martes, 20 de noviembre de 2018

Donostiako Planeamendu Aholkularitza Batzorde Iraunkorra Errekalde-Teresategiko hedapen komertzialaren aurka kokatzen daAñorgan Belartza 2 ezezik azalera handiko merkatalguneak irekitzeko beste  proiektuak aurrera  ateratzen ahalegintzen ari dira, Errekalde-Teresategi eremua besteak beste.

Donostiako Planeamendu Aholkularitza Batzorde Iraunkorra azaroaren 20ean bildu zen  Donostia eta Lasarte-Oria arteko  Errekalde Teresategi eremuan  azalera handiko saltokia eraikitzeko Bateragarritasun Plana lantzeko.

Lasarteko udala, hirigintza eragiketaren  sustatzaile  bezala, beharrezko Bateragarritasun plana  bultzatzen du bi udalherrien artean, azalera handiko saltoki berri bat  ezarri nahi duten eremua bi udalek partekatzen baitute.

Proposatutako zonaldea, Teresategi mendiko  hegala da, egun egoera naturalean  kontserbatzen den basoa  bertan duena.  Industrial zoru kalifikazioa duen  eta iraganean   okerreko aurreikuspenez eraikigarri bezala klasifikatu zen hainbeste horietako bestelako adibide bat da. Gaur egun udaletxeek jatorrizko  egoera mantendu ezezik klasifikazioa  leheneratu dezakete Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak  proposatzen duten bezala.  Kasu honetan, zonalde  naturala artifizializatzeko  asmoa dute zoru industriala komerzialera aldatuz  ESKAERA pribatu bati erantzuna emateko.  

Fauna, flora, bioanitztasun eta paisaiaren aurka era itzulezinean atentatuko  lukeen eragiketa urbanistiko hau  ez dela ez  biztanleriaren masan  ez interes orokorrean oinarritzen batzordeko bileran  azaldutako gaietariko bat izan zen. Hare eta gehiago, Planeamendu Aholkularitza Batzordeak  hirigintza jarduketak, Lasarteko lurretan gehien batean  hedatzen badan ere, ondorio negatiboak  Donostiako udalehrrian eta bere biztanlegoan  kanporatzen dituela  onartzen du. Horien artean mugikortasun sustainagarriaren aurkan sortuko lukeen  trafiko masiboa azpimarratu zen,  gainetik zalantzarik gabeko sortuko lituzkeen  ingurumen eta soinu kutsadurak ere  edota  bertako  eta hurbiltasuneko komertzioan  eragingo lukeen talka kezkagarria tratatu ziren besteak beste.

Eusko Legebiltzarrak 2018ko otsailaren 14 aprobatu zuen euskal udaletxeei   premiatzea azalera handiko merkatagune berriak ireki edo handitzeko  tramitazio   eragiketetan moratoria bat egin zezaten, berau erregulatuko duen eta orain linbo legal bat utzi duen  araudia onartu arte.

Interes orokorra gailentzen duen justifikaziorik gabe Donostiako  Planeamendu Aholhu Batzordea Errekalde Teresategin azalera handiko merkatalgune bat eratzeko Bateragarritasun Planaren  aurka kokatu zen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario