jueves, 24 de noviembre de 2016

Convocatoria Presentación/Aurkezpen Deialdia PLATAFORMA BELARTZA 2 GELDITU


BELARTZA 2 GELDITU PLATAFORMA
Aurkezpena

Presentación


Naturkon Taldeak  eta Añorgako bizilagunek prentsaurrekoa eskainiko dute bihar ostirala, hilak 25, Donostiako Udaletxean, goizeko 10:30etan, BELARTZA 2 GELDITU plataforma aurkezteko.

Naturkon Taldea y vecinos de Añorga ofrecerán una rueda de prensa mañana viernes, día 25, en el Ayuntamiento de Donostia, a las 10:30 de la mañana, para presentar la plataforma BELARTZA 2 GELDITU.
Ekitaldia elebitan izango da
El acto será bilingüe

GAIA:
Belartza 2 Gelditu Plataformaren aurkezpena

Belartza 2 Gelditu herritar mugimendua 2016ko maiatzen abiatu zen Belartza-2 poligono berriaren berehalako eraikuntzaren aurkako sinadura jasotze kanpaina batekin. Makroproiektua orain dela hamarkada bat planteatu eta garatu zen errealitate sozioekonomikoa zeharo ezberdina zen unean. Poligonoaren eraikuntzak ingurumen balore handiko ingurune natural baten eta landa lurren txikizioa suposatuko luke, Donostiako eraztun berdea hautsiko lukeelarik.

Belartza-2ko sustatzaileek ingurumen gainean inpaktu larria eragin dute beheko harrobian eginiko obren ondorioz. Legez kontrako jarduerak eta irregulartasun administratiboak etengabeak izan dira Udala maiz beste alde batera begira gelditu delarik, azkenean hura ere agerian geratuz. Belartza-2 geratzeko gatazkan, behin eta berriz emandako irregulartasun eta ilegalitate horiek salatu ditugu, Epaitegira eramanez, une honetan bide penalean nahiz administratiboan daudelarik. Era berean Ararteko eta beste udalaz gaindiko erakundeen aurrean ere salatu ditugu.

Naturkonen izenean bilduriko Gipuzkoako talde ekologista eta naturazaleak, eta Añorgako bizilagunok BELARTZA2 GELDITU PLATAFORMA eratzea erabaki dugu. Helburua:   beharrezkoa ez den poligonoa gelditzea, eremu horren kontserbazioa eta babesa aldi berean bultzatuz.

Prentsaurrekoan zioak eta helburuak azalduko ditugu, aurrekari guztien xehetasunak argituko ditugu eta gatazkaren egungo egoeraren berri emango dugu.Harremanetarako:

TEMA:
Presentación de la Plataforma Belartza 2 Gelditu
El movimiento ciudadano Belartza 2 Gelditu se inició en mayo de 2016 con una campaña de recogida de firmas para evitar la inminente construcción del polígono Belartza-2 en Donostia, macroproyecto planteado y desarrollado hace una década en base a expectativas y una realidad socioeconómica no acorde con la actualidad. La construcción del polígono supondría la devastación de un ámbito natural y rural de alto valor medioambiental, con la destrucción del anillo verde de Donostia.

Durante nuestra lucha contra el desarrollo de Belartza-2 los promotores han incurrido en continuas irregularidades, ante la pasividad del Ayuntamiento, que se ha visto envuelto en este escándalo de reiterada vulneración de la ley, tal y como se ha denunciado en numerosas ocasiones, estando incluso en proceso de instrucción judicial tanto en la vía penal como en lo Contencioso Administrativo. Asimismo se ha denunciado  el caso ante el Ararteko y el resto de instituciones supramunicipales.

Las asociaciones ecologistas y naturalistas de Gipuzkoa, unidas por la conservación de la Naturaleza en Naturkon, y los vecinos de Añorga constituimos ahora la PLATAFORMA BELARTZA2 GELDITU con el único objetivo de evitar el innecesario desarrollo de este polígono, que sólo obedece a intereses especulativos privados y consideramos contrario a un modelo de ciudad sostenible, promoviendo la conservación y protección de ese entorno.

En esta rueda de prensa daremos cuenta de sus objetivos así como de los antecedentes y estado actual de nuestra lucha.


Contacto:

No hay comentarios:

Publicar un comentario