jueves, 19 de mayo de 2016

HIRITARRAK UDAL BABESIK GABE. LOS CIUDADANOS SIN AMPARO MUNICIPAL

Gaur (2016/05/19) Haritzalde, Eguzki eta Ekolgistak Martxan taldeek prentsaurrekoa eman dute  honako prentsa oharrarekin:

DONOSTIAKO UDALETXEAK
INTERESES PRIBATUAK GAILENTZEN DITU   OROKORRAN AURREAN

MERCADONAREN BETELANERAKO EMANDAKO UDAL BAIMENA, ILEGALA DA!


Aurreko maiatzaren 12an ekologista talde sinatzaileek medioen aurean “Añ-13.2 Cantera” (Mercadona) delako proiektuaren obra-eremutik kanpo baimenik gabe eta legearen kontra, egiten ari diren lanak eta jarduerak salatu genituen, bertako  hango garrantzi handiko balioak kaltetuz.
Baimenarik gabeko obrak,  150.000m3 tako harri betelana,  zeru irekian etenik gabe egindako harrien  transformazio eta txikiketa (harrobi bat Bbezala), mendi pisten irekiera interesdun zuhaitz zonaldeak suntsituz, nola  ibaibide eta biodibertsitateari eragindako  kalteak,  udaletxean apirilaren 6tik  behin eta berriro salaturik izan dira instituzio honek inolako zigor edo etenaldirik ebaztu gabe ingurumenaren eguneroko degradazioa baimenduz, egun  gunea guztiz suntsitu dutelarik.

Gure aurreko salaketa publikoaren ostean, non udaletxeak hilabete bat baino gehiagoren luzaroan  babesturiko ilegaltasunak agerian jarri genituen, hirigintzako zinegotzia (aurretik salaketak zuzenduritako persona bera) “Eusko Jaurlaritzaren  baimen bat zegoela” eta “ongikusia ematen zuen  informe tekniko bat zegoela “ deklaratzera bizkortu zen.Honen aurrean salatu nahi dugu: adierazpen horiek faltsuak direla eta hiritarren aurrean  egia ezkutatzen zutela: alde batetik obra horiek baimentzeko administrazio aginpedun bakarra udaletxea da eta bestetik, delako  udal txosten teknikoa ez zen existitzen  adierazpen horiek egin zirenean, bere data geroagokoa baita.
Donostiako udaletxea  sustatzaile pribatu batzuen interes ekonomikoen alde ezarri da  interes orokorraren defentsan egiteari utzi dionean hiritar salaketak ez entzunarena eginez, eta    zigorrik ezarri  gabe  salatutako jarduketa ilegalen konplize izateak ekarritako istilua dela eta,
 astelehen honetan bertan  betelanarako baimena emateko ebazpena atera du  korrika eta presaka.

Berriro ere  baimen hau guztiz ilegala eta arbitrarioa dela salatzen dugu, eta horren aurka berrikusteko  errekurtsoak  jarri ditugu, legearen kontrakoa izanagatik.

Udaletxetik ez da  salaturiko beste jardueren inguruan geldiarazteko ebazpenik eman ezta espedienerik ireki, aste honetan bertan baimenik gabeko harri txikiketa jarduera ilegala jarraitu duelarik.Legalitatearen urraketa  nabarmen  eta itzel honek suposatzen duen  babesaren  bila, gertatutakoak  Ararteko, Fiskaltza, Eusko Jaularitza eta Foru Aldundiaren ezagueran jarri egin ditugu.

Talde ekologistek  erantzunkizunak egon daitezen eta emandako jarduketetan deliturik dagoen aztertu dadin eskatzen dugu. Era berean suntsitutako elementu natural guztien leheneragotzea  exijitzen dugu eta bere sortarazleak ereduzko isun bat jaso dezaten  ingurumenerako ondorio larriak izan dituzten salatutako gartekari guztiengatik.

Udaletxeak  interés orokorraren eta ingurumenaren   kaltean sustatzaile hauen interés pribatuei mesede egin diela uste dugu, eta Ramosen zinegotzigoa  esfortzu handia da egiten obra hau gera ez dadin: zergatik?
Gipuzkoako ekologistak   honen guztiaren inguruan  berehalako  prentsaurreko batean emango ditugu azalpenak orain arte legez kontrako  egindakoak salatu ditugun bezala.

Donostian, 2016ko maiatzak 19
---------------------------------------------------------------------------------------------

Hoy (19/05/2016)  los grupos ecologistas Haritzalde, Eguzki y Ekologistak Martxan han dado una rueda de prensa con el siguiente comunicado: EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA, PRIMA LOS INTERESES PRIVADOS ANTES QUE EL GENERAL
LA LICENCIA DE OBRA EMITIDA PARA EL RELLENO DE  MERCADONA, ES ILEGAL


El pasado día de 12 de mayo los grupos ecologistas firmantes denunciamos ante los medios la realización de  las obras y actuaciones que los promotores del proyecto <Añ- 13.2  Cantera>, más conocido como Mercadona", están llevando a cabo fuera de su ámbito de obra, sin licencia o autorización, afectando a una zona natural  caracterizada por sus especiales valores ambientales.

 Las  obras  ilegales consistentes en el vertido de cerca  de 150.000m3 de rocas, transformación y triturado de las mismas a cielo abierto,  apertura de enormes  pistas en el monte con tala de zonas de  arbolado de interés así como afección a cauces y biodiversidad habían sido reiteradamente  denunciadas en el ayuntamiento desde el 6 de abril sin que desde esta institución se adoptara ninguna medida  de suspensión permitiendo la degradación continuada día a día de un entorno natural que ha quedado totalmente devastado.

Tras nuestra denuncia pública la semana pasada que evidenciaba las ilegalidades amparadas por el ayuntamiento durante  más de un mes, el concejal  de urbanismo (a quien ya se habían dirigido  varias denuncias previas),  se apresuró a declarar que “existía una autorización de GV” y “un informe técnico municipal que daba el visto bueno”.Ante esto denunciamos que dichas afirmaciones son falsas y ocultaban la verdad a los ciudadanos: por un lado, la única administración competente para autorizar tales obras es el ayuntamiento y  por otro, el  citado informe  técnico municipal  ni siquiera  existía cuando hizo dichas declaraciones, ya que su fecha es posterior.

Debido al escándalo que supone que el ayuntamiento de Donostia esté siendo cómplice de actuaciones ilegales denunciadas sin perseguirlas ni castigarlas, posicionándose a favor de los intereses económicos privados de unos promotores y dejando  de velar por el interés público al hacer caso omiso de las múltiples denuncias ciudadanas, el ayuntamiento resolvió apresuradamente conceder una licencia de obra para el vertido este lunes 16.

Nuevamente denunciamos que dicha licencia es manifiestamente arbitraria e ilegal y ante la misma hemos alzado recursos de reposición por  ser contraria a la ley.

Desde el ayuntamiento no se ha suspendido ni incoado expedientes sobre el resto de actuaciones  denunciadas, permaneciendo todavía esta misma semana la actividad irregular transformación de áridos, carente de   permisos.En busca de amparo  ante  la  patente y clamorosa falta a la legalidad, los vecinos y ecologistas hemos puesto en conocimiento los hechos  al  Ararteko, Fiscalía, Gobierno Vasco y Diputación.

Desde los grupos ecologistas exigimos que se depuren responsabilidades, que se investiguen las actuaciones llevadas a cabo por si fueran constitutivas de delito.
Igualmente exigimos  que todos los elementos naturales destruidos y alterados  sean restituidos y sus causantes castigados con una sanción ejemplarizante por cada uno de los hechos  ilegales denunciados hasta la fecha con graves consecuencias ambientales.

Creemos que el ayuntamiento  ha favorecido los intereses privados de estos promotores en detrimento del interés público y  medioambiental y desde la concejalía de Ramos, se está haciendo un importante esfuerzo para que esta obra ilegal no pare ¿A qué se debe?
 Los colectivos ecologistas de Guipúzcoa  daremos cuenta  de todo ello  en una próxima rueda de prensa tal y como hemos denunciado con el resto  de ilícitos cometidos.


En Donostia, a 19 de mayo de 2016.

No hay comentarios:

Publicar un comentario