miércoles, 4 de mayo de 2016

BELARTZA-2 GELDITU: Hirigintza sustaingarria?Urbanismo sostenible?

Eskusaitzeta, Zubieta (Donostia). 70 Ha poligono HUTSIK
2016aren martxoan jakin izan dugu Belartza-2 proiektu hau berpizteko interesaren berri; ezinezkotzat genuen gaur egun dagoen krisiarekin  inork poligono bat eraikitzea martxan jarriko zukeenik Donostiako poligonoetan bertan pabilioilak hutsak daudelarik eta 'Gipuzkoako poligono industrial handiena' izan behar zena (Eskusaitzeta) gaur egun hutsik eta enpresa bakar bat gabe dagoelarik hura burutzeko  70 Ha baso desagertarazi ostean.
Zein da ba interesa?Nork jarri du dirua mahai gainean? Bere negozioa pabilioi txikietan ezarri nahi duten enpresari ttikiek nahiko indar izango al lukete  halako proiektu bat bultzateko?EZ. Sustatzaileek eleukate garantiarik eraikitako dena inolaz ere ez saltzeko hainbeste enpresa ttikik ateak itxi dituzten une ekonomiko honetan. Hona hemen erantzuna: enpresa handiak, multinazionalak. Baino zergatik ez Eskusaitzetan 2,5 km-tara hutsik dagoen poligono horretan? Errax, krisialdi garaian kokapen eta ezarpen estrategikoa bilatzen duten enpresak dira, ondoan dagoen tiroi komertzialari begira (Urbil, Decathlon eta orain eraikitzen dagoen Mercadona).. eta proiektua gauzatu dadin  dirua mahai gainean saiatzen direla.

Benetan behar al du Donostiak beste poligono/gune komertzial bat?Benetan uste duzue inork Donostiarroi begira egindako proiektua dugula... edo aldameneko herrien kontsumo potenzialtasunari bideratutakoa?Hau al da nahi dugun heredua?Zabalera handiko gune gehiago gure hirian?

Udal legealdi honetan Donostiako Hirigintza Zuzendaritzak <Hirigintza Jasaingarria Zuzendaritza> hartu du izentzat. Jasaingarria  baliabideak agortu gabe eta ingurumenari kaltea eragin  gabe  irankorra izan daitekeenari esaten zaio. Zergatik basoak moztu eta lurperatu, fauna ta flora erahil, topografia ta hidrologia aldatu eta asfaltuz dena  bete pabilioilak eta zonalde industrial berri nahiz zaharrak hutsik daudela?

NON DAGO HIRIGINTZA  JASANGARRIA?
*****


Eskusaitzeta, Zubieta (Donostia). 70 ha de polígono VACIO
En marzo de 2016 supimos del interés por reactivar este proyecto de Belartza-2; nos parecía imposible que en un momento de crisis como el que vivimos nadie pudiera poner en marcha la construcción de un polígono, cuando en otros polígonos de Donostia hay pabellones desocupados...y el denominado 'polígono más grande de Gipuzkoa' (Eskusaitzeta) se halla vacío sin una sola empresa implantada después de arrasar 70 Ha de bosque.
De dónde viene el interés entonces? Quién ha puesto el dinero sobre la mesa?Acaso tendrían fuerza para impulsar un proyecto así pequeñas empresas que desean implantarse en pabellones de nueva construcción?NO. 
Los promotores no tendrían a penas garantías de poder vender todo lo construido en un momento en el que tantas empresas pequeñas han tenido que cerrar sus puertas. Aquí la respuesta: grandes empresas, multinacionales. ¿Pero por qué Belartza-2 si Eskusaitzeta está vacío a sólo 2,5 km de Belartza -2? Fácil, son empresas que en tiempos de crisis buscan ubicaciones e implantaciones estratégicas, mirando el tirón comercial de alrededor (Urbil, decathlon y Mercadona en construcción) y pujan alto  por la ejecución del proyecto.

¿De verdad necesita Donostia otro polígono o zona comercial? ¿Acaso cree nadie que es un polígono mirando a los Donostiarras..o encaminado a beneficiarse de la potencialidad de consumo de los pueblos lindantes?¿Más grandes superficies en nuestra ciudad?

En esta legislatura municipal la Dirección de Urbanismo de Donostia ha pasado a llamarse "Dirección de Urbanismo Sostenible";  sostenible se dice de aquello que puede mantenerse durante largo tiempo sin agotar los recursos u ocasionar grave daño al medio ambiente. ¿ Por qué entonces talar y enterrar bosques, matar flora y fauna, cambiar topografía e hidrografía y cubrirlo todo con un manto de asfalto si tanto los pabellones  en otros polígonos y el nuevo polígono de Eskusaitzeta se hallan vacíos? 

¿DONDE ESTA EL URBANISMO SOSTENIBLE?


No hay comentarios:

Publicar un comentario