martes, 20 de marzo de 2018

ILEGAL ETA IRREGULARTASUNEN KRONOLOGIA


BELARTZA 2: ILEGAL ETA IRREGULARTASUNEN KRONOLOGIA


   2016KO APIRILA: Mercadonako obrak hasten dira aitzinako harrobi batean, harrobi honek  Donostiako Udaltzaingoak  lurzoru kutsatuen izatea salatzen zuten txostenak zituela.
                Uholketa horretatik aterata milaka dozena tona hondakinak baimendutako  hondakindegi batera eraman behar ziren, ostera, etengabeko kamioi jario batek ustez kutxatuak dauden   hondakin hauek  <Habitat de Interes Comunitario> denaren  Belartza Goiko landazabal batean isurtzen du inungo baimenik gabe.
Horretarako, zuhaitzak moztu, pista ilegalak egin, ubide bat eten eta zaborrak agregakin txikietan  xehatzen dituzte balioa handitzeko, guztia flora fauna eta ingurumenean talka izugarria eraginez. 115000m3ko  isurketa, 4 hektareako zabalera du eta 7 m gorako altuera.

         Bizilagun bai ekologistak gertakariak Udaltzaingora deituz salatzen dituzte, udal erregistroz hainbat aldiz sartuta Udaletxean,  Foru Aldundian eta Eusko Jaurlaritzan, Ertzaintzan  eta Arartekon ere. Eskumeneko administrazioa Udaletxea dela jasoten dute erantzun, baino Udalak gertakarien jakinaren gainean egon arren, ez ditu lanak eteten eta  kamioiak etenaldi gabe materialak isuritzen jarraitzen dute landazabalean.

                Talde ekologistak eta bizilagunak, babesgabeturik, prentsaurreko bat egiteko bat egiten dute gertakariak publikoki salatzeko. Enrique Ramos, Hirigintzako zinegotzia, berehalako obra baimena jaulkitzen du orduan baina ez ditu baimenarik gabeko obrak eteten. Ramosek 20 hilabeteko luzapena duen  isurketa egin eta bertan mantentzeko obra baimena  sinatzen du, epe horren amaiera baino lehen  lekua bere berezko egoerara itzuli  behar delarik.

         Sustatzaileek hilabete lehenago egin zuten isurketa egiteko baimena, baina Donostiako Udaletxeak eskaera galdua zela esaten zuen; ekologista eta bizilagunek, juridikoki aholkua jasota, udal erregistrotik sartutako ezohiko dokumentuaren  galtze honen susmoa dute. Eskaeraren galtzeak udaletxearen aurretiko ezezko erabakia sahiestuko luke, enpresari irabazizko jokoa galeraziz.
                Haritzalde Naturzaleen Elkarteak obra baimena errekurritzen du Administrazioaren Aurkako Auzitegian eta Ertzaintzak, delitu susmoa ikustean, Fiskaltzara daramazki gertakariak, egun  instrukzioan dihardutenak.

                Sustatzaileek hondakinak Arbaizeneako urbanizaziora daramazkite, autobía azpiko Astigarragako lursailetara nahiz Orioko partzela pribatu batera.

  2016ko MAIATZAK 25. GAOk Mercadonako obren kontratuen lehiaketa publikoa argitaratzen du; urbanizatze lanak eta betelan ilegala bi hilabetez ilegalki gauzatzen ibili dira, beharrezkoa duten parte-hartze publikoa gabe. Gure salaketari ezker, Udaletxeak obra eten egiten du baino enpresak ez du etena betetzen eta udalak ez du zigor espedienterik irekitzen.

  2016ko URRIAK 31. BELARTZA 2 GELDITU PLATAFORMAK  enpresak isurketaren baldintzak neurriz gainditu dituela salatzen du. Udaletxeak obra eteten du.

    2017ko URTARRILAK 19. Enpresak udal erregistrotik sarten du <obra etenaren altxatzearen truke, isurketa guztia 2017ko uztailaren 31 baino lehenago kentzeko konpromezua> agertzen duen dokumentua.

   2017ko ABUZTUAK 02. Sustatzaileek Erregistroz sartzen dute lekuan bertan isurketaren mantenimendua eskatzen duen eskaera bat. Pararleloki Donostiaren  HAPOko Aldaketaren tramitazioa hasteko dokumentazioa sartzen dute  Belartza 2 izeneko makropoligono komerten zial bat egiteko, bere lur balantzean hondakinen isurketako materiala  behar izatearen justifikatzen dutelarik. Momentu horretan betelanak aldi baterako obra baimena izaten jarraitzen du, epaitegietan errekurrituta diharduna, legeaz kontrakoa deritzogulako.

      2107KO IRAILAK 25. Udal Zuzenbideko Teknikariak isurketa lekuan mantentzeko baimena ematea ezeztatzen du.

   2018ko URTARRILAK 26.  20 hilabeteak igarota sustatzaillek ez dute hondakin isurketa erretiratu  eta Udaletxeak  HILABETE BATEKO EPEA ematen dio  eraisteko eta lehengoratzeko.
Ebazpenean <ministerio fiskalari bidaliko zaiola horren lekukotasuna dio baldin eta ekintzak desobedientzia delituak direlako arrastorik baldin badu>..

  2018KO OTSAILAK 23. Enpresak legez kanpoko obraren expedienteari alegazioak egiten dizko, Belartza 2rako materialak behar dituztela eta udaletxea errealitate horren jakitun dela esanez, beraiekin kooperatzen baitaude  promozio berriaren ordenaketan. Sozietateari ekarriko liokeen galera ekonomiko grabea azpimarratzen dio Udalari

 2018k OTSAILAK 25. Udaletxeak harau hausteagatik zigor espedienteari hasiera ematen dio  4 Anoeta Estadioko zabalera eta 7 metro altuera  duen Mercadonako harrobi zaharreko hondakin isurketagatik (kutsaturik daudenaren  susmopean)

 2018KO OTSAILAK 28.  Sustatzaileek  berraztertze errekurtso bat egiten diote  udal ebazpenari, hondakin isurketa kendu eta lekua  berehala lehenagotzera  agintzen dien horri.

          2018KO MARTXOAK 03. Udal Zuzenbideko Teknikariak errekurtsoa ATZERA BOTATZEN DU hondakin isurketa  kendu eta alteratutako medioa bere jatorrizko egoerara bueltatu behar dutela  ebatziz.

2   2018KO MARTXOAK 12. Udaletxeak 4000€ eskaxeko zigor proposamena egiten  dio hondakin isurketa ez ateratzearen arau hausketari, nahiz eta paisairen  degradazioarekin   interes publikoei kaltea eragiten diola  onartzen duen. Ez dira ingurumen gainean  eragiten diren kalteen baloraziorik egiten nahiz eta hauek objektiboak diren, babestutako fauna duen eta urbide bat zapuztu den lekuan.

    2018KO MARTXOAK 13. Udaletxeak  Belartza 2 makropoligono komertziala aprobatzeko hiri partzaidetza astebeteko aurrerapenarekin deialdia egiten du eta horretarako Donostiako HAPOren aldaketaren borradore tekniko ulertezina jartzen du bere web-ean. Poriektuak Garberako lurzoru komertzialaren eskeintza laukoizten du eta nahiz eta hiri osoarengan talka eragiten duen proiektua izan, bileraren deialdia Añorgako atari batzuetara mugatzen da 5 egunetako aurreikuspenarekin. Deialdia ez da prentsan argitaratzen eta hiritarrak ez dira honen burutzeaz jakitun; ezta denda txikiko elkarteak  ere, Donstiako udalak eraiki nahi duen megaparke komertzial honekin oso kaltetuak diren horiek. Hiri Partaidetzarako bilera ireki honek  hiritar  nahiz kaltetutako kolektiboen  iradokizunak  dokumentuaren lanketan sartu ahal izateko jaso ahal izateko prozeduran  momentu  eta gune bakarra da. Partaidetza Prozesu honen kunplimiendua legez proiektua aprobatu ahal izateko eskatzen da.

                Daonostiako hiritarrei zuzendutako bilera ireki horretan bertaratutakoen  galderei erantzunez hauxe adierazi zuten sustatzailek: <ez dugu ezeztatuko materialak  lekuan ordenazio berrian erabili intenzionaltasunez ahal izateko isuri zirela>, hau da, Belartza 2 makropoligono komertziala eraikitzeko.
Sozietatearen abokatuak  <hondakin isurketa eztutela ateratzeko asmorik> aitortzen du   eta  bertaratutako hiritarren sinesgaitasunerako  <sententziak tardatzen dutena tardatzen dutela eta hau abian badoa> adierazi zuen.

                Horrelako adierazpenei erantzun bila Enrique Ramos zinegotziari galdetzen zaio ia Udaletxeak hondakinak ateratzera behartuko duen enpresa; udal ebazpena beteaz enpresari  hondakin isurketa ateratzeko baldintza jarriko dion makroproiektuaren tramitazioaren negoziaketaren jarraitzearen  truke. Galdetzen zaio ia udaletxeak, bere ahalmenen barne eta  enpresaren ezezkoaren aurrean, subsidiarioki aldatutako  errealitate fisiko hori  lehengoratu duen  enpresari ordainaraziz. Zionegotziak zuzenko erantzutea sahiestuz honako erantzuna ematen du hirutan: <epe legalak beteko ditugu besterik> . Laugarrengo aldiz galdetu zitzaion ia udaletxeak, hori eragozteko ahalmen eta agintearekin  sustatzaileei hondakinen erabilpena egiten utziko liokeen haiek  administrazioaren aurka epaitegira joatea epeak irabazteko erabiliko balute. Zinegotziak erantzun bera du <epe legalak betetzera murriztuko gara>.

                Enrique Ramos, hirigintza Saileko buru bezala, legeak agintzen duen hondakin isurketa  kendu eta lehenagotzeko agindua betetzea eskatu etalegez bete dadin lortu  dezake. Bestalde, enpresarako karguarekin dihoan betetze subsidiarioa agindu lezake. Horren gainetik Belartza 2 eraikitzeko sustatzaileekin ari den negoziazioen barne, isurketaren kentzea ezarri lezake negoziazioarekin jarraitu ahal izateko baldintza bezala,  bere Hirigintzako Udal Atalak emandako aginduarekin betetzen.

                Era berean, Enrique Ramos ahalmen guztia du hiritarrei irekitako bigarrengo bidezko Partehartze aBilera ireki bat agindu ahal izateko, prozesuan publizitate eza eta dokumentuaren eta prozesuaren hutsune eta urritasunak salatu diren ezkeroztik.

Legeak gutxienezko bilera bat eskatzen du, baino ez du galerazten bigarren bat egin dadin edota iradokizunak idatziz aurkeztu daitezen, zinegotziak  zentzugabeki kontran mantentzen delarik proposamen hauen aurka.

Enrique Ramos Zinegotziak hiritarrak benetan ordezkatuko balitu  eta interas orokorraren aldeko ardura balu, ez dugu inongo zalanzarik hiritarrei zuzenduriko bigarren Partaidetza Bilera antolatuko lukeenik  nola hondakin isurketaren berehalako ateratzea aginduko lukeenik ere.

                Aldeek aurkeztutakoko dokumentu berriak ikusita eta  sustatzaile eta Zinegotziaren adierazpenak  Partaidetza Bilera polemikoaren barne grabatuta,  Fiskaltzara eramango ditu  Belartza 2 Gelditu Plataformak. Ingurumenaren aurkako delituaren dolua agertzen delaren ustean  dagoela uste dugu Plataformako kideak  eta gehituz,   litekeezko prebarikazio delitu baten arrastoko susmo argien ustea badugu ere.

         Hondakin isurketa  egiteko nahitasuna eta  Belartza 2 makroproiektuan berariazko barne sartzea  materialak ateratzeko eta lehenagoratzeko  aginpea duen obra baimena izanda ere,  <ekintza burutuen politika> delakoaren adibide dira, Belartza 2 Plataformak 2016 urtetik hona Mercadona eta Belartza 2 sustatzaile berdinak diren horien  ilegaltasun guztien atzean dagoen ohizko iruzur  jardunbide dela deritzogu.


BELARTZA 2 GELDITU PLATAFORMA 

Telefonoa:    681214089


No hay comentarios:

Publicar un comentario