los denunciantes con el inmovilismo del Ayuntamiento se evidencia su necesaria complicidad, no sólo para autorizar el vertido provisional recurrido al TSJPV, sino para permitir su mantenimiento, fuera de toda ley, con intención de que los promotores puedan usarlo en el lugar para la construcción del macro parque comercial, que ocuparía una superficie de 24 campos de fútbol como el de Anoeta.
BELARTZAKO HARRI ISURKETA EAEKO AUZITEGI NAGUSIRAPrentsa oharra: 2017/06/16 

BELARTZAKO HARRI ISURKETA EAEKO AUZITEGI NAGUSIRA


 Belartza 2 Gelditu Plataformak Haritzalde Naturzaleen Elkartearen eskutik Bilboko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salaren aurrean apelazio-errekurtsoa aurkeztu duela adierazi nahi dugu

Ezaguna denez, aurretik Donostiako Udalak emandako baimenaren aurkako elegitea aurkeztu genuen argi eta garbi Legearen kontrako ekintza zelakoan. Baimenak Mercadona eraikitzeko, hura kokatu behar zen harrobitik ateratako hondakin eta harriak Belartza Goikoan, eremu natural batean, isurtzea ahalbidetzen zuen, 4 ha okupatuz. 

Naturzaleok eta bizilagunok Administrazio-egintza horren berrikusketa eta berraztezketa lortzeko eskubide legalari eutsi egiten diogu justiziaren babesa eskatuz. Horretarako gure abokatuek Udalaren erabakiaren aurkako zuzenbidean oinarrituriko argukiaketa sakona eta zorrotza prestatu dute, gure ustez emandako baimenak ez baitu oinarri juridikorik, eta horregatik hain zuzen ere erabaki hura baliogabetzea eskatzen dugu. 

Edozein kasutan, agerian da isurketak helburu jakina eta interesatua zuela, indarrean dagoen Legediaren arabera baimendutako hondakindegian bukatu behar zuena Belartzan bertan behin betiko uztea alegia. Baina gauza ez zen hor gelditu eta materialeak kutsatuta egoteko zantzu eta aztarnak izan arren, toki ezberdinetara eraman zituzten haiekin etekin ekonomikoak lortze aldera. Izan ere, kamioi andana ibili zen bueltaka harriak Arbaizenea, Astigarraga eta Orioko obra ezberdinetara eramanez. Hori guztia JR Becerra parlamentariak Eusko Legebiltzarrean salatu zuen joan den azaroan. 

Bestalde, azpimarragarria da martxoan, Udaletxean bertan eta Hirigintza Zinegotzia aurrean zutela, sustatzaileen ordezkariek beraiek han geunden herritarroi aitortu zigutena. Zur eta lur gelditu ginen materialen isurketa goiko lursailean Belartza 2ko makropoligonoa egiteko aurretik aurreikusitako ekintza zela, hots, nahita bota zituztela bertan harriak oraindik onartuta ez dagoen proiektua egiteko! Iruzurra horrela aitortzeak eta Zinegotziak ezer entzun ez balu bezala jarraitu izanak aho bete hortz utzi gintuzten. Enrique Ramosek 20 hilabeterako emandako baimena duela hilabete asko agortu zen, eta Udalaren esku dago kenduaraztea edo beraiek kentzea sustatzaileen lepora. Orain arte ez du horrelakorik agindu eta bitartean Belartza 2ko proeiktu berriaren inguruan negoziatzeko iruzurra egin zioten sustatzaileekin elkartzen da maiz.

 Bi urte luze daramatzagu isurketa nahiz emandako eta orain errekurrituriko baimena burututako egintzen azpijokoa dela salatzen, paisaia eta balore na- turalak nahita kaltetu dituena. Udalaren baimena aldi baterako bazen ere eta mugadata gaindituta egon arren, badirudi Udalari erabilitako trikimailuaren jakitun izatea bost axola zaiola eta, gure ustez, ilegala zen baimen hura eman bazuen, orain legez kontrako egintzak ez dituela ekidingo dirudi. Konplizitaterik gabe, ulertezina. 

Ez da, beraz, kasualitatea Udalaren geldotasuna eta jarrera pasiboa. Udala irregulartasunaren jakitun izanda, orain errekurritutako aldi baterako zen isurketa-baimena betiko bilakatzeko asmo horri indar guztiz kontra ez badio egiten nahitaezko laguntzaile bilakatuko luke. Merkataritza gune erraldoi berriak Anoeta bezalako 24 futbol-zelaein azalera hartuko luke eta badirudi araudiaren gainetik egingo bada ere Udala hura laguntzeko prest dagoela.