jueves, 4 de abril de 2019

MANIFESTAZIO DEIALDIA/CONVOCATORIA MANIFESTACION


DONOSTIAKO UDALAREN HIRIGINTZA POLITIKA SALATZEKO MANIFESTAZIOA DEITU DUTE ZENBAIT GIZARTE MUGIMENDU ETA ELKARTEK
<DONOSTIA DEFENDATUZ>, Donostiaren defentsak eta kezkak elkartzen dituen antolakunde, eragile, auzo elkarte eta gizarte mugimenduen koordinadora ez-partidistak herritarrei dei egin die datorren maiatzaren 4an manifestatzera gaur egungo hiria mehatxatzen duten hirigintza ekinbide polemikoen biderkatzeagatik.
Dendartean, Ondare-SS, Uliako Auzo Elkartea, Bizilagunekin, Belartza 2 Gelditu, Satorralaia eta Haritzaldek sortutako DONOSTIA DEFENDATUZ koordinadorak deia zabaldu die herritarrei, era berean, tokian tokiko beste borroka txikietan Udalaren kudeaketa txarrarekin desadostasunean daudenei. Udalaren finantziazioaren truke hiriaren nortasuna, ondare arkitektonikoa, naturala, soziokulturala eta merkataritza txikiaren aurkako eraso jarraia ematen dela ikusten dute.

Metroaren pasantea, merkataritza eremu erraldoien eta multinazionalen Añorgako Makro-parkeak sortzeko baimenen tramitazioa, lurzoru naturalaren suntsiketa eta artifizializazioa, hiri-eremuko zuhaitzen etengabeko mozketa, Uliako mintegien urbanizazio proiektua, eraikin berezien babesgabetasuna eta eraisketa edo hiriaren turistifikazio masiborako hotel berrien amaigabeko irekiera bezalako ekinbideek sortutako alarma eta nahigabea dira deialdi herritar honen jatorria.  

DONOSTIA DEFENDATUZen iritziz, aipatutakoak arazo endemiko eta ez-puntual baten adibide batzuk soilik dira; promotore, saltoki erraldoi eta kateak bezalako interes ekonomiko handiei mesede egiten dieten udal politiken ondorio dira. Gaur egungo hiria modu arriskutsu eta atzeraezinean saltzen duten politika horien bidez, Donostiako Udalak bere diru-kutxentzat finantziazioa eskuratzen du. Emaitza: Donostia enpresa handien negoziorako eta turismo masifikatuarentzako hiri-eredu baten baitan eraikitzen ari dira, bizitzeko toki bat izan dadin eragotziz eta donostiarren interes orokorraren aurkako norabidean.

Hiria mehatxatzen duten ekinbideen aurkako DONOSTIA DEFENDATUZ martxa maiatzaren 4an izango da eta arratsaldeko 17:30etan abiatuko da Easo plazatik.MOVIMIENTOS SOCIALES Y ASOCIACIONES CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN  EN DENUNCIA DE LA POLÍTICA URBANÍSTICA MUNICIPAL DE DONOSTIA
<DONOSTIA DEFENDATUZ>, coordinadora de carácter apartidista formada por organizaciones, entidades, asociaciones vecinales y movimientos sociales unidos por la  preocupación y en  defensa de  Donostia, ha llamado a los ciudadanos a manifestarse el próximo 4 de mayo ante la multiplicación de actuaciones urbanísticas polémicas que amenazan  la ciudad actual.

La coordinadora DONOSTIA DEFENDATUZ, inicialmente  fundada por Dendartean, Ondare-SS, Uliako Auzo Elkartea, Bizilagunekin, Belartza 2 Gelditu, Satorralaia y Haritzalde, ha extendido su llamamiento al resto de ciudadanos y   pequeñas luchas locales en desacuerdo con  la mala gestión municipal, ante lo que consideran un ataque continuado a la identidad, patrimonio arquitectónico, natural, sociocultural y pequeño comercio de Donostia por parte del ayuntamiento como moneda de cambio  en  la financiación  municipal.
La alarma y descontento social  generado por  la reciente multiplicación de actuaciones de urbanísticas municipales  como la pasante del metro, la tramitación municipal para  de creación de grandes macro superficies comerciales  y  un macro parque de multinacionales en Añorga,   la destrucción  y artificialización de suelo natural, la reciente  tala incesante de arbolado en la ciudad, el proyecto de urbanización de los viveros de Ulia,  la desprotección y  derribo continuado de inmuebles característicos y singulares o  la incesante  apertura de hoteles  para la turistificación masiva de la ciudad entre otros, han sido el motor para este llamamiento ciudadano unificado.

Para DONOSTIA DEFENDATUZ  los citados son sólo algunos ejemplos de lo que considera un problema endémico y no puntual; un resultado  indisociable de las  políticas municipales que  de manera sistemática favorecen a grandes intereses económicos como promotores, grandes superficies y cadenas por medio de las cuales el Ayuntamiento de Donostia consigue financiación de sus arcas, vendiendo de manera peligrosa e  irreversible la ciudad actual. El resultado: Donostia se está construyendo entorno a un modelo de  ciudad para el negocio de grandes empresas, turismo masificado,  en lugar de una ciudad para vivir,  contra el  interés general de los donostiarras.

La marcha protesta  DONOSTIA DEFENDATUZ en defensa de las actuaciones que amenazan la ciudad,  tendrá lugar el 4 de mayo a las 17.30 partiendo desde la Plaza Easo

martes, 19 de febrero de 2019

EHUNDAKA ALEGAZIO ERREGISTRATZEN DIRA BELARTZA 2KO HITZARMEN URBANISTIKOAREN AURKA

EHUNDAKA ALEGAZIO ERREGISTRATZEN DIRA BELARTZA 2KO HITZARMEN URBANISTIKOAREN AURKA


Ehunka alegazio  erregistratu dira Donostiako udaletxean  BELARTZA 2-ko Hitzarmen Urbanistikoaren aurka, non multinazional eta frankiziaz eratutako makroparke bat eraiki nahi dute egun gune natural bat izaten diharduen lekuan.


Donostiako Udaleko EAJ-PSOE tandemak,   Barakaldoko <Megapark> edo Iruñako  <La Morea> parkea eraikitzen saiatzen ari da hala nola Donostiako Añorgako auzoan.

Udal hauteskundeak badatoz eta bi partiduek geheiengo duen prentsa horrekin  isiltasun mantua itundu dute makroproiektu honen  sortzea. Honen bitartez, udaletxeak 7  milioi euro sartuko lituzke poltsikora "pelotazo" bide kontsakratuaz, zoruen jabeek udaletxeari eman beharko lioketen  lur zatia monetarizatuz.

Makrojarduera urbanizatzaile  hau, ingurumen, paisai eta landalur  aldean balore handia duen zonaldean eraman nahi dute aurrera; hala jasotzen dute argitasunez udalaren gaineko erakundeek ezarpenek.
Proiektua medio, hariztiak asfaltuz egindako aparkaleku zabal eta masiboek ordezkatuko lituzkete bertan eszarri nahi dituzten  maultinazionalak eta frankiziak lekua izateko. Hauek, paisaian dominatzailea den mendi bizkar batean kokatuko liratekete, ondoko ingurune guztia urbanistikoki blindatuta badago berezkoa duen blaorea dela eta.

Proiektua ilegalki eraman zen aurrera bere sorpenean, Ingurumen Gaineko inungo  Ebaluaketarik gabe, eta urteak pasa ahala, denboraz  auzitegian egin ez zen salaketa ezean,  poligono industrial bat egiteko planeamendua  finkatu zuten. Egun, inungo justifikazio bitartez, kadukatuta eta ilegala zen  hori, magia bitartez, poligono komertziala bezala berpiztu nahi dute jabeek udalaren laguntzaz.

Eusko Legebiltzarrak euskal udalei azalera handiko saltoki gehiago ez ireki ez eraikitzea eskatu die.
Legalki agerian geratu den hutsunea konpontzen saiatzen dihardunten bitartean, aurrez azalarea handiko gune komertzial hauek mugatzen zituen legea berridatziz, eromen hau eteteko ahalegina egiten da Gasteiztik.
Goi  goitik datozen determinazio hauek  eraikuntza eredu hauek hain kaltegarri dituzten ondorioak dute oinarri, izan ere, frogatu beharrik ezbaitago  talka handiak eragiten dituztela ingurumen, mugikortasun, hurbikeko denda txikien biziraupenean eta gure herrien  egitura funtzionalean

EAJ-PSOEko udal zinegotziek publikoki Eusko Jaurlaritzak 2018ko ekainean emandako erabakia betetzea esaten dute publikoki aho betez, baino ekintzek kontrakoa azaleatzen dute: konplize duten  isiltasun  mantupean eta publizitaterik gabe, gabon festetan argi berdea eman zioten BELARTZA 2 egiteko hitzarmen urbanistikoari, jakinaren gainean eta maltzurkeriaz.

Ehundaka pertsonek aurkeztutako alegazioak onartuta izan daitezen espero dugu, Hitzarmena bertan behera utziz , lurraren jabeen eta promotoreen faborean bakarrik den delirio urbanistiko hau geldituz.
Salatu beharra dago, pertsona fisiko ea juridiko hauek  udalarekin makina bat illegaltasun eta desobedientzia espediente dituztela irekita aurrez  egin dituzten jarduera irregular eta iruzurrak direla eta.Nola da posible udalak  hitzarmen bat sinatzea hirigintza zinegotziak berak emandako ordenak  egun ez bete  ez obeditzen dituzten horiekin?

Uste al duzu, zu hiritar gixa, etxe bat egiteko lizentzia jasoko zenukeela aurrez dozenaka ilegaltasun  eta ez obeditze espediente bazenitu udala berarekin leku berean egindako eta amaitu gabeko jarduerak medio?


SE REGISTRAN CIENTOS DE ALEGACIONES CONTRA EL CONVENIO URBANÍSTICO DE BELARTZA 2SE REGISTRAN CIENTOS DE ALEGACIONES CONTRA EL CONVENIO URBANÍSTICO DE BELARTZA 2


Cientos de alegaciones han sido registradas en el Ayuntamiento de Donostia contra el Convenio urbanístico de BELARTZA 2, para crear un gran parque comercial de multinacionales y franquiciados en el paraje natural de Añorga.

El Ayuntamiento de Donostia bajo el tandem PNV-PSOE están tratando de llevar a cabo la aprobación inicial contra viento y marea de este macro parque al estilo <Megapark> de Barakaldo o <La Morea> de Pamplona en suelo donostiarra.

Se avecinan las elecciones municipales y ambos partidos están tratando de ocultar bajo un manto de silencio pactado con la prensa mayoritaria la gestación de este macroproyecto, con el cual el ayuntamiento se embolsaría 7 millones de euros a través de la consagrada vía del 'pelotazo urbanístico', monetarizando la parte de suelo que los propietarios deben ceder al municipio.

La macroactuación urbanizadora se pretende desarrollar en una zona natural de elvado valor ecológico,ambiental, paisajístico y rural,  recogido así por múltiples determinaciones de instituciones supramunicipales. Así, los bosquetes de roble son destrozados y sustituidos por bastas superficies de aparcamiento para dar cabida a los múltiples pabellones de multinacionales y franquicias que se levantarían en una loma dominante en el paisaje, cuyo entorno inmediato está urbanisticamente blindado por su reconocido valor.

El proyecto, que se fraguó de manera ilegal en su origen  sin ninguna evaluación de impacto ambiental preceptiva, fue consolidado con el paso de los años ante la falta de una denuncia a tiempo ante los tribunales. El caduco e ilegal planeamiento para hacer un polígono industrial quiere ser convertido 'por arte de magia' en un macro parque de multinacionales con la ayuda del ayuntamiento.

En este momento, en el que desde el Parlamento Vasco se ha instado a los ayuntamientos vascos a no crear ni aumentar los grandes equipamientos comerciales en el territorio ante  el 'vacío legal coyuntural' que se está intentando atajar volviendo a redactar la normativa que limitaba la proliferación de los mismos. Estas determinaciones de altas instancias vienen avaladas por el nefasto efecto que tienen estos macro modelos urbanísticos comerciales, sobre el medio ambiente, contaminación y movilidad, estructura funcional de los pueblos y ciudades y muy especialmente sobre el pequeño comercio, que no puede sostener tal competencia.

Los concejales municipales del PNV y PSOE públicamente prometen acatar dicha orden del Parlamento de junio de 2018, pero los hechos demuestran que bajo un manto de silencio cómplice y sin publicidad, tramitan la aprobación del convenio para construir el macropolígono con premeditación y alevosía, en plenas fechas navideñas.

Deseamos y esperamos que las alegaciones de cientos de personas sean estimadas no aprobando dicho Convenio y deteniendo este delirio urbanístico en único favor de los propietarios y promotores de BELARTZA 2, incursos actualmente en sendos expedientes de ilegalidad y desobediencia con el propio ayuntamiento tras sus numerosas actuaciones fraudulentas e irregulares previas.


¿Cómo es posible que el Ayuntamiento suscriba un convenio con aquellos que desobedecen y no  acatan las resoluciones dictadas por el propio concejal junto con el firman el convenio?

¿Crees que te darían a ti, ciudadano, una licencia sin condiciones  para construirte una casa si previamente tuvieras decenas de expedientes de ilegalidad y desobediencia e insubordinación a la autoridad municipal  abiertos para ese mismo lugar?
viernes, 25 de enero de 2019

MESA REDONDA DONOSTIA DEFENDATUZ MAHAI INGURUA

DONOSTIA DEFENDATUZ: Mesa redonda el próximo lunes 28 en el centro Koldo Mitxelena:

El próximo lunes día 28 de enero tendrá lugar a las 19h en el centro Koldo Mitxelena una mesa redonda organizada bajo el título
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN DONOSTIA? PODERES Y POLÍTICA URBANÍSTICA AL DESCUBIERTO"
Diferentes movimientos sociales y asociaciones hemos creado recientemente la coordinadora DONOSTIA DEFENDATUZ respondiendo a la necesidad de unidad de acción ante la agresiva política urbanística municipal del gobierno de Donostia. 
Por ello, en la mesa redonda intervendrán personas de diferentes colectivos como: 
-DENDARTEAN (asociación de defensa del pequeño comercio), Ondare-SS (colectivo de defensa del patrimonio)
-SATORRALAIA (movimiento vecinal contra la pasante de Metro)
-BELARTZA 2 GELDITU, plataforma contra la construcción del nuevo mega parque comercial de Donstia
-HARITZALDE, grupo naturalista 
-ULIAKO AUZO ELKARTEA
-BIZILAGUNEKIN (plataforma de donostiarras preocupadas por el modelo turístico)

Llamamos por tanto a participar en la mesa redonda del lunes y os invitamos a difundir la convocatoria en vuestro entorno.

¡Acude e infórmate de lo que ocurre en tu ciudad!DONOSTIA DEFENDATUZ:  Mahaingurua astelehena 28an Koldo Mitxelenan


Datorren astelehenean, urtarrilak 28, Koldo Mitxelena Kulturunean mahaingurua egingo da arratsaldeko 7etan:

“ZER ARI DA GERTATZEN DONOSTIAN? BOTEREAK ETA HIRIGNTZA POLITIKA, AGERIAN” gaiaren inguran.

Hiriaren defentsan kezka berdintsuak partekatzen ditugun zenbait talde eta herri-mugimenduk DONOSTIA DEFENDATUZ koordinakundea sortu berri dugu Donostiako udal gobernuak daraman hirgintza politika erasokorrari aurre egiteko. Hori dela eta, talde ezberdinetako kideek hartuko dute parte mahainguruan:  

-DENDARTEAN (komertzio txikiaren defentsan diharduen elkartea), 
-ONDARE-SS (hiriko ondarearen defensako taldea)
-SATORRALAIA (Metroaren pasantearen aurkako bizilagunen mugimendua)
-BELARTZA 2 GELDITU plataforma, hirian eraiki nahi duten megaparke komertzialaren aurka
-HARITZALDE talde naturalista.
-ULIAKO AUZO ELKARTEA
-BIZILAGUNEKIN (turismo ereduarekin kezkatutako donostiarren plataforma)

Beraz, astelehenean mahaingurura biltzeko dei egiten dugu, baita  zuen inguruan deialdi honen berri ematea eskatu ere.

Zatoz eta informatu zaitez hirian gertatzen denaz!!martes, 22 de enero de 2019

VERGÜENZA: ENEKO GOIA Y LA MALDITA HEMEROTECA


VERGÜENZA: GOIA Y LA MALDITA HEMEROTECA

Hoy día 22 de enero de 2019 se expone al público el convenio urbanístico de Belartza 2, en la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad que el ayuntamiento está llevando a cabo de la mano de promotores privados envueltos en caso de ilegalidades e irregularidades, para crear un macropolígono comercial en Donostia, tipo <La Morea> de Pamplona  o <Megapark> en Barakaldo.

Para aquellos que no entiendan lo que esto significa, el Plan General de la Ciudad, es el instrumento básico de ordenación integral del territorio de Donostia, donde se fijan los usos del suelo: vivienda, industrial, zonas no urbanizables..etc.

Como ya ha tratado de difundir esta plataforma desde su creación, el polígono industrial  Belartza2 que actualmente recoge el Plan General del año 2010, es nulo de pleno derecho, ya que se aprobó sin evaluación de impacto ambiental y existe infinita jurisprudencia al respecto, sumado a que la legislación ambiental actual imposibilita totalmente llevar a cabo aquel proyecto gestado y diseñado a finales de los años 90 que el ayuntamiento refrendó en 2010.Esto significa, como ya explicó NATURKON en su manifiesto de junio de 2016 que la zona podría  y debería incluida en el Parque Rural Unanue que la rodea, con su red de corredores ecológicos, sus hábitats protegidos y su paisaje natural.

El alcalde Eneko Goia se apresuró a realizar una campaña de falsedades a la prensa:

Declaraciones de Goia con premeditado cálculo y manipulación de la información en el mensaje,clickando aqui

El alcalde ha defendido en público y privado que la Modificación del Plan General  y hacer un macropolígono comercial era la única salida del ayuntamiento:"La decisión menos mala".
Que los promotores tenían derechos adquiridos  y la amenaza de que desarrollaran el macropolígono industrial del 2010, era real y  una alternativa ambientalmente peor que desarrollar un parque comercial.

Naturkon ya desmanteló punto por punto esa versión del alcalde en un comunicado:

Comunidado de desmentido a Goia de Naturkon, clickando aqui


Hoy estamos de plena actualidad porque en el CONVENIO URBANÍSTICO PUBLICADO HOY, donde el ayuntamiento reconoce sobre papel todo lo que hemos venido denunciando, en concreto 
QUE EL MACROPOLIGONO INDUSTRIAL VIGENTE NE EL PLAN GENERAL NO SE PUEDE LLEVAR A CABO Y QUE LA ZONA TIENE INCUESTIONABLES VALORES AMBIENTALES.

Pero claro, este es un documento a los que pocos donostiarras tenemos acceso. Lo fácil es inventar realidades y hacer declaraciones que faltan a la verdad a la prensa, y hacer creer al ciudadano que le ayuntamiento es bueno, muy bueno, y vela por los intereses de todos y nuestro patrimonio.

FALSO!!!!

Pero que es lo que dice el convenio urbanístico que aprobó este ayuntamiento en plenas navidades, 26 de diciembre, con premeditación y alevosía?

Que Donostia necesita su cuota de mercado de grandes equipamientos comerciales, que si no se los llevan otros territorios.

Y bajo ese UNICO MANTRA, da luz verde, a la modificación de un planeamiento nulo, obsoleto e inviable recogido en el Plan General, sin ningún tipo de justificación.

El urbanismo ha de responder a las necesidades que se advierten en la sociedad, no los intereses privados. A quién beneficia esta decisión más allá de los grande promotores que embolsan  millones de euros al ayuntamiento por el trueque y a Goia y su equipo para financiar las arcas tras los despilfarros de su legislatura?
jueves, 17 de enero de 2019

MESA REDONDA INFORMATIVA A LA CIUDADANIA- HERRITARRENTZAK IREKITAKO MAHAI INGURU INFORMATIBOA


DONOSTIA DEFENDATUZ KOORDINAGUNERA BATU EGITEN GARA

DONOSTIAKO UDALAREN HIRIGINTZA POLITIKAREN KONTRAKO SALAKETA BATERATZEKO KOORDINADORA BAT SORTU DUTE HAINBAT HERRI MUGIMENDU ETA ELKARTEK:

“DONOSTIA DEFENDATUZ” izenarekin, hiriaren defentsan kezka berdintsuak partekatzen ditugun zenbait talde eta herri-mugimenduk <hirigintza garbi, partehartzaile eta jasangarri baten aldeko> koordinadora ez-alderdikoi bat sortzea erabaki dugu.

Ekintzak koordinatzeko eta irizpideak bateratzeko asmoz  egin ditun bileren ondorik, DONOSTIA DEFENDATUZ mugimendua sortu dugu Dendartean, Ondare-SS, Satorralaia, Uliako Auzo Elkartea, Bizilagunekin, Belartza 2 Gelditu plataforma eta Haritzalde talde naturalistak. DONOSTIA DEFENDATUZ udalaren kudeaketa  txarraren kontra diharduten mugimendu guztiak biltzeko eta borroka lokal txikiei ahotsa emateko asmoz sortu da.

Izaera anitzeko taldez osatua bada ere, DONOSTIA DEFENDATUZ baterako ekintza bultzatzeko sortu da, komunean dugun arazo bati aurre egiteko: Donostiako udal gobernuak daraman hirigintza politika erasokorra da arazo amankomun hori, herritarren eta taldeen artean haserrea pizten duena. DONOSTIA DEFENDATUZ hirigintzaren arloan iharduera polemikoak pilatzen ari direla ikusita sortu da, hala nola Metroaren pasantea, Donostiako periferian merkatalgune handi gehiago eraikitzeko egitasmoak, lurraren suntsiketa eta artifizializazioa, hiriko arboladien mozketa masiboa, Uliako mintegien auzo-parkea urbanizatzeko propiektua, ezaugarri eta balio berezia duten eraikinak etengabe babesik gabe utzi eta eraistea, edota hotel berriak mugagabe hedatzea, besteak beste.

DONOSTIA DEFENDATUZen iritziz, iharduera polemiko horiek denak hirian bizi dugun arazo endemiko eta ez-puntual baten islada eta ondorio  dira: hots, interes ekonomiko handiei, promotoreei eta merkataritzako kate handiei sistematikoki mesede egiten dieten Donostiako Udaletxearen politiken ondorio dira --udaleko diru kutxa edozein preziotan finantzatze aldera. Ondorioz, udalaren hirigintza politika ekimen pribatuaren esku dagoela uste dugu DONOSTIA DEFENDATUZen, bizitzeko hiri baten ordez negoziorako hiri eredu bat eraikitzen ari delarik, donostiarren interes orokorraren kaltetan. Gardentasun-faltaz eta araudien anbiguotasunaz baliatuz, Donostiako komertzio txikiari, ondare arkitektonikoari eta inguruneari eraso egiten ditenen iharduera suntsitzaileak sustatu eta hirgintzako Plan Orokorraren aldaketak onartzen dira.
Sortu berri dugun koordinadora honen helburua iharduera urbanistiko eta erabaki politiko horiek nabarmentzea eta salatzea izango da beraz, eztabaida kalera zabal dadin. Hortarako, batzar informatiboak, mahainguruak eta elkartasunezko ekintzak egingo ditu DONOSTIA DEFENDATUZ mugimenduak, problematika hauek herritarrengana helarazteko.

Lehenengo ekimena urtarrilaren 28an KOLDO MITXELENAN izango da, <Zer ari da gertatzen Donostian? Botereak eta hirigintza politikak, agerian> izenburupean antolatu dugun mahainguruarekin.DD-en aurkezpena urtarrilaren 16ean