miércoles, 4 de mayo de 2016

BELARTZA 2- GELDITU: PARAJEA. EL LUGAR.

Belartza-2 proiektua kokatuko duten eremua Donostia inguratzen duen landa eremuan dago kokatua. Landa lurra zen poligonoa egiteko berklasifiatu zuten arte. 
Bertan baserriak muino,   ibar  eta zelaiez inguraturik daude. Donostiako Udalak ondoan dagoen Unanue gunea landa-eremuko parke izendatu zuen paisaia landatar eredugarria zelako eta bertatik da argazki hau aterata.Baserri horren atzekaldean kokatuta dagoen muinoan dihoa Belartza- 2 poligonoa; larrea ikusten den altueran mendia moztu eta ezkerretara egite dute argazkiak ateratzen denaren doblea izan arte. Bertako baso aberats eta  ehun urte gorako zuhaitz guztiak moztu eta hilko dituzte, beraiek gordetzen duten biodibertistate guztia barne.
Hondeaketan ateratako lur guztiak eremuko bi ibarbideetan (Irubide eta Errekatxulo) sartzen dituzte, urte osoan ura daramaten errekastoak lurperau edo artifizialki berbideratuz.

2009. urtean aprobatutako proiektuak lekuan "inguruneko interesdun balorerik eztagoela" adierazten du; deigarria da urtebete geroago Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate Sailak  kontrakoa esaten duen txostena egin izana, bertako harizti eta basoak ikuitu gabe  babesteko beharra adieraziz.

Lekuan, haritzek,  haltzek edota  lizarrek jarraitzen diote ibilgu osoan zehar eta han-hemenka gorosti aleak  ere ikus daitezke. Baso mixto alantiar garrantzizkoa dago Errekatxulon:haritzak, astigarrak, lizarrak, gereziondoak… hazten dira, beherago, hurritzak, elorri zuriak edo intxusak ditugu eta lurzoruan iratzeak eta hainbat loredun landare. Ohianpean bereziki ugaria da Espezie Mehatxatuen Euskadiko Katalogoan interes berezikotzat jotzen den erratza (Ruscus aculeatus)Ekialdeko magalean astoak, ardiak eta ahuntzak  larratzen dira belardietan. 

80-100 urte bitarte  eta 20 metro gorako altuera duten  hainbat zuhaitz ikus daitezke, haritz, pago eta lizar batzuk bereziki.

Inguru aniztasunak eragin zuzena du bertan ageri diren bizidunetan. Honela, Errekatxulon bakarik gutxienez 29 hegazti espezie desberdin beha daitezke ibilaldi motz batean. Batzuk, eskinosoak, okilak, gailupak edo txinbo kaskabeltzak esaterako, basoan ibiltzen dira zuhaitz batetik bestera. Beste batzuk ordea, zeruan bueltaka edo non lurreratu bila ikus daitezke zapelatzak edo lertxun hauskarak adibidez.

Halaber, oso deigarriak dira ilundu aurretik ibar gaineko zelaietan dauden fruta-arboletan lo egiteko biltzen diren txori saldoak.  

Bertakoerreken  korrontea ez da azkarra etaegokia da anfibioentzat eta ura edatera datozen hainbat ugaztunentzat, besteak beste,azeria, basurdea, katagorri arrunta, satitsu arrunta, trikua eta satorra.   
Hala ere, horietan talde garrantzitsuena saguzarrena izan daiteke. Izan ere, errekatxulotik gertu Unanue-zahar kobazuloa dago, Donostiako handienetakoa, 250 metroko luzerakoa eta barrunbe ugari dituena. Kobazulo honetan 70. Hamarkadatik  hainbat saguzar espezieren zitak daude eta Euskadin kiroptero gehienak babestuta daude. 


Bestalde, aurkitutao ornogabeak basoarean kalitatearen adierazleak dira eta, arkanbelea, kukulunbera edo Rosalia alpina adibidez, Euskadi eta Europa mailan babesturik daude. 
Azkenik, kontutan izan behar da industrialde eta hiriguneekin muga egiten dute landa eremuak landareentzat baina, batez ere, faunarentzat babesleku garrantzitsuak direla. Unanueko eremua tokiko korridore ekologiko izendatu zuen Donostiako Udalak berak eta proiektuaren gunean dauden korridoreen ezaugarriak berdinak dira,  Zubieta eta Oria ibaia eta Mendizorrotzen arteko igarobidea osatzen dutelarik besteaz beste..

******


El entorno donde se proyecta ubicar Belartza-2 se halla dentro del anillo verde de Donstia, siendo  suelo rural no urbanizable  hasta que fue reclasificado para acoger el polígono.
En el lugar, los caseríos se hallan rodeados de lomas, vaguadas y campos. El Ayuntamiento de Donostia ordenó como Parque Rural al lindante Ámbito Natural de Unanue, debido precisamente a sus valores rurales, ambientales y paisajísticos. Esta fotografía está tomada desde el mismo.


En la loma ubicada tras este caserío se proyecta ubicar el polígono Belartza-2. Según proyecto, a la cota del pastizal, se descabeza el monte  y arrasa con todos los árboles hasta alcanzar una extensión hacia la derecha el doble de lo que se ve en la foto para hacer una explanada. Los ricos bosques y árboles centenarios serán talados y con ellos toda la biodiversidad que guardan. Las tierras provenientes de la excavación serán depositadas en las vaguadas de Irubide y Errekatxulo cuyos arroyos llevan agua todo el año, sepultándolos y/o recauzándolos artificialmente.

El proyecto aprobado en el  2009 viene a decir que "no existen valores ambientales de interés en el lugar"; resulta cuanto menos llamativo que solo un año después el Departamento de Biodiversidad del Gobierno Vasco recoja todo lo contrario en un informe, resaltando la necesidad de proteger y dejar intactos los robledales y bosques del lugar.

En este paraje encontramos  robles, alisos y fresnos en nuestro camino y así como  ejemplares dispersos de acebo. Es de importancia la representación del bosque mixto atlántico en Errekatxulo: vemos robles, arces,fresnos, cerezos así como avellanos, espinos blancos,saúcos  mientras el suelo se recubre de helechos y plantas floreadas. Se observa también la presencia de rusco, una especie incluida en el catalogo Vasco de Especies Amenazadas (Ruscus aculeatus)

En los herbazales de las lomas podemos observar  cómo pastan ovejas, burros y cabras.


Abundan los  ejemplares árboles de entre 80-100 años y más de  20 metros de altura, concretamente robles, hayas o fresnos.

La riqueza del entorno tiene un efecto directo sobre los seres vivos que habitan el lugar. Así, y sólo en la vaguada de Errekatxulo se contabilizan hasta al menos 29 especies  de aves distintas en un corto paseo. Entre ellos, esquinosos, carpinteros, camachuelos , currucas capirotadas revolotean de un árbol a otro en el bosque  y otros giran en círculos en el cielo como  el águila ratonera  o garzas reales.  

Igualmente resultan muy llamativos los bandos de pájaros que se reúnen para dormir en los frutales que se hallan sobre la vaguada.


La corriente de los arroyos no es rápida  y es  adecuada tanto para los anfibios como para los mamíferos que se acercan a beber del curso, como lo son zorros, jabalís, puerco espines o topos.
La clase más importante de mamíferos no obstante puede ser la de los murciélagos. de hecho a pocas decenas de metros se encuentra la Cueva de Unanue, la cavidad con más desarrollo de Donostia, con 250m de longitud y grandes cavidades en su interior. En esta cueva hay citas de multitud de especies de murciélagos  desde la década de los 70, y en Euskadi, la mayoría de los quirópteros están protegidos.

Por otro lado los múltiples invertebrados detectados son indicadores de la calidad del bosque: ciervos volantes, el gran capricornio o Rosalia Alpina por ejemplo, están protegidos tanto a nivel de Euskadi como de Europa.

Finalmente se ha de tener en cuenta que en los terrenos rurales que limitan con las zonas urbanizadas o industriales suponen para la flora, pero sobretodo para la fauna, un refugio importante. De hecho en el lindante Parque Rural Unanue alberga una red de corredores ecológicos que en nada difieren con los contenidos en el entorno proyectado, que en este caso representan el pasaje y conectividad de los ámbitos de Zubieta y Oria con Mendizorrotz.No hay comentarios:

Publicar un comentario