martes, 21 de febrero de 2017

BELARTZAKO LUR ISURKETA ETA LURZORU KUTSATUAK


ELARTZA-2 GELDITU Plataformak honako prentsa oharra bidali du
Donostia 2017/02/17
 BELARTZAKO LUR ISURKETA ETA LURZORU KUTSATUAK


Azken hilabeteotan BELARTZA-2 GELDITU PLATAFORMAtik Mercadona saltokia izango
den guneko honeaketan ateratako lurrek eraturiko betelanaren ilegaltasuna maiz salatu
dugu.
2016. apirilaren hasieran hasi zen 5 m altuera gorako eta 23.000 m2 gorako isurketa
ilegalki, udal baimenik gabe, ingurumenaren nahiz paisaiaren gainean inpaktu handia
sortuz bere balore bereziak direla eta babestuta dagoen Unanue Landa Parkearen ondoko
lurretan.
Donostiako Udalak, isurketa egiteko baimenik ez eman ezean eta ilegalki gauzatzen ari
zena isurketa jakinda, hura eteteko ordenarik eman ez zuena;, ez zituen beharrezko
zaintze eta ikuskapen ekintzak gainean hartu nahiz eta bizilagunek eta talde naturzaleek
hainbatetan salatu.

Behin gertakariak publikoki salatutak udalaren isiltasuna ostean, Donostiako udaletxeak
24 orduetan isurketa baimentzen zuen txosten bat atera zuen ,maiatzaren 13an, egun
bakarreko tartea medio funtzionari arduradunak bere txostena oinarritu behar zuen
dokumentua jaso zuenetik: egun bakarra proiektuaren analisi teknikoa egiteko, legeak
esaten duenarekin konparatzeko eta onespena emateko ingurumen baldintzapenak
aztertzeko. Enrique Ramos zinegotziak lizentzia eman zuen hiru egun igarota aldaketarik
gehitu gabe. Guztia ingurumen teknikari baten sinadura eta ikuskapenik bakar bat gabe.
Enpresari etenik gabe bere isurketarekin jarraitzen utzi zioten jarduera hauen emaitz,
Belartza-2 Plataformak gertakariak judizialki salatutak izan ziren, ingurumenaren aurkako
daitekeen delitu bezala instrukzioan dagoena eta Administrazioaren aurkako epaitegian
Haritzalde Naturzale Elkarteak aurkeztu duen demandan.
5 futbol zelai gaineko azalera duen lur isurketa baterako enpresak aurkezutako
dokumentazio laburraren gaineko analisi batek udaletxearen zehaztasun eza agerian
uzten du legeak eskatzen dituen alderdi, xehetasun, plano, baldintzak eta justifikazio
teknikoen eskaera alde batera utzi zirelarik isurketa baimentzeko.
Baino udaletxeak ez kontrolatu ez salatu zituen Eusko Jaurtlaritzak eta URAk eza
rritako baldintzapenen hausketa eta paisai eta ingurumenaren txikizioa gauzatu
zuten gertakarien hauei lur kutxatuen alderdia gehitu behar zaie.
Mercadonari harrera egingo dion partzela, abandonaturiko harrobi bat, urteetan
lurzoruak kutsatu ditu kutsat dituen litekeeneko jarduerak jasauak jasan ditu.
2005 urtetik eta 2014 urterarte Donostiako Udaltzaingoak hainbat txosten egin zituen
udaletxeko Ingurumen Atalari zuzendurik, non bertan zeuden eragile kimiko, substantzia
sukoi eta material arriskutsuek kutsadura kofokuak zirela agertuz.

Udaletxetik ez ziren gertakariak Ingurumen Sailburuordetzaren jakinean jarri, jarduera
klandestinoa hamarkda batez jarraituz neur zuzentzaileak hartu gabe.
Legeak eskakizunak ezartzen ditu obretako konstrukzio eta demolizio hondakin eta
materialen inguruan, Hondakin Kudeaketa Plana eta ingurumen atalaiurtatzen duen
erakunde independiente baten txostena aurkeztu behar direlarik besteak beste .
Legeak dioenez, uholketa nahiz lur mugimenduak ematen diren lanetan lurzoru baten
litekeen kutsadura arrastoak aurkitzean, arduradunak bai udaletxea bai Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen Saila beharrez eta berehalako informatzea eskatzen du neurri
zuzentzaileak ezartzeko.

VUSA s.a harrobitik ateratako milaka tonelada lur 2016ko Apirilaren hasieran hasi zen.
Enpresak aurkezturiko hondakin kudeaketa ikerlanak, elkargo profesionalik gabeko
sinadura gabe, legalki eskatzen diren ezarpenak gabe etairregulartasun eta omisioz
beterik dago; deigarria egiten zaigu kutsagarriak izan daitezken hondakinak adierazi
ostean, enpresan Hondakin Kuedeaketa Planak ez dituela berriro aipatzen, egokitzen ez
diren beste datuekin eraberean, adibidez hondakin balorizazio inguruan edo
aurrekontutan, aurrez aurkeztutakoaren aldean.

Apirilaren 29an, milaka toneladako isurketa hasi zenaren lau aste igarota eta obrei etenik
ezarri ezitzaiela, udal ingurumen teknikariak obrara inguratu ziren hondakin kutxatu eta
arriskutsuen agerpenaren inguruan; hala eta guztiz ere obrak ez ziren eten eta ez zen
maiatzaren 26erarte non sustatzaileek Eusko Jaurlaritzako ingurumen atala lurzoru
kutxatuen susmoaren gainean komunikazioa egin zela.

Enpresa eta udaletxearen negligentziak, lekuko lurzoru kutsatuen existentziaren jakitun
urbanizazioa eta hasi aurretu urteetatik, milaka kutsaturiko lurren iraultze eta isurketa
ahaldu du ingurumen eta kontrolik teknikorik gabe, legea urratuz.
Natura intereses komuniatarioko lekua azpian arrapatu du lurzoru kutsatu bateko
partzela batetik ateratako lurren betelanak eta ez zen bi hilabete berandurarte
baimenutako kudeatzaile batera eraman kutsatutako hondakinen zati bat besterik ez
litekeena.


Susmatu liteke guztiz Belartza Goiko betelanean lurzoru kutsatuak isuritu direla, bertan
pilatutako materiale guztiak harrobiko uholdaketa baitute jatorri hura hasi zen lehengo
egunetik.
Legeak dioenez isurketa ahaltzen duen atal aginpedunak, hau da, udaletxeak, bertan
isuritako lurrak lurzoriur kutsatuak zituen partzela batetik jatorria ez edukitzeko neurriak
hartzeko baieztatu beharra zuen, baimendutako kudeatzaile batera eramanez. Ez
udaletxeak ez enpresak ez zuten legez jokatu beste arlo bat gehiagoz ingurumenari kaltea
eraginez.

Udaletxeak galdera honi eta besteei erantzuten ez den bitartean, epaitegian irekitako
bideak bere ibilbidea jarraitzan dute.
Donostia, ko otsailaren 17an.

No hay comentarios:

Publicar un comentario